girniy.ru 1
КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМАЛАРЫНА ҚОСЫМШАЛАР1 ҚОСЫМША


Бекітемін


«СайғақҚазақстан Б.В.»

Компаниясыфилиалының


Бас
директоры


_______________________

Арчи Симмонс


2013 жыл
«_____»__________


ТЕХНИК
АЛЫҚ ТАПСЫРМА

1Лот «
Бұрғылау қашауы»


 1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ

Жұмыстарды орындау орны Ақтөбе облысының Темір ауданында орналасқан «Сайғақ» кен орны болып табылады.

Бұрғылау қашауы екі бар ұңғымаларда бүйір оқпандарды бұрғылау үшін қажет.

Барлық бұрғылау қашауы көрсетілген ұңғыма жағдайларында пайдалануға жарамды болуы тиіс.

Компанияның жабдықтау базасы Шұбардұдық, Қазақстан елді мекенде орналасқан.


 1. ҰҢҒЫМАЛАР БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР1 Кесте. Жиынтық деректер


Бұрғылау мақсаты

Мұнай шығару

Бұрғылау түрі

Еңкіштік-бағытталған, өнімді қабатында көлденең аяқталуымен

Ұңғымалар міндеті

Эксплуатациялық

Бұрғылау тәсілі

Роторлық, бұрандамалы

Бүйір оқпанды жасау тәсілі

№ 1 ұңғыма–эксплуатациялық бағанада диаметрі 244,5 мм «терезе» жасау

№2 ұңғыма - эксплуатациялық бағанада диаметрі 177,8 мм «терезе» жасау

Ұңғыма бүйір оқпанының ақиқат вертикальдітереңдігі

№1 ұңғыма - 1769 м

№2 ұңғыма- 2616 м


Ұңғыма бүйір оқпанының өлшенген жалпы тереңдігі

№1 ұңғыма - 2571 м

№2 ұңғыма - 3178 м

Бұрғылау ерітіндісі

KCL/полимерлі

Болжалды температура

№1 ұңғыма- 39 оC (1769 м тікелей)

№2 ұңғыма- 57 оC (2616 м тікелей)

Болжалдықабат қысымы

№1 ұңғыма- 176 атм(1769 м тікелей)

№2 ұңғыма- 277 атм(2616 м тікелей)2 Кесте. №1 ұңғыманың құрылымы

Шеген бағанасы

Қашау диаметрі, мм

Бағана диаметрі, мм

Маркасы

Салмағы, ppf

Нақыс

Өлшенген жалпы тереңдігі, м

Нақты деректер

Кондуктор

660,4

508

К-55

106,5/94


BTC

80,9

Аралық бағана

444,5

339,7

К-55

68

BTC

0-497,7

Эксплуатациялық бағана

311,1

244,5

L-80

47/40

NEW VAM

0-1873,0

Эксплуатациялық бағана

«артқы ілмек»

215,9

177,8

L-80

29

AMS

1806,5-2120,0

Жобалық деректер

Эксплуатациялық бағана

«артқы ілмек»

215,9

177,8

L-80

29

NEW VAM

1050-1960


Эксплуатациялық бағана

«артқы ілмек»

152,4

114,3

L-80

12,6

NEW VAM

1830-2571

Ұңғыманың еңкею бұрышы

90º

Оқпанды жасау тереңдігі

1150 м3 Кесте. №2ұңғыманың құрылымы

Шеген бағанасы

Қашаудиаметрі, мм

Бағана диаметрі, мм

Маркасы

Салмағы, ppf

Нақыс

Интервал, м

Нақты деректер

Кондуктор
323,8

D

57


BTC

0-105

Аралық бағана

311,1

244,5

D

40/43.5/47

BTC

0-1175,0

Эксплуатациялық бағана

215,9

177,8

C-95

38

NEW VAM

0-2292,0

Жобалық деректер

Эксплуатациялық бағана

«артқы ілмек»

139,7

114,3

L-80

12,6

NEW VAM

1750-3178

Ұңғыманың еңкею бұрышы

98º

Оқпанды жасау тереңдігі

2100 м 1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

Жеткізуші бұрғылау қашауын жиынтықта қажетті жалғаспалы жабдықтаумен, атап айтқанда қашауды қайыруға арналған тақтайлармен, саптамалармен, саптамаларға арналған кілттермен, қысқаштармен, қашаудың диаметрін өлшеуге арналған құралдармен, жеткізуі тиіс.


