girniy.ru 1 ... 18 19 20 21 22


Жету жолдары:

Қызметкерлерді жүйелі түрде біліктілікті арттырудан және аттестациялаудан өткізу, депутаттардың шығармашылық қызметін қостау негізінде қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету қарастырылып отыр.
Мақсат 5.2: Қала әкімі аппараты жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін жоғарылатуКөрсеткіш

1 кезең

2 кезең

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

1

Мақсаттық индикаторлар:

Ақпараттық база талаптарын сақтай отырып, электронды форматта көрсетілетін әлеуметтік мәні бар қызметтердің үлесін кем дегенде 50%-ға жеткізу, (2009ж.-5%)

15

20

30

40

50

2

Әлеуметтік талап етілетін қызметтерді көрсетуге бағытталған интернет ресурстарының санын 2-ге жеткізу («Городская черта» порталы) (2009ж.-0)


1

3

Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейін жоғарылату – 2015 ж. қарай 40%-ға дейін (2009ж.-7%)

10

15

25

30

40

4

Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде қолданылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етулермен жұмыс істеу тәжірибелері бар мемлекеттік және азаматтық қызметкерлер үлесін 50%-ға жеткізу (2009ж. − 0)

10

20

30

40

50

5

2015 ж. билік басындағы әйелдер үлесін 30%-ға жеткізу (2009ж.-20%)

22

24

26

28

30

6

Әйелдердің орташа жалақы мөлшері мен еркектердің орташа жалақы мөлшерінің қатынасы – 2015 ж. кем дегенде 70% (2009ж.-40%)

45

50

55

60

70

Міндет 1. Электронды форматта көрсетілетін әлеуметтік мәні бар қызметтер санын арттыру


1

Әлеуметтік мәні бар қызметтерді электронды форматқа ауыстыру – 2015 ж. қарай 50%

10

20

30

40

50

2

Көрсетілген қызметтердің жалпы санындағы электронды форматта көрсетілген қызметтердің пайызы – 2015 ж. қарай 15%

2

4

8

10

15

3

ЭЦП құралдарын жеке және заңды тұлғалар арасында жалпылама таратуды қамтамасыз ету бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу

жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында

4

Электрондық мемлекеттік қызметтерді енгізу тиімділігін бағалауды және АКТ құралдарын қолдана отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын бағалауды жүргізу

жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында

Міндет 2. «Электронды үкіметтің» негізгі құрамдарымен интеграция жүргізу

1

ЖАО ЕТС ГО РК қосу (ЖАО-ның саны)

8
Міндет 3. Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу


1

ЖАО қызметіне автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді енгізу (АЖ бойынша ЖАО-ның саны)
- Электронды құжат айналымы жүйесі

1

- Персоналды басқару жүйесі

6

- Коммуналдық меншікті басқару

1

- «Қаржы үйі» жергілікті бюджетті атқару бойынша қаржылық мониторинг

1

- Жал беру /алу келісім-шарттарын есептеу

1

- Әкімшілік қызметін жоспарлау және басқару

1
- Облыс әкімінің талдау жүйесі

1

Міндет 4. