girniy.ru 1Хабарландыру


Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс басқармасы Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 65, 8-қабат мекен-жайы бойынша өткізілген «Қостанай облысы Сарыкөл ауданының Сарыкөл кентінде Гагарин, 1 көшесінде 3 қазанға қазандықтың құрылысы» нысаны бойынша мердігерлік жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде 2012 жылғы 11 шілдеде өткізілген қайта конкурс өткізілмеген болып танылды.


Объявление


Управление строительства акимата Костанайской области объявляет итоги повторного конкурса по государственным закупкам подрядных работ по объекту «Строительство котельной на 3 котла в п.Сарыколь ул. Гагарина, 1 Сарыкольского района, Костанайской области», проведенного 11 июля 2012 года по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 65 8-этаж признан несостоявшимся.


Начальник управления Г.Мурзаканова