girniy.ru 1
Рамазанова Ш.Х.1. Курманова Г.М., Рамазанова Ш.Х. «Балалардағы ауыр бронхиальды астманың иммунологиялық өзгеру ерекшеліктері». Ғылыми еңбектер

нинағы Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Балалардың тыныс жолдарын диагностикалау мен емдеудің жаңа технологиялары», 26-27 наурыз 2009 ж., 27-36 бет.

2. Сарсенбаева С.С., Аязбеков Е.А., Рамазанова Ш.Х., Сейсебаева Р.Ж., Сологуб В.Н. «Жоғары тыныс жолдары созылмалы ауыратын балаларды емдеу мен реабилитациялаудың негізгі жолдары және әдістері». РНПК ғылыми еңбектер жинағы «Балалардың тыныс жолдарын диагностикалау мен емдеудің жаңа технологиялары», 26-27 наурыз 2009 ж., 74-78 бет.

3. Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Сарсенбаева З.Б. «Педиатриялық фаультеттің жоғары курс студенттерін педагогикалық стратегия мен тактикаға үйрету». РНПК ғылыми еңбектер жинағы «Балалардың тыныс жолдарын диагностикалау мен емдеудің жаңа технологиялары», 26-27 наурыз 2009 ж., 113-118 б.

4. Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Медеубаева К.К., Усманова М.М. «Жаңа туылған нәрестелердегі мұраланған және хромосомдық аурулар: кездесуі мен клиникалық ерекшеліктері». РНПК ғылыми еңбектер жинағы «Балалардың тыныс жолдарын диагностикалау мен емдеудің жаңа технологиялары», 26-27 наурыз 2009 ж., 129-133 бет.

5. Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х. «Балалардың лихорадкаларын емдеуді оңтайландыру». МНПК ғылыми еңбектер жинағы «Жүрек тамырлары ауыратын балалар мен жасөспірімдерге жоғары білікті көмектер көрсету мәселелері», 3-4 желтоқсан 2009 ж., 86-88 бет.

6. Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Медеубаева К.К., Стыбаев К.Д., Касымова А. «Жиі ауыратын балаларды емдеудің жаңа жолдары». МНПК ғылыми еңбектер жинағы «Жүрек тамырлары ауыратын балалар мен жасөспірімдерге жоғары білікті көмектер көрсету мәселелері», 3-4 желтоқсан 2009 ж.,. 98-102 бет.

7. Сарсенбаева С.С, Рамазанова Ш.Х., Дуйсебаева Г., Акимжан М. «Жоғары курстарды педиатрияға оқытудың жаңа жолдары». МНПК ғылыми еңбектер жинағы «Жүрек тамырлары ауыратын балалар мен жасөспірімдерге жоғары білікті көмектер көрсету мәселелері», 3-4 желтоқсан 2009 ж.,117-118 бет.


8. Рамазанова Ш.Х. «Балалардың ауыр бронхиальды астма кезіндегі иммонологиялық көрсеткіш ерекшеліктері». VIII Ресей Конгресс мәліметтері «Педиатрия және балалар хирургиясының жаңа технологиялары», 223-224 бет.

9. Абдрахманова Г.Е., Давлетгильдеева З.Г., Кошербеков Е.Т., Рамазанова Ш.Х. «Ай-күніне жетпей туылған нәрестелерді күтудің маңызды аспектері». I ғылыми – практикалық конференциясының халықаралық ғылыми еңбектер жинағы «Ана мен баланың өмірін құтқарушы қолдар, емдеудің тиімді әдістері және көрсетілетін көмекке жүйелі көзқарас, Шымкент қаласы, 265-267 бет.

10. Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х. «ҚазҰМУ білікті мамандарды дайындаудың жаңа жолдары.». ҚазҰМУ Жаршысы.

11. Сарсенбаева Ш.Х., Рамазанова Ш.Х.. Жунусова А.Ж., Баймаханова Н.Т. «ҚазҰМУ медициналық білім беру модельдері: интернатурадағы білім берудің компетенттік – бағыттық бағдарламалары». ҚазҰМУ Жаршысы, Алматы, 2011 г., 353 б.

12. Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Байтуменова Г.А. «Балалардың ауыр бронихиальдық астмаларының асқынған кезінде рекомбинантты интнрлейкина-2 қолдану». ТМД аллергологтар мен иммунологтардың Аллергология және иммунология Арнайы Одақ ұйымы.Том 12 № 1, 146 бет.

13. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Абирова, М.А., Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Кошербеков Е.Т. «С.Д.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медициналық білім берудің жаңа парадигмасы». XXI ғасыр – Сау Отбасы. Материалы XVI халықаралық ғылыми конференция мәліметтері, 27 сәуір – 4 мамыр 2012 ж., Будапешт, Венгрия, 11 – 12 бет.


Давлетгильдеева З.Г.

1. Давлетгильдеева З.Г., Курскеева Т.А., Лойша Н.В. Балалардағы миокардиодистрофия диагностикасындағы қарыншалардың ерте деполяризациясы синдромының маңызы. «Балаларға арналған жоғары білікті медициналық көмекті дамытудың мәселелері» республикалық ғылыми-тәжрибелік конференциясы ғылыми еңбектерінің жинағы, Алматы 2008, 60 – 63 б.

2. Иржанов С.И., Федотовских Г.В., Шумкова Э.Н., Давлетгильдеева З.Г., Жубаныш Н.С. Экологиялық қолайсыз аймақтарда тұратын балалардағы созылмалы асқазан-ішек ауруларының клиникалық морфологиялық сипаттамасы. Қоршаған ортаның ластануы жағдайындағы балалардағы аурулар мен клиникалық морфологиялық синдромдар Атласы. З.Х. Мажитованың жетекшілігімен. Алматы 2008.


3. Давлетгильдеева З.Г., Орынбасарова К.К. Қоршаған ортаның ластануы кезіндегі балалардағы жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары. «Балалардағы экологиялық тәуелді аурулар (клиникасы, патоморфогенезі, диагностикасы, емдеу, қайта қалпына келтіру)». З.Х. Мажитованың жетекшілігімен. Алматы 2008.

4. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің бұзылыстары. Оқу–әдістемелік оқулық, Алматы, 2008. 79 б.

5. Давлетгильдеева З.Г., Қоршаған ортаның химиялық уытты заттарының әсерінен болған Арал маңы балаларындағы жүрек қызметі. ҚазҰМУ Жаршысы. «Экологиялық педиатрияның өзекті сұрақтары» ғылыми тәжрибелік конференциясына арналған арнайы шығарылым. 2008. 96 - 98 б.

6. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы миокардиодистрофия мәселелері. ҚазҰМУ Жаршысы. Жаршысы. «Экологиялық педиатрияның өзекті сұрақтары» ғылыми тәжрибелік конференциясына арналған арнайы шығарылым. 2008. №1. 98 – 100 б.

7. Давлетгильдеева З.Г., Лойша Н.В. Миокардиодистрофиямен балаларды қайта қалпына келтіру стратегиясы. Денсаулық және ауру. 2008. №6. 71 – 75 б.

8. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы созылмалы асқазан-ішек жолдарының аурулары кезіндегі жүрек қызметінің клиникалық-функционалдық көрсеткіштері. ҚазҰМУ Жаршысы. «Университет Күндері» ғылыми–тәжрибелік конференциясының материалдары 2008. №3.146 – 147 б.

9. Давлетгильдеева З.Г., Дюйсебаева Г.А., Акимжан М.К.Балалардағы созылмалы бүйрек аурулары кезіндегі жүрек-қантамыр жүйесінің зақымдануы. Жас ғалымдар мен мамандардың Х конгресі. Томск. 2009. С. 37 – 38.

10. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы миокардиодистрофия. Педиатрия және бала хирургиясы. 2009. №3. 53 – 57 б.

11. Давлетгильдеева З.Г., Біріккен созылмалы аурулары бар балалардағы жүрек-қантамыр жүйесінің функционалды жағдайы. ХІІІ Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары «Жанұя денсаулығы – ХХ1 ғасыр». Египет. Хургада. 2009. 141 – 144 б.

12. Чой С.В., Аппасова М.И., Давлетгильдеева З.Г. Әртүрлі экологиялық қолайсыз аймақтардағы балалардағы созылмалы соматикалық патологиялар мен хромосомдық зақымдануларды болжау. Иммунореабилитация бойынша халықаралық журнал. Израиль. Тель – Авив. 2009. Том 11, №1 . 130 б.


