girniy.ru 1
  1. Метаданные теста


  • Автор теста: Мананов Бекен Бактыбекович

  • Название курса: Уақыт бойынша қатарларды талдау және болжау

  • Название теста: Уақыт бойынша қатарларды талдау және болжау

  • Предназначено для студентов специальности: Статистика

  • Семестр: 5

  • Проходной балл: 50

  • Время на тест: 302.Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

Уақыт бойынша қатарлардың тербелістерін неше типке бөлуге болады?
2
3
4
5
7

2

Уақыт бойынша қатарлардың тербелістерінің титері:
Аратістес, ұзақ мерзімді циклдік, уақыт бойынша тербелістердің кездейсоқ таралуыМаятниктік, параболалы, түзусызықты
Аратістес, қысқа мерзімді циклді
Тербелістің кездейоқ таралуы, маятниктік, түзусызықты
ұзақ мерзімді циклдік, түзусызықты

3

Аратістес тербелістерді анықтаудың әдістері:

Графиктік, автокорреляция, трентен ауытқу

Автокорреляция шамасы мен таңбасы, трендтен ауытқулардың экстремумдарының саны, графиктік
Графиктік, кестелік, автокорреляция

Автокорреляция шамасы мен таңбасы, кестелік, координаталық
кестелік, координаталық графиктік

4

Аратістес тербелістердің екінші атауы?
Сызықтық

Толқындық

Бірқалыпты
Циклдік
Маятниктік

5

формуласы қай типті анықтайды?
Циклді

Кездейсоқ
Аратістес, кедейсоқ
Циклді кездейсоқ
Аратістес

6

формуласы бойынша егер r≈-1 жақын болса, онда
Динамикалық қатардың тербелістері аратістес типке жақын
тербеліс онша байқалмайды
тербеліс мүлдем жоқ
қатар деңгейлерінің тербелістері циклді
қатар деңгейлерінің ауытқулары трендке жақын орналасқан

7

формуласы бойынша егер r›-0.3 жақын болса, онда
Динамикалық қатардың тербелістері аратістес типке жақын
тербеліс онша байқалмайды
тербеліс мүлдем жоқ
қатар деңгейлерінің тербелістері циклді
қатар деңгейлерінің ауытқулары трендке жақын орналасқан8


Ұзақ мерзімді циклдік тербелістердің ерекшелігі
Әр түрлі уақыт аралығында қайталанады

Әрдайым оң мәнді көрсетеді

шамамен бірдей уақыт аралығында циклдар қайталанады

әрдайым теріс мәнді қабылдайды

бірқалыпты болып келеді


9

қандай тербелістерді квазициклдік деп атайды?
Уақыт аралығының айырмашылығы жоқ болса
Циклдер аратістес болса
Циклдер қайталанбаса
Уақыт аралығының айталықтай айырмашылығы болса
Тек оң мәнді қабылдаса10

Ұзақмерзімді циклдік тербелістерді қанша тәсілмен анықтайды?
3
2
4
5
7

11

Тенденция дегеніміз не ?
Құбылыстың деңгейі
Түзу сызықтың байланысы
Уақыт бойынша құбылыстың деңгейінің өзгеру бағыты
құбылыстың қозғалысы
Уақыт бойынша құбылыстың өзгеруі

12

Трендтің болуының тексеру жолдары (қате жауапты таңдаңыз):

Орташалар әдісі
Қатардың деңгейін тексеру
Сериялар әдісі
Стюарт пен Кокс критерийі
Графигін сызу

13

Стюарт пен Кокс критерийі бойынша динамикалық қатарларды неше топқа бөлді?
5
1
3
2
4

14

Сериялар әдісі бойынша қатар деңгейі қандай типтерге жатқызылады?
А және В типі
В типі
А және Д типі
А және Е типі
А,В,Д типіне

15

Сериялар әдісіндегі R - ......
медиана
интервал ұзындығы
Қатар деңгейі
кездейсоқ шама
сериялар саны

16

Регрессия теңдеуінің және а1 параметрлерін табу үшін қандай әдісті қолданамыз?ең кіші квадраттар әдісін
ең үлкен квадраттар әдісін
ең ыңғайлы квадраттар әдісін
ең кіші кубтар әдісін
экстремумдар әдісін

17

Тенденцияның анықтаудың бір түрін көрсетіңіз.
интервал ұзындығын анықтау
аналитикалық тегістеу
деңгейін тексеру
кезеңдерге бөлу
динамикалық қатарын құру

18

Тренд негізінде ең көп қолданылатын теңдеуі


Логарифмдік

Экспоненциалдық
Диссперсия
Параболалық
Сызықтық

19

Түзу сызықты тредтің теңдеуін көрсетіңіз.
20


Параболалық байланыс теңдеуі