girniy.ru 1 2 3


464006000 бюджеттік бағдарлама

«Балаларға қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

464 Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 Балаларға қосымша білім беруСипаттау

Жеке тұлғаның дамуына жағдай жасау, кәсіби өзін-өзі анықтау, шығармашылықпен еңбек ету, қоғамдық өмірде зияткерлік қабілеттерін дамыту, азаматтық өзін-өзі тануды, салауатты өмір салтын жалпы мәдениеттілікті қалыптастыру, балалар және жастардың өмірдегі ерекше бір сала ретінде ойын-сауық және клуб қызметін дамыту.

Стратегиялық бағыт

Орта білім мазмұнын жаңарту және сапасын арттыру. Білім беру жүйесін ақпараттандыру, интербелсенді оқытуды енгізу

Мақсат

Оқушыларға білім беру сапасын арттыру.

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

Еөлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008

(есеп)


2009

(есеп)


2010

жыл

2011 жыл

2012

жыл

Көрсеткіштердің саны

Қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру.

Іс- шаралар жоспарында ескерілген басқаруға жүктелген тапсырмалар мен функциялардың толық көлемде орындау.

Көрсеткіштердің сапасы

Ауданда балаларға және жасөспірімдерге арналған білім беруді ұйымдастыру, балаларға мәдени-жаппай және спорттық іс-шаралар, конкурстар, облыстық байқаулар өткізу.


Көрсеткіштердің тиімділігі
Көрсеткіштердің қорытындысы

Мектептен тыс мекемелерде балалардың бос уақытын және оқытумен ұйымдастыру, балаларға қосымша білім берудің мақсатты бағдарламаларын орындау және жүзеге асыру, балалардың бос уақытын жақсарту.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың. теңге

9568

13560

15057

18905

21117


464007000 бюджеттік бағдарлама

«Аудандық масштабта мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар және конкурстар өткізу»

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі


464 Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

007 Аудандық масштабта мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар және конкурстар өткізу


Сипаттау

Жеке тұлғаның дамуына жағдай жасау, кәсіби өзін-өзі анықтау, шығармашылықпен еңбек ету, қоғамдық өмірде зияткерлік қабілеттерін дамыту, азаматтық өзін-өзі тануды, салауатты өмір салтын жалпы мәдениеттілікті қалыптастыру,

балалар және жастардың өмірдегі ерекше бір сала ретінде ойын-сауық және клуб қызметін дамыту, далалық әскери дала жиынын, түлектерді құтыттауды өткізу

Стратегиялық бағыт

Орта білім беру мазмұнын жаңарту және сапасын арттыру. Білім беру жүйесін ақпараттандыру, интербелсенді оқытуды енгізу

Мақсат

Оқушыларға білім беру сапасын арттыру.

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008

(есеп)


2009

(есеп)

2010

жыл

2011 жыл

2012

жыл

Көрсеткіштердің саны

Көрсеткіштердің сапасы
Көрсеткіштердің тиімділігі

Ауданда балаларға және жасөспірімдерше арналған білім беруді ұйымдастыру, балаларға мәдени-жаппай және спорттық іс-шаралар, конкурстар, облыстық байқаулар өткізу.


Көрсеткіштердің қорытындысы

Мақсатты бағдарламаларды орындау және жүзеге асыру, балалардың бос уақытын жақсарту, балалардың оқу және тәрбиелеуді қамтамасыз ету.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың. теңге

1077

1168

1267

1362

1457

464010000 бюджеттік бағдарлама

«Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен білім берудің

мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологиясын енгізу»


Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

010 Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологиясын енгізу


Сипаттау

Білім берудің жаңа деңгейіне кезең-кезеңімен көшу үшін жағдай туғызу, білім беру сапасын арттыру, білім беру жүйесін ақпараттандыруды дамыту, оқушылар мен оқытушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру

Стратегиялық бағыт

Орта білім беру мазмұнын жаңарту және сапасын арттыру. Білім беру жүйесін ақпараттандыру, интербелсенді оқытуды енгізу

Мақсат

Оқушыларға білім беру сапасын арттыру.

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008

(есеп)


2009

(есеп)

2010

жыл

2011 жыл

2012

жыл

Көрсеткіштердің саны
Көрсеткіштердің сапасы
Көрсеткіштердің тиімділігі

Білім беру жүйесінің бірыңғай білім беретін ақпараттық ортасын құру, білім беру жүйесін ақпараттандыруды жақсарту және оны әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне қосу мақсатында білім беру сапасын арттыру.


Көрсеткіштердің қорытындысы

Мектептерді интернетке қосу арқылы ғаламдық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құралдарын жалпы орта білім беретін мекемелерге ұсыну.


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың.

теңге

13851

6508


464011000 бюджеттік бағдарлама

«Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі және ағымды жөндеу»

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

464 Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

011 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі және ағымды жөндеу

Сипаттау

Аймақтардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ету шеңберінде дағдарыстың кейінгі дамуды тұрақтандыру үшін жағдай туғызу.

Стратегиялық бағыттар

Жаңа жұмыс орындарын құру және еңбекпен қамтамасыз ету, білім беру объектілеріне жөндеу жүргізу.


Мақсат

Аймақтардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ету шеңберінде дағдарыстың кейінгі дамуды тұрақтандыру үшін жағдай туғызу

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008

(есеп)


2009

(есеп)

2010

жыл

2011 жыл

2012

жыл

Көрсеткіштердің саны
Көрсеткіштердің сапасы

Жаңа жұмыс орындарын құру және еңбекпен қамтамасыз ету, білім беру объектілеріне жөндеу жүргізу

Көрсеткіштердің тиімділігі
Көрсеткіштердің қорытындысы

6 білім беру объектілерін күрделі жөңдеуден өкізу, 60 жаңа жұмыс орындарын құру, 60 адамды жұмыспен қамту.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың.теңге
23000

6600


Свод бюджетных расходов

тыс. тенге
Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008 (есеп)

2009 (есеп)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

678791

862006

907030

1045476

1134598

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалары

678791

862006

907030

1045476

1134598

Бюджеттік даму бағдарламалары
2.Әзірленуге берілген бағдарламалар, оның ішінде:Ағымдағы бюджеттік бағдарламалары

Бюджеттік даму бағдарламалары
БАРЛЫҒЫ шығындар, оның ішінде:

678791

862006

907030

1045476

1134598

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалары

678791

862006

907030

1045476

1134598

Бюджеттік даму бағдарламалары
3. Ақылы қызметтер:
ТүсімдерШығындар
<< предыдущая страница