girniy.ru 1

Бір көзден алу тәсілімен республикалық маңызы бар «Өскемен-Семей» автомобиль жолының 84-94 шақ.учаскесін күрделі жөндеу барысын техникалық бақылау және технологиялық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжинирингтік қызметті мемлекеттік сатып алу қорытынды туралы хаттама


Өскемен қаласы «19» маусым 2012 жыл сағ 15-00


 Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық департаменті» ММ (150010, ҚР, ШҚО, Өскемен қ-сы, Бурова к-сі, 67), мекеме директоры Бармақов Сайранбек Солтанбекұлы, бір көзден алу тәсілімен республикалық маңызы бар «Өскемен-Семей» автомобиль жолының 84-94 шақ. учаскесін күрделі жөндеу барысын техникалық бақылау және технологиялық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжинирингтік қызметті мемлекеттік сатып алу жүргізді.

1. Сатып алуға бөлінген сома – 8 774 136 (сегіз миллион жеті жүз жетпіс төрт мың жүз отыз алты) теңге.

2. Бір көзден сатып алу тәсілін қолдану негізінде: мемлекеттік сатып алу ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бабының 2 тамақшасына сәйкес жүзеге асырылады және «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі автомобиль жолдары Комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық департаменті» ММ-нің директорының 18.06.2012 жылдың № 23-Ө бұйрығы негізінде.

3. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу» заңының 8 бабының 2 тармақшасында қарастырылғандай «ҰО Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келедi, ұсынылған құжаттарға сәйкес:

1) «Ұлттық орталық Құрылысконсалтинг» Акционерлік қоғамының жарғысы (нотариалды куәландырылған көшiрмесi), «Ұлттық орталық Құрылысконсалтинг» Акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облыстық филиалының жағдайы (нотариалды куәландырылған көшiрмесi);

2) Астана қаласы әділет Департаменті берген заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы куәлігі 10.05.2005 ж. № 2188-1917-Ф-л (сериа В №0310980), БИН 020440005137 (нотариалды куәландырылған көшiрмесi);


3) Шығыс Қазақстан облысы әділет Департаменті берген заңды тұлға филиалының мемлекеттік қайта тіркелу есебі туралы куәлігі 10.05.2005 ж. № 2188-1917-Ф-л (сериа В №0310980), БИН 020741004234 (нотариалды куәландырылған көшiрмесi);

4) ҚТКШІА сарапшысы Ермоленко В.Н. 10.02.2012ж. №00006, Астана қаласы және ҚТКШІА сарапшысы Каниева А. 10.02.2012ж. №00005, Астана қаласы (нотариалды куәландырылған көшірмесі);

5) Бекітілген формада үш айдан астам аралығында қарыздың жоқтығы туралы: «Банк ЦентрКредит» АҚ-ң Өскемен қаласындағы филиалы 29.05.2012ж. №9-1605 және «Қазақстан Халық Банкі» 31.05.2012 ж. № 26-03-21/2086, «АТФ Банк» 29.05.2012ж. № 2916 Шығыс Қазақстан облысы филиалдары берген анықтамаларының түпнұсқалары;

6) Қазақстан Республикасы бойынша салық төлеушінің салығы, мiндеттi зейнетақы жарнасы және әлеуметтiк аударымдар бойынша қарыздары жоқтығы туралы (қолма-қол) анықтамалардың түпнұсқалары:

- 30.05.2012 жылдың №181628052012000055 («Ұлттық орталық Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ-на) «ҚР Қаржы министрлігі Салық Комитетінің Астана қ. бойынша Салық Департаменті Өскемен қ. бойынша Салық басқармасы» ММ-сі берген 28.05.2012 жылға жағдайы бойынша,

- 21.05.2012 жылдың №620217052012000144 («Ұлттық орталық Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ-на) «ҚР Қаржы министрлігі Салық Комитетінің Астана қ. бойынша Салық Департаменті Алматы қ. бойынша Салық басқармасы» ММ-сі берген 17.05.2012 жылға жағдайы бойынша;

7) 2011 жылға бухгалтерлік баланс (түпнұсқа);

8) біліктілігі туралы мағлұмат (түпнұсқа);

9) техникалық спецификация (түпнұсқа);

10) 8 774 136 (сегіз миллион жеті жүз жетпіс төрт мың жүз отыз алты) теңге сомасына кесте бағасы;

11) республикалық маңызы бар «Өскемен-Семей» автомобиль жолының 84-94 шақ.учаскесін күрделі жөндеу барысын техникалық бақылау және технологиялық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжинирингтік қызметтерді көрсету туралы «ҰО Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ-ның директоры В.Ф. Можевикин қол қойған потенциалды жабдықтаушының жауапкершілігі.


4. Потенциалды жабдықтаушы - «ҰО Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ Өскемен қаласы, Новаторов көшесі, 3 мекен-жайы бойынша орналасқан. Потенциалды жабдықтаушының ұсынған бағасы – 8 774 136 теңге.

5. Сарапшылар болған жоқ.

6. Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы бір көзден алу тәсілімен осы сатып алудың нәтижесі бойынша ШЕШТІ:

1) Республикалық маңызы бар «Өскемен-Семей» автомобиль жолының 84-94 шақ. учаскесін күрделі жөндеу барысын техникалық бақылау және технологиялық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерін Өскемен қаласы, Новаторов көшесі, 3 мекен-жайы бойынша орналасқан «ҰО Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ-нан сатып алу.

2) «ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары Комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық департаменті» ММ-ң «Құқықтық, экономикалық жұмыс және мониторинг» бөлімі 2012 жылдың 19 маусымына дейінгі мерзімде республикалық маңызы бар «Өскемен-Семей» автомобиль жолының 84-94 шақ.учаскесін күрделі жөндеу барысын техникалық бақылау және технологиялық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжинирингтік қызметті мемлекеттік сатып алу туралы «ҰО Құрылысконсалтинг» АҚ ШҚ ОФ-мен 8 774 136 (сегіз миллион жеті жүз жетпіс төрт мың жүз отыз алты) теңге сомасына келісім-шарт жасасу.

3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – осы хаттаманың мәтінін интернет-ресурсына орналастыру қажет: www.mtk.gov.kz.


ҚР КжК М Автомобиль жолдары Комитетінің

ШҚО департаментінің директоры С. Бармақов