13. Давлетгильдеева З.Г., Жубаныш Н.С. Қоршаған ортаның химиялық уытты заттары әсер еткен кезде балалардағы жүрек қызметі. «Ғылым және оның қазіргі әлемдегі рөлі» халықаралық ғылыми-тәэрибелік конференциясының материалдары. Караганды. 2009.

14. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы жүрек қызметінің бұзылыстары кезіндегі ЭКГ Т тісшесінің жылдамдық көрсеткіштерін зерттеудің клиникалық маңызы. Иммунореабилитация бойынша халықаралық журнал. БАӘ, Дубай. 2010. Том 12, №2 . 216 б.

15. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы жүрек-қантамыр жүйесінің функционалды бұзылыстары кезіндегі кардиалгиялық синдром. «Жанұя денсаулығы – ХХІ ғасыр» ХІҮ халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Италия, римини. 2010. 134 – 137 б.

16. Давлетгильдеева З.Г., Созылмалы қосарланған аурулар кезінде жүрек – қантамырлар жүйесінің зақымдануы бар балаларды реабилитациялау. ҚазҰМУ Жаршысы, 2010. №2. 132 – 135 б.

17. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы миокардиодистрофия кезіндегі сол қарыншаның функционалды жағдайы. Медицинадағы иммунореабилитация және реабилитацияға арналған XIV конгресс. Франция, Париж. 2010 ж.

18. Давлетгильдеева З.Г., Сарсенбаева С.С., Орынбасарова К.К., Аппасова М.И. Балалар кардиологиясы. З.Х.Мажитова жетекшілігімен. Оқу құралы, Алматы 2010. Эверо баспасы.

19. Давлетгильдеева З.Г. Балардағы жүрек ырғағының және өткізгіштігінің бузылысы . Оқу-әдістемелік құрал, Алматы 2010. Эверо баспасы, Мемлекеттік тілде.

20. Давлетгильдеева З.Г. Балалардағы жүрек-қантамыр жүйесінің функционалды бұзылыстары кезіндегі кардиалгиялық синдром. «Жанұя денсаулығы – 21 ғасыр» электронды журналы. №4, 2010 ж.

21. Давлетгильдеева З.Г., Балалардағы созылмалы аурулар кезіндегі миокардтың функционалды жағдайы. «Жанұя денсаулығы – ХХІ ғасыр» 14 Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Испания, Торремолинос. 2011. 132 – 134 б.

22. Давлетгильдеева З.Г., Баймаханова Н.Т. Созылмалы бріккен зақымданулармен жүрек қантамыр жүйесінің зақымдануы бар балалар реабилитациялау стратегиясы. «Ана мен бала өмірін сақтаушы қолдар, емдеудің тиімді әдістері және көрсетілетін көмекке жүйелі көзқарас» І ғылыми тәжрибелік конференциясы еңбектерінің жинағы. Шымкент – Каунас. 24 – 25 қараша 2011 ж.


23. Давлетгильдеева З.Г., Абдрахманова Г.Е., Божбанбаева Н.С., Кошербеков Е.Т., Рамазанова Ш.Х. Шала туылған нәрестелерд күтімінің маңызды аспектілері. «Ана мен бала өмірін сақтаушы қолдар, емдеудің тиімді әдістері және көрсетілетін көмекке жүйелі көзқарас» І ғылыми тәжрибелік конференциясы еңбектерінің жинағы. Шымкент – Каунас. 24 – 25 қараша 2011 ж.


Кошербеков ЕТ.


1. Кошербеков Е.Т. Балалардағы ас қорыту жүйесінің туа біткен ақауларының қазіргі кездегі көзқарасы /әдебиетке шолу. «Денсаулық пен ауру» журналы - 2006 - № 4, Алматы, 24-28 б.

2. Кошербеков ЕТ. Балалардағы ас қорыту жүйесінің туа біткен ақауларының жиілігі мен құрылымы. «Педиатрия және бала хирургиясы» журналы - 2007 - № 1, - 41-44 б.

3. Кошербеков Е.Т., М.И. Аппасова. Балалардағы ас қорыту жүйесінің туа біткен ақаулары. «Жас Ғылым:Еуразиялық көрініс» деген жас ғалымдардың 2-ші халықаралық мәслихаттының материалдары - Алматы, 11 мамыр 2007 ж - 8-10 б.

