girniy.ru 1Олимпиадаға қатысуға берілетін сұранымдарды ресімдеуге қойылатын талаптар


www.olymp.iitu.kz сайтында тіркеуден өткен соң 5 параққа дейінгі көлемнен тұратын жоба сұранымын орналастыру қажет. Мәтін WINWORD XP немесе *.RTF (Reach text format), 2003 офис, WORD 2003 редакторында терілуі тиіс. Мемлекеттік тілдегі баяндамалар үшін – Times New Roman, орыс тіліндегі баяндамалар үшін – Times New Roman қаріпі қолданылады. Кегль 14, интервал 1,5, абзац 1,25 см. Шеттері: жоғарғы- 2,5, төменгі – 2,5, сол жақтағы – 2,5, оң жақтағы – 1,5. Нұсқамалар әр бет сайын жасалады. Формулаларды формулалар редакторы (Microsoft Equation) қосымшасында теру. Суреттер - Corel Draw (8 нұсқа) арқылы, кестелер мен диаграммалар – Excel-де жасалады. Сұраным ақ-қара нұсқада ұсынылады.


Жобаға берілетін түсіндірме жазбаларды ресімдеуге қойылатын талаптар


Ғылыми жұмыстың көлемі 25 беттен аспайтын машинамен басылған мәтінді құрайды. Баяндаманың титул беті ресімделеді. Екінші бетте ресімделген жұмыстың мазмұны берілуі қажет. Негізгі мәтін үшінші беттен басталады. Түсіндірме жазба басып шығарылған мәтіннің бір данасымен бірге электрондық түрде ұсынылады.

Мәтін WINWORD XP немесе *.RTF (Reach text format), 2003 офис, WORD 2003 редакторында терілуі тиіс. Мемлекеттік тілдегі баяндамалар үшін – Times New Roman, орыс тіліндегі баяндамалар үшін – Times New Roman қаріпі қолданылады. Кегль 14, интервал 1,5, абзац 1,25 см. Шеттері: жоғарғы - 2,5, төменгі – 2,5, сол жақтағы – 2,5, оң жақтағы – 1,5. Нұсқамалар әр бет сайын жасалады. Формулаларды формулалар редакторы (Microsoft Equation) қосымшасында теру. Суреттер - Corel Draw (8 нұсқа) арқылы, кестелер мен диаграммалар – Excel-де жасалады. Сұраным ақ-қара нұсқада ұсынылады.


Қатысушылар түсіндірме жазбаларды Олимпиаданың екінші (қорытынды) турында ұсынулары тиіс.

Қойылған талаптарға сәйкес келмейтін түсіндірме жазбалар екінші (қорытынды) турдың жалпы бағалануын төмендетуі мүмкін.


Жоба сұранымын ресімдеу


ЖОО студенттері арасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша ғылыми жобаға берілген

ОЛИМПИАДАҒА ҚАТЫСУ СҰРАНЫМЫ


1. Ғылыми зерттеу тақырыбының атауы.

2. Ғылыми-техникалық жұмыстың аннотациясы:


 • мақсаты және міндеті,

 • өзектілігі,

 • жаңалығы,

 • ғылыми-техникалық деңгейі,

 • перспективтілігі,

 • Ұсынылып отырған ғылыми-техникалық жобалардың және бағдарламалардың зерттелу деңгейі.

3. Жобаның қысқаша сипаттамасы.

4. Күтілетін нәтижелер (орындалған жұмыс нәтижесінің практикалық және ғылыми маңыздылығы, олардың инновациялық және бәсекелестік артықшылығы).

5. Қолданылған әдебиеттердің тізімі (халықаралық ғылыми журналдарда, кітаптарда және өзге де қайнар көздерде неғұрлым көп қолданылатын мақалалардан тұруы қажет).

5 беттен көп емес (титул бетін есепке алмағанда), беттер бекітілуі тиіс (қағаздағы нұсқасында)


Жобаның түсіндірме жазбасының титул бетін ресімдеу

 


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ


 


ЖОО студенттеріне арналған

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша

ғылыми жобаға берілген түсіндірме жазба


Номинация:

 

Тақырыбы:

  

Жоба авторының (авторларының) аты-жөні:

ЖОО (ЖООатауы, қабылдау бөлімінің телефоны):Тобы:


Қатысушының (қатысушылардың) байланыс телефоны:

 

Ғылыми жетекші:

 


Қала (ауыл) – 2012


Жобаның түсіндірме жазбасының 2-бетін ресімдеу
Мазмұны


Кіріспе

1. Ғылыми-техникалық жұмыстың аннотациясы:


 • мақсаты және міндеттері,

 • өзектілігі,

 • жаңалығы,

 • ғылыми-техникалық деңгейі,

 • перспективтілігі,

 • ұсынылатын ғылыми-техникалық жоба мен бағдарламалардың зерттелу деңгейі.

2. Жобаның сипаттамасы

2.1 1-тарау

2.2 2-тарау

2.3 3-тарау

3. Қорытынды

4. Қолданылған әдебиеттер тізімі

Қосымшалар

20-25 беттен көп емес