girniy.ru 1 ... 19 20 21 22


Жету жолдары:

Бағдарламаны жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында келесі іс-шаралар өткізіледі: бюджетке түсетін түсімдерді жыл сайын талдау; құзырлы органдармен, әкімшіліктермен, несиелерді өтеу бойынша жауаптылармен тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ету; шығындар бойынша бюджетті игеру көрсеткіштерін талдау; «Мемлекеттік сатып алулар» автоматтандырылған ақпараттық жүйені қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуларды өткізу; бюджеттік бағдарламалардың әкімшіліктері бойынша сатып алу процедурасы өткізуге мониторинг жасау; бөлінген бюджеттік несиелерді игеру және бюджеттік несиелерді уақытында және толықтай өтеу бойынша мониторинг жасау.
Мақсат 5.5: Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең бойынша енгізуКөрсеткіш

1 кезең

2 кезең

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

1

Мақсаттық индикаторлар:

Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қызмет етуінің құқықтық және әдістемелік базасын енгізу –2011 ж. 100%

100


2

Нәтижеге бағытталған жоспарлау жүйесіне кезең бойынша ауысу – 2011 ж. 100%

100

Міндет 1. Нәтижеге бағытталған бюджеттік жоспарлау жүйесін енгізу

1

Әлеуметтік-экономикалық даму Болжамын дайындау

жылына бір рет, жыл сайын

2

Қала бюджетін үш жылдық кезеңге әзірлеу

жылына бір рет, жыл сайын


3

Нәтижеге бағытталған бюджеттік жоспарлаудың құқықтық және әдістемелік базасын орындау − 2015 ж. қарай 100% (2009 ж. – 100%)

100

100

100

100

100

4

Қалалық бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне қала дамуының стратегиялық жоспарын қалыптастыру бойынша әдістемелік көмек көрсету – 2015 ж. қарай 100% (2009 ж. – 100%)

100

100

100

100

100


Жету жолдары:

Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесіне толықтай ауысу қарастырылып отыр. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамдары, орта мерзімдік бюджеттер әзірленетін болады, жергілікті атқару органдарына стратегиялық құжаттарды дайындау бойынша әдістік және әдістемелік көмек көрсетілетін болады.


5. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР*

млн. теңге
2011

2012

2013

2014

2015

Теміртау қаласы әкімі аппараты

19,93

16,85

18,26

19,05

20,21

Теміртау қаласының ішкі саясат бөлімі

27,4

29,3

31,4

31,4

31,4

Теміртау қаласының құрылыс, архитектура және қала құрылысы бөлімі

614,8

723,7

727,9

565,0

190,4

Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі

8987,1

5094,8

2593,8

5243,8

32920,8

Теміртау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі


12,3

12,9

13,7

14,5

15,6

Теміртау қаласының жұмысбастылық және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

69,5

72,9

75,9

78,5

82,4

Теміртау қаласының жер қатынастары бөлімі

9,8

22,2

14,6

10,7

10,7

Теміртау қаласының білім, дене тәрбиесі және спорт бөлімі

580,34

3447,9

655,4

633,3

627,9

Теміртау қаласының кәсіпкерлік бөлімі

5121,1

798,4

-

12500

301151

Теміртау қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

26,24

0,54

0,57

0,57

0,57

Қарағанды облысының денсаулық сақтау Басқармасының теміртаулық зоналық өкілдігі бөлімі

-

-

-


-

-

БАРЛЫҒЫ

15468,5

10219,4

4131,7

19096,8

335051


6. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
5 жылға арналған Теміртау қаласының аумақтарын дамыту бағдарламасын басқаруды бағдарламаны мемлекеттік тапсырушы жүзеге асырады. Бағдарламаны басқару үдерісі келесі кезеңдерді қамтиды:

- мониторинг;

- бағалау;

- бақылау.

1) Аумақтың даму бағдарламасының мониторингісі екі рет жүзеге асырылады: жарты жылдық қорытындысы бойынша және жыл қорытындысы бойынша.

Есептік кезең аяқталғаннан соң екі апталық мерзім ішінде аумақтық даму бағдарламасын өткізу мониторингісін жүргізуге жарты жылдық қорытындылар бойынша аумақты дамыту бағдарламасы мониторингісін жүргізу үшін жауапты мемлкеттік органдар орындаушы органдарға оперативтік есепті тапсырады.

