girniy.ru 1
ОБЩИНА. АРДИНО. - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 25.01.2010 г
Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

гр.Ардино

1914-1929 – смесени


1930-2009

Ардино

1921 - изгубени

-


с.Ахрянско

1960-2000

2001-2009

Ахрянско

Ардино

-

До 1959 – Ардино

с.Башево

1991-2000

2001-2009

Башево

Ардино

-

До 1990 – Млечино
с.Боровица

1914-1929 – смесени

1930 – 2000

2001-2009

Боровица

Ардино


-

-

с.Богатино

1997-2000

2001-2009

Богатино

Ардино

-

До 1996 – Млечино

с.Брезен

1978-2000

2001-2009

Брезен

Ардино

-

До 1977 – Боровица

с.Бял извор

1915-1929 – смесени

1930-2000

2001-2009

Бял извор


Ардино

1919,1920,1924,1978,

1982-1984 - изгубени

-

с.Голобрад

1987-2000

2001-2009

Голобрад

Ардино

-

До 1986 – Боровица

с.Горно Прахово

1987-2000

2001-2009

Горно Прахово

Ардино

-

До 1986 – Млечино

с.Гърбище

1959-2000

2001-2009

Гърбище

Ардино

-

До 1958 – Ардино

с.Диамандово

1980-1986

Бял извор
До 1980 – Бял Извор

След 1986 – Бял Извор

с.Долно Прахово

1990-2000

2001-2009

Долно Прахово

Ардино

-

До 1989 – Млечино

с.Еньовче

1981-2000

2001-2009

Еньовче

Ардино

-

До 1980 – Бял извор

с.Жълтуша

1959-2000

2001-2009

Жълтуша

Ардино

-

До 1958 – Бял извор

с.Китница

1987-2000

2001-2009

Китница

Ардино

-

До 1986 – Боровица

с.Кроячево

1976-2000

2001-2009

Кроячево

Ардино

-

До 1975 – Ардино

с.Ленище

1925-1929 – смесени

1930-2000

2001-2009

Ленище


Ардино

1929,1936 – изгубени
с.Любино

1976-2000

2001-2009

Любино

Ардино


-

До 1975 – Русалско

с.Млечино

1915-1929 – смесени

1930-2000

2001-2009

Млечино


Ардино

1945 – изгубени
с.Падина

1990-2000

2001-2009

Падина

Ардино

-

До 1989 –Бял извор

С.Правдолюб

1959-2000

2001-2009

Правдолюб

Ардино

-

До 1958 – Ардино

с.Русалско

1927-1929 – смесени

1930-2000

2001-2009

Русалско


Ардино

-

-

с.Светулка

1976-2000

2001-2009

Светулка

Ардино

-

До 1975 – Ардино

с.Седларци

1984-2000

2001-2009

Седларци

Ардино

-

До 1983 – Бял извор

с.Синчец

1960-2000

2001-2009

Синчец

Ардино


-

До 1959 – Ленище

с.Сухово

1974-2000

2001-2009

Сухово

Ардино

-

До 1973 – Боровица

с.Стояново

1990-2000

2001-2009

Стояново

Ардино

-

До 1989 – Бял извор

с.Чубрика

1970-2000

2001-2009

Чубрика

Ардино

-

До 1969 – Ленище

с.Ябълковец

1959-2000

2001-2009

Ябълковец

Ардино

-

До 1958 - ЛенищеОБЩИНА АРДИНО - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 25.01.2010 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.


/Къде са съставяни ?/

гр.Ардино

1930-1952;1953-2009

Ардино

-

-


с.Ахрянско

1960-2000

2001-2009

Ахрянско

Ардино

-

До 1959 – Ардино

с.Башево

1987-2000

2001-2009

Башево

Ардино

-

До 1990 – с.Млечино

с.Боровица

1930-2000

2001-2009

Боровица

Ардино

-

-

с.Богатино

1997-2000

2001-2009

Богатино

Ардино

-

До 1996 – Млечино

с.Брезен

1987-2000

2001-2009

Брезен

Ардино

-

До 1986 – Боровица

с.Бял Извор

1930-2000

2001-2009

Бял Извор

Ардино

-

-

с.Голобрад

1980-2000


2001-2009


Голобрад

Ардино

-

До 1979 – Боровица

с.Горно Прахово

1991-2000

2001-2009

Горно Прахово

Ардино

-

До 1990 – Млечино

с.Гърбище

1959-2000

2001-2009

Гърбище

Ардино

-

До 1958 - Ардино

с.Диамандово

1980-1987

Бял Извор

-

До 1980 – Бял Извор

1988-2000 – Бял Извор

с.Долно Прахово

1987-2000

2001-2009

Долно Прахово

Ардино

-

До 1986 – Млечино

с.Еньовче

1985-2000

2001-2009

Еньовче

Ардино

-

До 1984 – Бял Извор

с.Жълтуша

1959-2000

2001-2009

Жълтуша

Ардино

-

До 1958 – Бял Извор

с.Китница

1987-2000

2001-2009

Китница

Ардино


-

До 1986 – Боровица

с.Кроячево

1978-2000

2001-2009

Кроячево

Ардино

-

До 1977 – Ардино

с.Ленище

1930-2000

2001-2009

Ленище

Ардино

-

-

с.Любино

1979-2000

2001-2009

Любино

Ардино

-

До 1978 – с.Русалско

с.Млечино

1930-2000

2001-2009

Млечино

Ардино

1945 - изгубени

-

с.Падина

1986-2000

2001-2009

Падина

Ардино

-

До 1985 – Бял Извор

с.Правдолюб

1979-2000

2001-2009

Правдолюб

Ардино

-

До 1978 – Ардино

с.Русалско

1930-2000

2001-2009

Русалско

Ардино

1931,1949,1951-изгубени


-

с.Светулка

1977-2000

2001-2009

Светулка

Ардино

-

До 1976 – Ардино

с.Седларци

1984-2000

2001-2009

Седларци

Ардино

-

До 1983 – Бял Извор

с.Синчец

1960-2000

2001-2009

Синчец

Ардино

-

До 1959 – с.Ленище

с.Сухово

1974-2000

2001-2009

Сухово

Ардино

-

До 1973 – Боровица

с.Стояново

1988-2000

2001-2009

Стояново

Ардино

-

До 1987 – Бял Извор

с.Чубрика

1970-2000

2001-2009

Чубрика

Ардино

-

До 1969 – с.Ленище

с.Ябълковец

1960-2000

2001-2009

Ябълковец

Ардино

-

До 1959 - ЛенищеОБЩИНА АРДИНО - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 25.01.2010 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

гр.Ардино

1930-2009

Ардино

-

-

с.Ахрянско

1961-2000


2001-2009

Ахрянско


Ардино

-

До 1960 - Ардино


с.Башево

1981-2000

2001-2009

Башево

Ардино

-

До 1980 – Млечино

с.Боровица

1930-2000

2001-2009

Боровица

Ардино

-

-

с.Брезен

1987-2000

2001-2009

Брезен

Ардино


-

До 1986 – Боровица

с.Богатино

1997-2000

2001-2009

Богатино

Ардино

-

До 1996 – Млечино

С.Бял Извор

1930-2000

2001-2009

Бял Извор

Ардино

-

-

с.Голобрад

1988-2000

2001-2009

Голобрад

Ардино

-

До 1987 – Боровица

с.Горно Прахово

1987-2000

2001-2009

Горно Прахово

Ардино

-

До 1986 – Млечино

с.Гърбище

1959-2000

2001-2009

Гърбище

Ардино

-

До 1958 – Ардино

с.Диамандово

1980-1987

Бял Извор

-

До 1980 – Бял Извор

1988– 2000Бял Извор

с.Долно Прахово

1987-2000

2001-2009

Долно Прахово

Ардино

-


До 1986 – Млечино

с.Еньовче

1981-2000

2001-2009

Еньовче

Ардино

-

До 1980 – Бял Извор

с.Жълтуша

1959-2000

2001-2009

Жълтуша

Ардино

-

До 1958 – Бял Извор

с.Китница

1987-2000

2001-2009

Китница

Ардино

-

До 1986 – Боровица

с.Кроячево

1985-2000

2001-2009

Кроячево

Ардино

-

До 1984 – Ардино

с.Ленище

1930-2000

2001-2009

Ленище

Ардино

-

-

с.Любино

1987-2000

2001-2009

Любино

Ардино

-

До 1986 – Русалско

с.Млечино

1930-2000

2001-2009

Млечино

Ардино

-

-

с.Падина


1981-2000

2001-2009

Падина

Ардино

-

До 1980 – Бял Извор

с.Правдолюб

1979-2000

2001-2009

Правдолюб

Ардино

-

До 1978 – Ардино

с.Русалско

1930-2000

2001-2009

Русалско

Ардино

1951 - изгубен

-

с.Светулка

1976-2000

2001-2009

Светулка

Ардино

-

До 1975 – Ардино

с.Седларци

1984-2000

2001-2009

Седларци

Ардино

-

До 1983 – Бял Извор

с.Синчец

1960-2000

2001-2009

Синчец

Ардино

-

До 1959 – Ленище

с.Стояново

1959-2000

2001-2009

Стояново

Ардино

-

До 1958 – Бял Извор

с.Сухово

1974-2000

2001-2009


Сухово

Ардино

-

До 1973 – Боровица

с.Чубрика

1970-2000

2001-2009

Чубрика

Ардино

-

До 1969 – Ленище

С.Ябълковец

1960-2000

2001-2009

Ябълковец

Ардино

-

До 1959 - Ленище