4. Кошербеков Е.Т. Балаларда аскорыту жолдарының іштен болатын даму ақаулары, қалыптасуының қауіпті факторлары. Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығының 75 жылдығына арналған ғылыми еңбектер жинағы «Бала денсаулығының өзекті мәселелері» - Алматы, 2007. – 120-123 б.

5. Кошербеков Е.Т. З.Х. Мажитова, Г.А. Шаким, К.К. Орынбасарова, Ш.Х. Рамазанова, З.К. Ержанова, Р.К. Мусабекова. Дені сау және ауру баланы зерттеу. Оқу-әдістемелік құрал – Алматы, 2007. 76 б.

6.Ш.К. Батырханов, Т.М. Имамбаева, И.В. Брежнева, Кошербеков Е.Т., А.Ж. Рахимбекова, Б.Ж. Кадырбаева, Т.О. Байгужанова. Балалардағы бронхиттердің обструктивті түрлерінің қазіргі кездегі мәселелері. ҚазҰМУ хабаршысы - № 1, 2008, I I бөлім. – 80-82 б.

7.Ш.К. Батырханов, Кошербеков Е.Т.,.Г. Егинчибаева, А.Т. Каримханова, Г.Ж. Канапиева. Балалардағы атопиялық дерматиттің емі және клиникалық ағымының қазіргі кездегі мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми жұмыстар жинағы «Балаларға жоғары мамандандырылған медициналық көмекті дамыту проблемалары» - Алматы, 2008 – 37- 40 б.


8. Кошербеков Е.Т., Т.Ф. Балабаев, Г.А. Еспаева. Балалар ас қорыту жолдары даму ақауларының ағымы мен аяқталуының болжамдық критерийлері. «Денсаулық пен ауру» журналы - 2008 - № 5, Алматы, - 62- 66 б.

9. Ш.К. Батырханов, Кошербеков Е.Т., И.В. Брежнева, Р.Г. Егинчибаева, Т.М. Имамбаева, А.Т. Каримханова, А.Д. Баймуратова, Н.Т. Чингисова. Алматы қ. 2-ші ҚКБА демікпе мектебінің жұмысы. Орта-азиялық медициналық журналы - Том Х \/, Приложение 1, 2009. Тыныс аурулары бойынша 4-ші ұлттық конгрессі – Тезистер - 23-24 сәуір 2009 ж., Каракол, Кырғызстан – 57 б.

10. Ш.К. Батырханов, Т.М. Имамбаева, Кошербеков Е.Т., А.Д. Баймуратова, И.В. Брежнева, Р.Г. Егинчибаева,.Н.Т. Чингисова. Балалар жасындағы демікпенің комплексті емінде спелеокамераның қолдануы. Орта-азиялық медициналық журналы - Том Х \/, Приложение 1, 2009. Тыныс аурулары бойынша 4-ші ұлттық конгрессі – Тезистер - 23-24 сәуір 2009 ж., Каракол, Кырғызстан – 57-58 б.

11.Ш.К. Батырханов, Кошербеков Е.Т., Р.Г. Егинчибаева, А.Д. Баймуратова, Л.М. Ахметова. Балаларда демікпе кезінде базисті терапияның қолдану тәжірибесі. «Аллергология және иммунология» журналы том 10 № 2, сәуір 2009 аллерголог иммунологтардың ТМД \/ I I съезі және II дуние жүзілік демікпе және респираторлы аллергия бойынша форум (Санкт–Петербор, Ресей, 26-28 сәуір 2009, - 204 б.

12.Ш.К. Батырханов, Кошербеков Е.Т., Р.Г. Егинчибаева, А.Д. Баймуратова, А.Т. Каримханова, Н.Т. Чингисова. Бронхоөкпелік патологиясы бар балаларда комплексті емінде бронхипретті қолдану. Халықаралық конференциясының ғылыми жұмыстар жинағы «Балаларға медициналық жәрдемді жоғарлату жолдары» 5-6 маусым – Алматы 2009. 184-185 б.

13. Кошербеков Е.Т. , М.И. Аппасова, Р.И. Исабекова. Балалар асқорыту ағзаларының туа біткен ақаулар дамуы және олардың алдын алу мәселелері. «Педиатрия және бала хирургиясы» журналы - 2009 - № 3. - 19-21 б.

