girniy.ru 1



«ГЕМОРРОИДАЛЬДЫҚ АУРУДЫҢ БОСАНУ АЛДЫҢДАҒЫ ЖӘНЕ

КЕЙІНГІ КЕЗЕҢІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»


СЕМИНАР


«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ В ДО


И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ»





ҚАРАҒАНДЫ 2013 ж.

СЕМИНАР
БАҒДАРЛАМАСЫ


«
Геморроидальдық аурудың босану алдындағы және кейінгі кезеңіндегі өзекті мәселелері»


«Саламатты Қазахстан» бағдарламасының өткізілу аясында және Қарағанды облысының Хирургтар Қауымдастығының және колоректалды хирургтар клубының отырысы


Өткізу орны: Қарағанды қаласы, Облыстық Медицина Орталығы, Муканов көшесі, 5. Мәжіліс залы 2 қабат.


Ұйымдастыру комитеті: Қарағанды облысы бойынша Хирургия қауымдастығы, Қарағанды облысы бойынша денсаулық сақтау басқармасы, Қарағанды мемлекеттік медицина университеттi.

Өткізу уақыты: 26.02.13 ж. сағ: 09.00-16.00.

Қатысушыларды тіркеу: сағ: 09.00-09.30.

Семинардың ашылуы: сағ: 09.30.


I бөлім: Модераторлар - ҚММУ №1 хирургиялық аурулар кафедрасының меңгерушісі КГМУ, м.ғ.д., профессор Шәкеев Қ.Т.; - Қарағанды облысы бойынша балалық және босанатын әйелдерге көмек көрсететін денсаулық сақтау басқарма бастығының орынбасары м.ғ.к. Мамалинова Г.К.


 1. «Қазіргі хирургияның дамуында геморроидальдық ауруының өзекті мәселелері» - ҚММУ №1 хирургиялық аурулар кафедрасының меңгерушісі КГМУ, м.ғ.д., профессор Шәкеев Қ.Т.

 2. «Босануға дейінгі және кейінгі геморроидалды ауруларды жүргізу ерекшеліктері» – ҚММУ №1 хирургиялық аурулар кафедрасының ассистенті, дәрігер-проктолог, к.м.н Жанасова М.М.
 3. Анкета жүргізу – геморроидалды аурулардың диагностикасымен емі бойынша бастапқы білімді тексеру.



13.00-14.00-кофе-брейк.

II бөлім: Модератор - ҚММУ №1 хирургиялық аурулар кафедрасының меңгерушісі КГМУ, м.ғ.д., профессор Шәкеев Қ.Т.

 1. «Жүктілік және геморроидалды аурулар» - ҚММУ акушерлік және гинекология кафедрасының меңгерушісі Қопобаева И.Л.

 2. Тестілеу нәтежелерінің бағасы – ҚММУ №1 хирургиялық аурулар кафедрасының ассистенті Волоконцев В.А.

 3. Семинар қорытындысын негіздеу және босанудан кейінгі асқынулардың мәселесі бойынша бірлескен жұмыс жоспарының іске асырылуы.

 4. Сертификат берілуі (6 сағат).



ПРОГРАММА СЕМИНАРА


«Актуальные вопросы геморроидальной болезни в до- и послеродовом периоде»


В рамках реализации программы «Саламатты Казахстан», заседания Хирургической Ассоциации Карагандинской области и клуба колоректальных хирургов


Место проведения: г. Караганда, Областной Медицинский Центр, Муканова 5.

Организационный комитет: Хирургическая Ассоциация Карагандинской области, Управление здравоохранения Карагандинской области, Карагандинский государственный медицинский университет.

Дата проведения: 26.02.13 г. 09.00-16.00 ч.

Регистрация участников: 09.00-09.30 ч.

Открытие конференции: 09.30 ч.


I часть: Модераторы - заведующий кафедрой хирургических болезней №1 КГМУ, д.м.н., профессор Шакеев К.Т.; - заместитель начальника управления здравоохранения Карагандинской Области по родовспоможению и детству к.м.н. Мамалинова Г.К.

 1. «Актуальность геморроидальной болезни на современном этапе развития хирургии» - заведующий кафедрой хирургических болезней №1 КГМУ, д.м.н., профессор Шакеев К.Т.
 2. «Особенности ведения геморроидальной болезни в до- и послеродовом периоде» – ассистент кафедры хирургических болезней №1 КГМУ, врач-проктолог, к.м.н. Жанасова М.М.


 3. Анкетирование – проверка базовых знаний по диагностике и лечению геморроидальной болезни.


13.00-14.00-кофе-брейк.


II часть: Модератор- заведующий кафедрой хирургических болезней №1 КГМУ, д.м.н., профессор Шакеев К.Т.

 1. «Геморроидальная болезнь и беременность» - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии КГМУ Копобаева И.Л.

 2. Оценка результатов тестирования – Ассистент кафедры хирургических болезней №1 КГМУ Волоконцев В.А.

 3. Подведение итогов семинара и выработка плана совместной работы по проблемам послеродовых осложнений.

 4. Выдача сертификатов (6 часов).