Теміртау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мониторинг өткізеді және сол мониторинг жөнінде мемлекеттік жоспарлау бойынша құзырлы органға ақпарат тапсырады: жартыжылдық қорытынды бойынша – есеп беру жылының 25 шілдесіне дейін, жылдық қорытынды бойынша – есеп беру жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарына дейін.

Логикалық-құрылымдық матрица ұсынылады, ол матрица бағдарламаны жүзеге асыру барысында және оны аяқтаған кездегі мониторинг жүргізудің және бағалаудың бірден бір құралы болып табылады, сонымен қатар, бағдарламалық құжаттың толық құрылымын қысқартылған түрде көрсете отырып, жоба сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Логикалық-құрылымдық талдау матрицасының құрылымы төмендегі кестеде көрсетілген.
Кесте 1 – Логикалық-құрылымдық талдау матрицасының типтік құрылымы

Бағдарлама құрылымының бөлімшелері


Сандық индикаторлар

Мерзім-дері

Ауытқу себеп-тері

Жұмысты жақсарту бойынша шаралар

Жауаптылар

Бағыттары

Жоспар

Факт

Ауытқу

Мақсаты


Міндеттер


Шаралар


Ресурстар


Мониторинг қорытындысы болып, қойылған мақсатарға қол жеткізу және жоспарланған шараларды тиімді өткізуді жоғарылатуға мақсатталған қажетті шараларды қабылдау және бағдарламаларға сыртқы ортаның әсер етуі мен бағдарламаны жүзеге асырудағы қатысушылар мен әр түрлі жақтардың талдауын есепке ала отырып, дайындалған өзекті қорытындылар жатады.


2) Теміртау қаласының Даму бағдарламасын жүзеге асырудың үш жылы өткен соң (аралық) және жоспарлы мерзімі өткен соң (қорытынды) Теміртау қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі бағдарламаны бағалайды.

Бағдарламаны бағалау қаланың мемлекеттік органдары беретін есеп берулер негізінде жүргізіледі. Бағдарламаны бағалау нәтижелерін маслихаттың ревизиялық комиссиясы шығарады және қала әкіміне жібереді.

3) Өткізілген мониторинг қорытындылары, Бағдарламаны бағалау, Бағдарламадағы іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру бойынша соңғы іс-шаралар негізінде қаланың даму бағдарламасының жүзеге асырылуына бақылау жүргізіледі.

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
АӨК – Агроөнеркәсіптік кешен

АБЖ – Автоматтандырылған басқару жүйесі

МҚ – Мәліметтер қоры

ЖІӨ – Жалпы ішкі өнім

ЖАӨ – Жалпы аймақтық өнім

ЖОО – Жоғары оқу орны

МАӘК –Мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек

ММҚ – Мемлекеттік мәліметтер қоры

МБЖ – Мемлекеттік бала жәрдемі

МО – Мемлекеттік орган

ММ – Мемлекеттік мекеме

МЖС – Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік

ЖӨСМ – Жас-өспірімдер спорттық мектебі

ОЭҚАЖ – Ортақ электронды құжатайналым жүйесі

ОКО – Ортақ көліктік орта

ТКШ – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

АКТ – Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

ШЖК – Шетел жұмыс күші

АЖ – Ақпараттық жүйе

АТ – Ақпараттық технологиялар

АДИ – Адам дамуының индексі

ФКИ – Физикалық көлем индексі

КМК – Коммуналды мемлекеттік кәсіпорын

ЕПҰ– Емдеу-профилактикалық ұйымы

ЖКШ - Жеке көмекші шаруашылық

ЖАО – Жергілікті атқарушы орган

ШОБ – Шағын және орта бизнес

ҒЗТКЖ – Ғылыми-зерттеулік және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстар

ҰАХ – Ұллтық ақпараттыкоммуникациялық холдингі


ҮЕҰ – Үкіметтік емес ұйымдар

ҰКО – Ұлттық куәландыру орталығы

АМСК – Алғашқы медициналық-санитарлық көмек

КЛ – Кәсіптік лицей

БҚ – Бағдармалық қамтамасыздандыру

СДО – Сервисті-дайындау орталығы

ЖАҚ – Жалпы ақпараттық көздер

СМЖ – Сапа менеджмент жүйесі

ӘКК – Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация

ТТ – Техникалық тапсырма

ХТТ – Халық тұтынушы тауарлар

МО КО – Мемлекеттік органды куәландыру орталығы

ЭБХ – Экономикалық белсенді халық
Қосымша


Сурет 1 – Теміртау қ. 2002-2009 жж. халық саныСурет 2 – 2002-2009 жж. өлу, туу және табиғи өсімнің жалпы коэффициенттері

Сурет 3 – Теміртау қ. 2002-2009 жж. халықтың көші-қоны


Сурет 4 – Теміртау қ. 2002-2009 жж. сыртқы (халықаралық) көші-қон
Сурет 5 – Теміртау қ. 2002-2009 жж. ішкі көші-қонның құрылымы

Кесте 1 – Жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау көрсеткіштерінің динамикасы


Көрсеткіштер атауы

2004 жыл

2005 жыл

2006 жыл

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

Абсолюттік ауытқу


2004-2009жж


Жұмысбастылық органдарына жұмыс сұрап келгендердің жалпы санындағы жұмысқа орналасқандардың үлесі, %

69,2

89,1

91,8

103,1

98,9

98,8

29,6

Жұмысбастылық органдарына жұмыс сұрап келгендердің жалпы санындағы жұмысқа орналасқан мүгедектердің үлесі, %

72,2

62,5

61,1

121,4

93,8

100

27,8

Жұмысбастылық органдарына жұмыс сұрап келгендердің жалпы санындағы кәсіптік дайындыққа жіберілген жұмыссыздардың үлесі, %

8,6

11,6

10,3

7,4

8,2

15,4

6,8

Қайта дайындықтан өткен жұмыссыздардың жалпы санындағы жұмысқа орналасқандардың үлесі, %

64,4

100

99,7

100

100

99,6

35,2

Жұмысбастылық органдарына көмек сұрап келгендердің жалпы санындағы бизнеспен шұғылдану үшін материалдық көмек алғандардың үлесі, %

1,5

1

0,8

0,6


0,6

0,4

-1,1


Кесте 2 – Теміртау қ. 2004-2009 жж. әлеуметтік қорғаудың негізгі көрсеткіштері


Көрсеткіштер атауы

2004 жыл

2005 жыл

2006 жыл

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

Абсолюттік ауытқу

2004-2009 жж.

МАӘК сұраушылардың саны, адам

1089

682

586

416

313

486

-603

МБЖ сұраушылар саны, адам560

589

469

733

173*

Тұрғын үй көмегін сұраушылар саны, адам

1566

1067

474

323

218

439

-1127

МАӘК орташа мөлшері, теңге

512,8

537,6

628,6


754,4

1147,2

852,3

339,5

Адрестік әлеуметтік көмек көрсету үшін жергілікті бюджеттен бөлінген ақша қаражаттарының мөлшері, мың теңге

6701,3

4400,0

4420,0

3766,1

4309,0

4970,4

-1730,9

Балаларға жәрдемақы төлеу үшін жергілікті бюджеттен бөлінген ақша қаражаттарының мөлшері, мың теңге

-

-

3646

4008,1

3331,0

5459,8

1813,8*

Тұрғын үй көмегін көрсету үшін жергілікті бюджеттен бөлінген ақша қаражаттарының мөлшері, мың теңге

2909,9

1887,6

1104,7

1059,0

1684,9

3084,0

174,1

Ескерту: *2006-2009 жж. абсолюттік ауытқу


Кесте 3 – 2004-2009 жж. халықтың ақшалай табысын бағалау

Көрсеткіштер атауы

2004 ж.

2009 ж.

Абсолюттік ауытқу


Номиналды жалақы, теңге

31965

74051

42086

Өмір сүру минимумының мөлшері, теңге

5240

10875

5635

Номиналды жалақының өмір сүру минимумының мөлшеріне қатынасы

6,10

6,80

0,7

Нақты ақшалай табыс индексі

113,0

113,5

0,5
<< предыдущая страница