14.Ш.К. Батырханов, Кошербеков Е.Т., Л.М. Ахметова, Е.П. Бурцева, У.К. Джуматова, М.П. Дадаев, А.А. Дудченко. Балалардағы дәрілік аллергияның жиілігі, құрылымы және клиникалық сипаттамасы. ҚазҰМУ хабаршысы - 2010 - № 2. – 178-180 б.


15. Кошербеков Е.Т., М.Б. Жусупов, Д.Б. Байрахтарова, С. Емельяненко. Балалардағы дәрілік аллергия. «Денсаулық пен ауру» журналы - 2010 - № 10. – 75-76 б.

16. С.С. Сарсенбаева, Кошербеков Е.Т., Ш.Х.. Рамазанова И.В. Брежнева, Т.М. Имамбаева. Балалардағы дәрілік аллергияның жиілігі, құрылымы және клиникалық сипаттамасы. ТМД педиатрлардың 3-ші конгрессінің материалдары «Бала мен қоғам: тамақтандыру, даму және денсаулық мәселелері» 19-20 апреля 2011, Мәскеу.

17.С.С. Сарсенбаева, Ш.Х. Рамазанова, Кошербеков Е.Т., З..Б. Джакибаева, Л.М. Ахметова, Г.М. Аппахова. Балалардағы демікпенің клиникалық сипаттамасы. Х\/ халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 30 сәуір – 07 мамыр 2011, Торремолинос, Испания «Жануяның денсаулығы – ХХI ғасыр».

18.Г.Е. Абдрахманова, Н.С. Божбанбаева, З.Г. Давлетгильдеева, Кошербеков Е.Т., Ш.Х. Рамазанова. Шала тұған балалалрдың маңызды күту аспектілері. 1-ші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының ғылыми жұмыстарының жинағы «Ана мен бала өмірін сақтайтын қолдар, емдеудің тиімді әдістері және көрсетілетін көмекке жүйелі көзқарас» 24-25 қараша 2011, Шымкент-Каунас – 265-267 б.

19. Кошербеков Е.Т. Балалардағы тағамдық аллергия. «Денсаулық пен ауру» журналы - 2011 - № 6 – 5-13 б.


Баймаханова Н.Т.


1. Шәкім Г.А., Рамазанова Ш.Х., Сарсенбаева С.С., Баймаханова Н.Т. Педиатрия факультетіндегі жоғарғы курс студенттерін оқытудағы педагогикалық стратегия және тактика. «Денсаулық және ауру», №9 (75), 2008, 37-41 б.

2.Шәкім Г.А., Рамазанова Ш.Х., Сарсенбаева С.С., Баймаханова Н.Т. Балалардағы пневмонияның этиологиялық және патогенетикалық ерекшелiктерi. Педиатрия және бала хирургиясы, №1, 2009,17-20 б.

3.Г.М.Пичхадзе, Ш.О.Имашова, С.Р.Насырова, Г.Б.Айтжанова, М.К.Амиркулова, Баймаханова Н.Т. Фармакологиялық белсенді заттардың әсерлерін ұзарту үшін нанотехнологиялық ғылыми бағыттардың маңыздылығы. ҚазҰМУ Жаршысы, Университет Күніне арналған ғылыми-тәжрибелік конференция материалдары, №4, 2009, 170-172 б.


4. Сламжанова С.Б., Есетова К.У., Баймаханова Н.Т., Имашова Ш.О., Қадырова Д.М., Етаева Р.Е. «Фармакология» оқулығы». Оқулық, 2009-2010 оқу жылы, 648 б.

5. Баймаханова Н.Т., Р.Ш.Сағымова. Студенттер арасындағы тәрбие жұмысы. «Көптілдік білім беру: инновациялық технологиялар және жетілдіру жолдары», 28 қазан, 2010, 345-346 б.

6.Ш.О.Имашова, С.Р.Насырова, Г.Б.Айтжанова, М.К.Амиркулова, Баймаханова Н.Т. Гериатриялық тәжрибеде кейбір дәрілік заттардың қолдану ерекшеліктері. ҚазҰМУ Жаршысы, «Фармация: қазіргі жағдайы, жетістіктері және болашағы», 2010, 62-65 б.