Жеткізуші білікті, АНИ (API) немесе ISO стандарттары бойынша сертификатталған құжатталған сапа менеджмент жүйесінің бар бұрғылау қашауының танылған жасаушысы болуы тиіс.

Жеткізілетін жабдықтаудың және материалдардың техникалық сипаттамасы оның қауіпсіз және тиімді эксплуатацияға мүмкін болуы тиіс.

Жеткізуші жабдықтау жеткізілімін Компанияның кен орнына дейін жүзеге асырады.


Барлық қашау қашау жасаушысы IADC үлгісі мен коды, сериялық нөмірі, саптамалардың өлшемі, біріктіру үлгісі және қашаудың жалпы салмағы көрсетілген жәшіктерде жеткізілуі тиіс. 1. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Жабдықтау

Жеткізуші Компанияға бұрғылау қашауларын осы күнгі талаптарға сәйкес жеткізуі тиіс.

Барлық жабдықтау АНИ (API) стандарттарына сай болуы тиіс.

Жеткізуші толық жете техникалық суреттеуді және ұсынылатын жабдықтаудың тексерісі туралы есептемелерді қоса тіркеуі тиіс.

1ҰҢҒЫМА

Секция 8 1/2” (215.9 мм)

Бұрғылау қашауы 215.9 мм IADC коды 117, үшқажаутасты жонғыланған құралдандыруымен.

 • Герметикаланған май толтырылған тірек.

 • Үш бүйір жуылатын гидромониторлық саптамалар және қосымша орталық гидромониторлық саптама.

 • Қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың құралдандырудың бүркенуі.

 • Қорғаушы қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың табан күнқағарының бүркенуі.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен еңкіштік-бағытталған бұрғылауға жарамды.

Тікелей сатып алу бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.


Бұрғылау қашауы 215.9 мм IADC коды 427, үшқажаутасты қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшасымен.

 • Герметикаланған май толтырылған тірек.
 • Үш жуылатын қажаутас келетін жақтарына бағытталған гидромониторлық саптамалар және қосымша орталық гидромониторлық саптама.


 • Қажаутастың қайырмалы конусын қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Қорғаушы қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың табан күнқағарының бүркенуі.

 • Табан бетін қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен еңкіштік-бағытталған бұрғылауға жарамды.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.


Бұрғылау қашауы 215.9 мм IADC коды 437, үшқажаутасты карбид-вольфрамды қатты қорытпа қосымшасымен.

 • Герметикаланған май толтырылған тірек.

 • Үш жуылатын қажаутас келетін жақтарына бағытталған гидромониторлық саптамалар.

 • Қажаутастың қайырмалы конусын қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалардың қосымша шалғай тәжі.

 • Қорғаушы қатты қорытпакарбид-вольфрамды қашаудың табан күнқағарының бүркенуі.

 • Табан бетін қатты қорытпакарбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен еңкіштік-бағытталған бұрғылауға жарамды.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 2дана.


Бұрғылау қашауы PDC 215.9 мм IADC кодыS233 алмасты құралдандыруымен.

 • Қатты қорытпа карбид-вольфрамды бүркенулі болат корпус.

 • Қалақтар саны – 5.

 • Кескіш өлшемі – 13мм.

 • Жуылатын гитдромониторлық шүмектердің көбейтілген саны – 7.

 • Еңкіштік-бағытталған бұрғылау үшін тұрақтандырылған қалақтар және кесетін құрылымының дизайны.

 • Қызуға тұрақты поликристалды алмасты қосымшалармен калибр беттерін бекемдету.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен бұрғылауға жарамды.

Тікелей сатып алу бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.


Секция 6” (152.4 мм)

Бұрғылау қашауы 152.4 мм IADC коды 437, үшқажаутасты қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшасымен.


 • Герметикаланған май толтырылған тірек.

 • Үшжуылатын гидромониторлық саптамалар.

 • Қажаутастың қайырмалы конусын қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалардың қосымша тәжі.

 • Қорғаушы қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың табан күнқағарының бүркенуі.

 • Табан бетін қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен еңкіштік-бағытталған бұрғылауға жарамды.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 2дана.


Бұрғылау қашауы PDC 152.4 мм IADC кодыM233алмасты құралдандыруымен.

