girniy.ru 1 2 3
Сектораралық өзара қарым-қатынас Тапсырманың атауы

Іс-шаралар

Мемлекеттік органдары- атқарушылар

1

2

3

Стратегиялық бағыт 1. Білім беру сапасына қол жеткізудің қамтамасыз ету

Мақсат: мектептегі бііл беруге қол жеткізуді қамтамасызету және оның сапасын көтеру

Салауаты өмір салтын ұстауға жәрдемдесу, оқушыладың денсаулығын нығайту, денсаулық мәдениетін қалыптастыру.

1. Денешынықтыру-жаппай және сауықтыру жұмыстарын дамыту.

2. Барлық оқу жылы кезінде, оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында балалардың денсаулық мониторингін өткізу.


Спорт бөлімі, денсаулық сақтау бөлімі, жергілікті атқарушы органдар

Қосымша білім беру қолжетімділігін қамтамасыз ету.

1.Аула клубтарын, спорт секцияларын желісін дамыту

2. Бірлесе отырып қосымша білім беру ұйымдар желісін көтеру.

Спорт бөлімі, денсаулық сақтау бөлімі, жергілікті атқарушы органдар.

Дамуда мүмкіндіктері шектеулі балаларға білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету

1. Бала мүгедектігін алдын алу мақсатында балалардың бұзылған психофизикалық дамуының скринингтеу, ерте анықтау бойынша жұмыстар өткізу.

2. Мүмкіндіктері шектеулі балалардың

Жеке арнайы техникалық және қалпына келтіретін оқу құралдармен дамытуды қамтамасыз ету.

3.Дамуда мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтендіру бойынша қоғамның және мемлекет қызметінің мемлекеттік ақпараттық тапсырысы шеңберінде ақпараттық насихатау түсіндіру бойынша жұмыстар.

Спорт бөлімі, денсаулық сақтау бөлімі, жергілікті атқарушы органдары, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

Сырттай бағалау жүйесін дамыту.


Үрдістердің жариялығын және айқындылығын, объектиатілігін қамтамасыз ету мақсатында сырттай бағалау үрдісін өткізуде басқа мемлекеттік органдардың өкілдерін тарту.

АІІБ, ОКИ, ҰҚК, жергілікті атқарушы органдары

Мақсаты: еңбекке қызмет көрсететін және техникалық бәсекеге қабілетті және білікті мамандардың экономика саласындағы қажеттілігінің қанағаттылығы

Техникалық және кәсіби білім беру жүйесінің сапасы мен тиімділігін арттыру

1.Экономика саласының кәсіби мамандығын және біліктілік талаптарын қамтамасыз ету мақсатында әзірлеу

Кәсіпкерлік бөлімі, денсаулық сақтау бөлімі, МСХ, АІІБ, ӘМ, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Стратегиялық бағыттары 2. Балалар және жастардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау, оларды елдің әлеуметтік- экономикалық дамуына тарту.

Мақсаты: балалардың өмірлеріне әлеуметтік және құқық кепілділігінің сапасын қамтамасыз ету

Әлеумеік жетімдікті ескерту және алдын алу.

1. Алдын алу шараларын өткізу, жайсыз отбасын ерте анықтау


АІІБ, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, деннсаулық сақтау бөлімі, жергілікті атқарушы органдар.

Балаларды мектептен және мектепке дейін сапалы және жайлы жеткізуді қамтамасыз ету.

1. Мектептерді жаңа, аймақтық ерекшеліктерге бейімделген автобустармен мектептерді қамтамасыз ету.

Кәсіпкерлік бөлімі, жергілікті атқарушы органдар.

Мақсаты: Жастардың мемлекеттік кепілдіктерді және әлеуметтік құқықтарды іске асыруды қамтамасыз ету.

Азаматтарды патриоттық тәрбиелеу.

1. Патриоттық іс-шаралар өткізу

Мәдениет бөлімі, спорт бөлімі, АІІБ, жергілікті атқарушы органдар.


7. Нормативті құқықтық актілер


Қазақстар Респубилкасының бағдарлама құжаттары және басқа да нормативтік-құқықтық актілердің тізбесі негізінде Шарбақты аудандық оқу бөлімінің стратегиялық жоспары әзірленді.


1. Президенттің 2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан халқына «Мемлекеттік саясаттың басты мақсаты- Қазақстан азаматтарының тұрмыс жағдайын жоғарлату» атты Жолдауы;

2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы №735 Жарлығымен бектіліген «Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары».


3. Павлодар облысы әкімдігінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі №1438 қаулысымен бекітілген 2005-2010 жылдарға арналған Павлодар облысы білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы.