7.Г.М.Пичхадзе, Ш.О.Имашова, С.Р.Насырова, Н.З.Зарубекова, Баймаханова Н.Т.,

М.К.Амиркулова. «Полимер-анестетик» кешендерінің фармакологиялық белсенділігінің артуындағы В-циклодекстриндердің рөлі». ҚазҰМУ Жаршысы, «Фармация: қазіргі жағдайы, жетістіктері және болашағы», 2010, 120-123 б.

8. Э.М.Сатбаева, К.А.Абдуллин, Г.М. Пичхадзе, С.Б.Сламжанова, Д.С.Асылбекова, Баймаханова Н.Т.. Шизофрениямен науқастарды емдеуде психотропты заттарды тағайындау – ретроспективті талдау. ҚазҰМУ Жаршысы, «Фармация: қазіргі жағдайы, жетістіктері және болашағы», 2010, 12-17 б.

9. Э.М.Сатбаева, Г.М. Пичхадзе, Л.В.Ананьева, Баймаханова Н.Т.. Бактерияға қарсы емді фармакоэкономикалық зерттеу мәселелері. «Фармациядағы инновациялық технология» ҒТК материалдары, ф.ғ.д., профессор К.Ү.Үшбаевтың 70-жылдық мерейтойына арналған, 2010, 186-188 б.

10. Р.Ш.Сағымова, М.К.Амиркулова, Д.С.Асылбекова, Баймаханова Н.Т.. Балалардағы фитореабилитацияның ерекшеліктері. ҚазҰМУ Жаршысы, 2010, 216-218 б.

11.С.С.Сарсенбаева, Р.Ж.Сейсебаева, Баймаханова Н.Т. Тәжрибелік дәрігерге көмек: жоғары тыныс жолдарының аурулары бар дене қызуы жоғары науқастарды жүргізу. Қазақстан Фармациясы, №9 (124) шығарылым, қыркүйек 2011 ж.

12. З.Г.Давлетгильдеева, Баймаханова Н.Т. Созылмалы бріккен зақымданулармен жүрек қантамыр жүйесінің зақымдануы бар балалар реабилитациялау стратегиясы. «Ана мен бала өмірін сақтаушы қолдар, емдеудің тиімді әдістері және көрсетілетін көмекке жүйелі көзқарас» І ғылыми тәжрибелік конференциясы еңбектерінің жинағы».


13.Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Жунусова А.Ж., Баймаханова Н.Т. ҚазҰМУ медициналық білім үлгісі: интернатурадағы компетентті-бейімдетілген білім бағдарламалары. Алматы, 2011.

14. А.А.Аканов, К.А.Тулебаев, С.С.Сарсенбаева, М.А.Абирова, Е.А. Славко, Баймаханова Н.Т. С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің медициналық білім үлгісі: Оқу деңгейі бойынша компетенцияларды бағалау (негізгі медициналық білім - бакалавриат). Алматы, 2011.

15.А.А.Аканов, К.А.Тулебаев, О.М.Мырзабеков, С.С.Сарсенбаева, М.А.Абирова, Оспанов Т.Т., Баймаханова Н.Т. және басқалары. С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің медициналық білім үлгісі: Студенттерді кәсіби дайындау барысында құқықтық компетенцияларын қалыптастыру стратегиясы. Алматы, 2011. 104 б.

16.Сарсенбаева С.С., Рамазанова Ш.Х., Баймаханова Н.Т. Медициналық жоғарғы оқу орындарындағы белсенді оқыту әдістері. Оқу құралы, Алматы, 2011 (қазақ және орыс тілдерінде).


Жунусова А.Ж.


1. Шаким Г.А., Мусабекова Р.К., Жунусова А.Ж. , Сагимбекова А.К. Ерте жастағы балалардағы пневмония ағымына хламидиялық және микоплазмалық инфекцияның әсері. Морфология және клиниканың сұрақтары. Алматы, 2006 ж. 19 шығарылым. 215-216.

2.Ержанова З.К., Мусабекова Р.К., Жунусова А.Ж. , Карибаева Б.Т. Балалардағы пневмония кезіндегі ағзалар мен жүйелердегі өзгерістердің морфологиялық ерекшеліктері. «Балалар денсаулығының өзекті мәселелері», педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы, Республикалық конференция. Алматы, 2007ж. 61-63 б.

