girniy.ru 1

2011 жылғы «8» қараша

Екібастұз каласы әкімдігінің №1014/10 кауылысына

1 косымша


3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері


3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері

1-Стратегиялық бағыт. Жер ресурстары бойынша өзекті мәліметтер құру


    1. Мақсат. Жер ресурстары туралы жерпайдаланушыға берілген ақпараттың толық және анықтылығын қамтамасыз ету

Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 463001000п /пНысаналы индекатор

(жетудің соңғы (кезең) мерзімін көрсетумен

Ақпарат көзі

Сонымен қоса аралық мағынасын көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш. бір

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл
1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

2

Біркелкі ақпараттық жүйені қамту

Жұмыс орынның көлемі/ штаттық саны

қамту %100


2011 жылғы «8» қараша

Екібастұз каласы әкімдігінің №1014/10 кауылысына

2 косымша

Нысаналы индикаторға жету жолдары, амалдары және әдістеру

      1. Міндет. Жер ресурстарының сапалы, санды туралы ақпараттық қамтамасыз ету дәрежесін ұлғайту
Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш. бір

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу

Жүргізілген жұмыс туралы есеп немесе жасалған жұмыстар актісі

Жұмыс орындарының саны9

6

Бөлімнің интернет-ресурсын жаңарту және қолдау

Бөлімнің интернет-ресурсы

Ай12

7

«Электрондық үкімет» және «Электрондық әкімдіктер" бағдарламаларын жүзеге асыру шегінде әлеументтік маңызды мемлекеттік қызмет көрсетуді электрондық форматта ауыстыру

Жасалған жұмыс туралы ақпарат

%0

1

2


4

6

2011 жылғы «8» қараша

Екібастұз каласы әкімдігінің №1014/10 кауылысына

3 косымша


Тура нәтижелер көрсеткіштеріне жету үшін шаралар

Жоспарлы кезеңдегі жүзеге асыру мерзімі*

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл
1

2

3

4

5

6

4

Электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

5

Белгіленген талаптарға сәйкес, бөлімнің интернет-ресурсын толық жетілдіру (модернизация) және қамту

Х

Х

Х

Х

Х2011 жылғы «8» қараша

Екібастұз каласы әкімдігінің №1014/10 кауылысына

4 косымша

6-Бөлім. Қауіп-қатерді басқару

п/пМүмкін қауіп-қатердің атауы

Қауіп-қатерді басқару бойынша шаралар қабылдамау жағдайдағы мүмкін салдар

Қауіп-қатерді басқару бойынша шаралар
1

2

3

2

Ішкі қауіп-қатер
Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қыметтің сапалығы мониторингі және бағалау жүйесін қайта жасаудың жетіспеушілігі

Тапсырылған мақсатты көрсеткіштерге жетпеу; мемлекеттік қызмет көрсету сапасының төмендеу

Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапалы бағасы және мониторингі әдістемесін жасау және мақұлдау мәселесінде орталық мемлекеттік және жергілікті орындаушы арасында көп дәрежелі және тығыз байланысты қамтамасыздандыру2011 жылғы «8» қараша

Екібастұз каласы әкімдігінің №1014/10 кауылысына

5 косымша


7-Бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламар

п/пБюджеттік бағдарламалар

001 «Аймақ (облыстық мағыналы қалалар) ауданындағы жер қатынастарын тәртіпке келтіру облысындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызмет»

1


Сипаттау

Бөлім қызметін қамтамасыз ету, жер ресурстары юасқармасы облысында біркелкі мемлекеттік саясатын жүргізу.

Мемлекет стандартына сәйкес, халыққа және және заңды тұлғаларға қызмет көрсету.Мемлекеттік қызметкерлерінің кәсіпкерлік деңгейін жоғарлату.

2

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Міндеттерді, өкілеттерді және мемлекеттік қызмет көрсетуденпайда болатынды жүзеге асыру

Іске асыру амалына байланысты

Жке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

п/пБюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бір

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010жыл ағымдағы жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл
1

2

3

4

5

6

7

8


9

6

Электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу

Жүргізілген жұмыс туралы есеп немесе жасалған жұмыстар актісі

Жұмыс орындарының саны9


7

Бөлімнің интернет-ресурсын жаңарту және қолдау

Бөлімнің интернет-ресурсы

Ай12


8

«Электрондық үкімет» және «Электрондық әкімдіктер" бағдарламаларын жүзеге асыру шегінде әлеументтік маңызды мемлекеттік қызмет көрсетуді электрондық форматта ауыстыру

Жасалған жұмыс туралы ақпарат


%1

2

4

6

13

Біркелкі ақпараттық жүйені қамту

Жұмыс орынның көлемі/ штаттық саны

қамту %


100