4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 наурыздағы №11 мәжілісінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарын әзірлеу жөніндегі ұсынымдары.

5. Елбасының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына «Дағдарыс арқылы жаңаруға және дамуға» атты Жолдауы;

6. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджеттік кодексі.

7. 2009 жылғы 28 қарашадағы әкімдіктің қаулысымен қабылданған 2010-2014 жылдарға арналған Шарбақты ауданының әлеуметтік-экономикалық даму болжамы.


Бюджеттік бағдарламалар

464001000 бюджеттік бағдарлама

«Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

464 Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Сипаттау

Оқу бөлімінің басқару аппараты қызметінің міндетіне жүктелген функцияларды нәтижелі орындауға қол жеткізу.

Стратегиялық бағыт

Сапалы білім беруге қол жеткізуді қамтамасыз ету.

Мақсат


Функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу.

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

Еөлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кеезң

2008

(есеп)


2009

(есеп)


2010

жыл

2011

жыл

2012

жыл

Көрсеткіштердің саны

Бекітілген кесте бойынша білім беру аппарат қыметкерлердің біліктілігін арттыру

кісі

3

3

4

5

5

Көрсеткіштердің сапасы

Оқу бөлімі аппарат басқармасының мазмұны

Көрсеткіштердің тиімділігі

Бір жылдың ішінде бір мемлекетік қызметкердің біліктілігн артттыруға берілетін орта шығыны


Мың теңге

100

141

166

144

157

Көрсеткіштердің қорытындысы

Әкімгерге жүктелген міндеттерді уақытында және сапалы орындау.


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың теңге

6535

8308

9692

11732

13171


464003000 бюджеттік бағдарлама

«Жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

464 Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

003 Жалпы білім беру.


Сипаттау

Азаматтардың міндетті орта білім алуға конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету және оның сапасы көтеру, оқушылардың жеке бейімділіктерін, тұлғаның шығармашылық қабілеттерін дамыту және азаматтықты тәрбиелеу.

Стратегиялық бағыт

Орта білімнің мазмұнын жаңарту және сапасын көтеру, білім беру жүйесін ақпараттандыру, интербелсенді оқытуды енгізу.

Мақсат

Оқушылардың білім алудың сапасын арттыру.

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

Еөлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008

(есеп)


2009

(есеп)

2010

жыл

2011

жыл

2012

жыл


Көрсеткіштердің саны

Қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру.

Іс- шаралар жоспарында ескерілген басқаруға жүктелген тапсырмалар мен функциялардың толық көлемде орындау.

Көрсеткіштердің сапасы

Мектеп жасындағы балаларды білім берумен қамту, орта білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартты іске асыру, оқуға және тәрбие беруге жағдай дасау, сапаны арттыру


Көрсеткіштердің тиімділігі

Бір жыла бір оқушыға берілетін орта шығын

теңге

176887

244860

301738

341570

395049

Көрсеткіштердің қорытындысы

Жалпы орта білім беруге және тәрбиелеуге 725 аз қаржыланған балалар, көп балалы отбасы, жетім балалар және ата-ана қамқорынсыз қалған балалар, сондай-ақ дарынды балалар қамтамасыз етілді. Білім беру қызметінің сапасы және қол жетімділігің жақсарту.


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың теңге

638554

799470

863574

1001824

1086384


464005000 бюджеттік бағдарлама

«Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар,

оқу -әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу»


Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

464 Шарбақты аудандық оқу бөлімі

Бюджеттік бағдарлама (кіші ағдарлама)

005 Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу -әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

Сипаттау

Міндетті орта білім деңгейіне барынша тиімді қол жеткізу үшін аудандағы барлық оқушыларды жаңа оқулықтармен қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыт

Орта білім мазмұнын жаңарту және сапасын арттыру. Білім беру жүйесін ақпараттандыру, интербелсенді оқытуды енгізу

Мақсаты

Оқушыларға білім беру сапасын жақсарту.

Көрсеткіштер

Көрсеткіштердің атауы

Еөлшем бірлігі

Есепті кезеңі

Жоспарлы кезең

2008

(есеп)


2009

(есеп)

2010

жыл

2011

жыл

2012

жыл

Көрсеткіштердің саны

Қорды оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен толықтыру 28 мектепке 25000 дана.

Көрсеткіштердің сапасы
Көрсеткіштердің тиімділігі

Орта білім беру мемлекттік мекемелерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қаматамасыз ету есебінен оқушылардың білім деңгейін арттыру.

Көрсеткіштердің қорытындысы

Орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде білім беру сапасын арттыру.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығын
Мың. теңге

9206

9992

10840

11653

12469<< предыдущая страница   следующая страница >>