3. Мусабекова Р.К., Жунусова А.Ж. , Сагимбекова А.К., Тажимбетова А.М. Ерте жастағы балалардағы пневмонияның клиникалық ерекшеліктері. «Балалар денсаулығының өзекті мәселелері», педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы, Республикалық конференция. Алматы, 2007ж. 158-161 б.

4. Мұсабекова Р.Қ., Жунусова А.Ж. , Беламанова Л.Ж., Исаева Э.Б. Типті емес қоздырғыштармен шақырылған пневмония кезіндегі балаларда жоғарғы тыныс жолдары шырышты қабатының өзгерістері. «Балалар денсаулығының өзекті мәселелері», педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы, Республикалық конференция. Алматы, 2007ж. 164-165 б.


5. Шаким Г.А., Ержанова З.К., Давлетгильдеева З.Г. , Жунусова А.Ж. Пульмонология бөлімшесі жұмысының тәжірибесі. Қазақ ұлттық медицина университетінің жаршысы, №1,2008.68-70 б.

6. Мажитова З.Х., Жунусова А.Ж. , Мусабекова Р.К. Балалардағы жедел пневмонияның клиникалық иммунологиялық ерекшеліктері. Қазақ ұлттық медицина университетінің жаршысы, №1,2008. 87-88 б.

7. Мажитова З.Х., Мусабекова Р.К. Жунусова А.Ж. Қазіргі кездегі Алматы қаласы балаларындағы пневмония ағамының клиникалық-морфологиялық ерекшеліктері. Қазақ ұлттық медицина университетінің жаршысы, №1,2008. 85-86 б.

8. Мажитова З.Х. , Жунусова А.Ж. Алматы қаласы балаларындағы пневмонияның клиникалық морфологиялық ерекшеліктері. Ресей мемлекеттік медицина университетінің жаршысы, №4(63), 2008. Бірінші Біріккен балалар дәрігерлерінің ғылыми-тәжірибелік форумның материалдары , Орел қ., 19-23 мамыр, 2008. 77 б.

9. Сейсебаева Р.Ж., Таңсықбаева Ж.А. , Жунусова А.Ж. Алматы қаласы балаларындағы атипті қоздырғыштардан туындаған пневмония кезіндегі жоғарғы тыныс жолдары шырышты қабатындағы өзгерістер. Денсаулық журналы, наурыз, 2009. 26 б.

10. Нартаева А.Е., Жунусова А.Ж. Экологиясы қолайсыз аймақтарағы балалар өкпесінің клиникалық –морфологиялық ерекшеліктері. Морфология журналы, 2010. 12 б.

11. Жунусова А.Ж. , О.В.Позмогова. Алматы қаласы балаларындағы уланудың жиілігі мен құрылымы. «Балалардағы даму ақауларының диагностикасы мен емін жетілдіру мәселелері; педиатрия және бала хирургиясындағы жаңалықтары» халықаралық қатысуымен өтетін Республикалық ғылыми -практикалық конференция материалдары, Алматы, 2011. 119 б.

12. Жунусова А.Ж. Балалардағы аллергиялық аурулар. «Денсаулық» ғылыми танымал журналы, №1, 2012ж. 12 б.

Абдрахманова Г.Е.

1. Абдрахманова Г.Е., Шорина Е.Н., Курманбекова С.К. Жаңа туылған нәрестелердегі анте-, перинатальды гипоксияның жедел түрі кезеңіндегі кардиоваскулярлық бұзылыс емінде актовегин және гепадиф препараттарын қолдану. « Балаларға медициналық көмектің тиімділігін жоғарылатудың жолдары» Халықаралық конференция ғылыми еңбектерінің жинағы. Алматы 2006.


2. Абдрахманова Г.Е., Медеубаева К.К. Шорина Е.Н. Алматы қаласы жағдайында сәбилердегі ОНЖ перинатальды патологиясының дамуы және әйелдердің денсаулығының өзара байланысы. ҚазҰМУ Хабаршысы (ғылыми-тәжірибелік журналы). №2 Қосымша Алматы 2006.

