girniy.ru 1
Бір көзден тәсілімен принтерлар сатып алу бойынша мемлекеттік


сатып алу қорытындылары туралы

Хаттама


Астана қаласы  

Бейбітшілік көшесі, 11            сағ. 11-00             2013 жылғы 7 маусым

 

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Астана қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ (Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11) бір көзден тәсілімен принтерлар сатып алуды өткізді.

2. Сатып алу үшін 2013 жылға бөлінген сома 43 875 (қырық үш мың сегіз жүз жетпіс бес) теңге 00 тиын, ҚҚС қоса есептемегенде.

3. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 Заңының 32-бабының 4-тармағы негізінде, бір көзден мемлекеттік сатып алу тәсілі қолданылсын (2013 жылғы 29 мамырдағы № 50 шешім).

4. «ПлюсМикро НС» ЖШС Заңның 8-бабында қарастырылған біліктілік талаптарына келесі құжаттар негізінде сәйкес келеді:

5. Жеткізушінің атауы және мекен-жайы: «ПлюсМикро НС» ЖШС (Астана қаласы, Есенберлина көш., 15), келісімшарттың жалпы сомасы – 49 140 (қырық тоғыз мың жүз қырық) теңге, 00 тиынды құрайды, оның ішінде ҚҚС.

6. Сарапшы(лар) тартылған жоқ.

7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы бір көзден тәсілімен сатып алудың нәтижесі бойынша мынаны ШЕШТІ:

1) «ПлюсМикро НС» ЖШС-дан (Астана қаласы, Есенберлина көш., 15) принтерлар сатып алуды өткізсін.

2) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы және тапсырыс беруші «Астана қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ:

- осы хаттаманың мәтінін интернет-ресурсқа жіберсін;

- 2013 жылдың 10 маусымдағы дейін «ПлюсМикро НС» ЖШС-мен шарт жасалсын.

 


Астана қаласының Экономика

жә
не бюджеттік жоспарлау

басқармасының басшысы Ж. Нұрпейісов


Ұйымдастырушының уәкілетті өкілі Ғ. Асылбек