girniy.ru 1
әл–Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі биология және биотехнология факультетінің биофизика және биомедицина кафедрасының «Биофизика және биомедицина проблемалары» Студенттер үйірмесінің5 мәжіліс хаты


17.11.2012 Алматы қаласы


Қатысқандар: кафедра меңгерушісі, проф. Төлеуханов С.Т., каф. меңг. орынбасарлары Шарипова С.А., Абылайханова Н.Т., проф. Торманов Н.Т., Инюшин В.М., доценттер: Асқарова З.А., Маркеева С.С., Дощанова Б.Қ., Еланцев А.Б., Маутенбаев А.А., Сраилова Г.Т., Бактыбаева Л.К., аға оқытушы Швецова Е.В., үйірменің жетекшісі аға оқытушы Кулбаева М.С., оқу–көмекші қызметкерлер: Кембаева С.К., Тобакабылова П.М., Атанбаева Г.Қ., Жүнисжан А.Ж., Жатканбаева А.Р. және студенттер


Күн тәртібі:

1. профессор В.М.Инюшин және М.С.Кулбаеваның басқаруымен «Шығыс медицина орталығы (Қытай)» таныстыру экскурсиясын ұйымдастыру.


1. Тыңдалды: профессор В.М.Инюшин және М.С.Кулбаеваның басқаруымен «Шығыс медицина орталығы (Қытай)» таныстыру экскурсиясы ұйымдастырылды. Студенттер биологиялық активті нүктелер жайында ақпарат алды. Емдік, профилактикалық шаралар ретінде биоактивті нүктелерге әсер ету жолдарымен танысты.


Қаулы қабылданды: Студенттерге экскурсия жақсы әсер етті, биологиялық активті нүктелерге ине шаншу, массаж т.б. түрлерімен танысты.


«Биофизика және биомедицина проблемалары»

Студенттер үйірмесінің жетекшісі,

б.ғ.к., аға оқытушы Кулбаева М.С.