girniy.ru 1_________________________

(өтінішті тіркеуші органның

атауы мен мекенжайы)


Қостанай облысының аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық

ақпарат құралдарын есепке алу туралы

өтініш


Сізден Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алуды сұраймын


Таратушының атауы:

________________________________________________________________________________

(ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын көрсетілген жеке кәсіпкер/заңды тұлғаның атауы)

________________________________________________________________________________

(ЖСН/БСН, СТН, тіркеу құжатының берілген нөмірі мен күні)

________________________________________________________________________________

(тіркелген орны, нақты мекенжайы, байланыс телефоны, электрондық поштасы)
Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары атауларының тізбесі

Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары таратылатын аумақ

Таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының тілі (тілдері)

Негізгі тақырыптық бағыты

Мерзімділігі

Таратылатын даналардың болжамдалған саны

Қосымша: 1.__________________

2.__________________

Бірінші басшының/жеке кәсіпкердің Т.А.Ә. _______________________________________________