3. Абдрахманова Г.Е., Сабаншиев Р.У., Сулейменова И.Е. Перинатальды гипоксиялық-ишемиялық энцефалопатия фонында нәрестелердегі кардиоваскулярлық бұзылыс емінде гепадиф препаратын қолдану. «Педиатрия және балалар хирургиясының заманауи технологиялары» ресейлік дәрігерлердің V конгресс материалдары. Алматы 2006

4. Абдрахманова Г.Е., Ахматова С.А., Лукашова Л.С. Нәрестелердегі бүйрекүсті безіне қан құйылудың клиникалық белгілері. «Балалар денсаулығының өзектері мәселелері» БХ ж ПҒО 75-жылдығына арналған ғылыми жұмыстар жинағы. Алматы 2007.

5. Абдрахманова Г.Е., Габжалилов А.М., Шорина Е.Н. Теміртапшылық анемияның ауыр түрлерінің емінде «Космофер» препаратын қолдану. «Балалар денсаулығының өзектері мәселелері» БХ ж ПҒО 75-жылдығына арналған ғылыми жұмыстар жинағы. Алматы 2007.

6. Абдрахманова Г.Е., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш. Құрсақішілік цитомегаловирусті инфекцияның созылмалы ағымы бар ерте жастағы балалардың катамнестикалық бақылауы. 3-ші халықаралық ғылыми конференция.4-бөлім.Қазіргі кезде Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі. Алматы, 2009. 32-36 б.

7. Абдрахманова Г.Е., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш., Есенова С.А. Балалардағы құрсақішілік цитомегаловирусті инфекцияның жедел ағымы кезеңіндегі жүректің зақымдалуы. 3-ші халықаралық ғылыми конференция.4-бөлім.Қазіргі кезде Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі. Алматы, 2009. 36-40 б.

8. Абдрахманова Г.Е., Ж.Ж. Нургалиева, Б.Х.Хабижанов и др.. Балалардағы метоболикалық бұзылыс кезіндегі жүрек-қантамыр жүйесі қызметінің көрсеткіштері. XXI ғасырдағы-отбасының денсаулығы. XIII халықаралық ғылыми конференция материалдары. 26сәуірден-03 мамыр аралығы.2009 ж.

9. Абдрахманова Г.Е., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш. Балалардағы мүгедектікке ҚІИ әсері. ҚазҰМУ хабаршысы.2010, № 2, 42-45б.

10. Абдрахманова Г.Е., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш. ҚІИ бар балалардағы туа біткен даму ақаулары. Ресейдегі ғылым және білімнің дамуы хабаршысы . 2010, № 5. 20-24 б.

11. Абдрахманова Г.Е., Тастанбеков Б.Д., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш. ЦМВИ бар балалардағы ауырушаңдықты болжау сұрақтары. № 3 халықаралық телеконференция. «Қазіргі кездегі медицина, биология, экологияның мәселелрі және болашағы. «Инфектология, протистология, гельминтология и арахноэнтомологияның өзекті мәселелері» бөлімі. Қазан-қараша 2010 ж.

12. Абдрахманова Г.Е., Нургалиева Ж.Ж., Курманбекова С.К. Балалрдағы аритмияның асқынуы және емі. «Педиатрия және балалар хирургиясы» журналы №1 2010 ж. 52-56 б.

13. Абдрахманова Г.Е., Тастанбеков Б.Д., Сулейменова И.Е., Мустафазаде Т.Ш. ҚІИ жұқтырған балаларды диспансерлік бақылау. № 3 халықаралық телеконференция. «Қазіргі кездегі медицина, биология, экологияның мәселелрі және болашағы. «Инфектология, протистология, гельминтология и арахноэнтомологияның өзекті мәселелері» бөлімі. Қазан-қараша 2010 ж.

14. Абдрахманова Г.Е., Хабижанов Б.Х., Курманбекова С.К. Интеграциялық тапсырмалармен берілген тест түріндегі нұсқалық клиникалық жағдаяттар (дұрыс жауаптармен негізделген). Педиатрия оқу құралы.2010 ж.346 б.

15. Абдрахманова Г.Е., Божбанбаева Н.С., Давлетгильдеева З.Г., Кошербеков Е.Т., Рамазанов Ш.Х. Шала туылған нәрестелерді күтудегі маңызды аспектілері. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қараша, 2011ж.