 • Матрицалық эрозияға ұшырамайтын корпус.

 • Қалақтар саны– 6.

 • Кескіш өлшемі– 13мм.

 • Жуылатын гитдромониторлық шүмектердің саны – 6.

 • Еңкіштік-бағытталған бұрғылау үшін тұрақтандырылған қалақтар және кесетін құрылымының дизайны.

 • Қысқартылған калибр беттері.

 • Кескіштерді жыныстарға енгізуін және реактивті мезеттің тұрақтандыруын бақылау.

 • Қайырмалы пысықтауға арналған кескіштер.

 • Қызуға тұрақты поликристалды алмасты қосымшалармен калибр беттерін бекемдету.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен бұрғылауға жарамды.

Тікелей сатып алу бойынша қажетті мөлшері– 1 дана.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.


Арнайы бағдарламалы қамсыздадыру

 • Бұрғылаудың гидравликалық талдауы және ұңғыманың оқпанын тазарту.

 • Жыныстың төзімділік қасиеттері және қашаудың құралдандыруды оңтайландыру үшін каротаж және литологиялық деректерді қосқанда бұрғылау талдауының қорытындысы.

 • Модельдеу және КНБК тәртібінің забой жағдайларында талдауы, дірілдердің әртүрлі түрін бағалауы.
 • Қашауды өңдеу туралы дерекқоры.
2 ҰҢҒЫМА

Секция 5 1/2” (139.7 мм)

Бұрғылау қашауы 139.7 мм IADC код 117, үшқажаутасты жонғыланған құралдандыруымен.

 • Герметикаланған май толтырылған тірек.

 • Үш бүйір жуылатын гидромониторлық саптамалар.

 • Қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың құралдандырудың бүркенуі.

 • Қорғаушы қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың табан күнқағарының бүркенуі.

 • Табан бетін қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен еңкіштік-бағытталған бұрғылауға жарамды.

Тікелей сатып алу бойынша қажетті мөлшері- 1 дана.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.


Бұрғылау қашауы 139.7 мм IADC коды 517, үшқажаутасты қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшасымен.

 • Герметикаланған май толтырылған тірек.

 • Үшжуылатын гидромониторлық саптамалар.

 • Қажаутастың қайырмалы конусын қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Қорғаушы қатты қорытпа карбид-вольфрамды қашаудың табан күнқағарының бүркенуі.

 • Табан бетін қатты қорытпа карбид-вольфрамды қосымшалармен қорғау.

 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен еңкіштік-бағытталған бұрғылауға жарамды.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 2дана.


Бұрғылау қашауы 139.7 мм IADC кодыM233 типа PDC алмасты құралдандыруымен.

 • Матрицалық эрозияға ұшырамайтын корпус.

 • Қалақтар саны– 6.

 • Кескіш өлшемі– 13мм.

 • Еңкіштік-бағытталған бұрғылау үшін тұрақтандырылған қалақтар және кесетін құрылымының дизайны.

 • Қысқартылған калибр беттері.

 • Кескіштерді жыныстарға енгізуін және реактивті мезеттің тұрақтандыруын бақылау.
 • Қызуға тұрақты поликристалды алмасты қосымшалармен калибр беттерін бекемдету.


 • Бұрандамалы забой қозғалтқыш тұтастығымен бұрғылауға жарамды.

Тікелей сатып алу бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.

Консигнация бойынша қажетті мөлшері – 1 дана.


Қызметкерлер

Жеткізуші материалдарды жеткізіліммен байланысты барлық техникалық сұрақтарды шешу үшін техникалық үйлестірушіні тағайындауы тиіс. Осы өкімі Компанияға келісім-шарттың барлық қолдану мерзімі бойы 24 (жиырма төрт сағаттық) қолдау көрсетуі тиіс.

 1. КОММЕРЦИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР

Ұсынылған бағалар келісім-шарттың барлық қолдану мерзімі бойы өзгертусіз қалады.

Жабдықтар мен материалдар құнына байланысты қай түсіндірмелер және/немесе ерекшеліктер конкурстық құжаттамада анық көрсетілуі тиіс.

Төлем тек қана нақты алынған жабдықтарға жасалады.

Жеткізушілер әрекет ететін сатып алуды өткізу ережелеріне сәйкес конкурстық өтінімнің жалпы құнын көрсетуі тиіс.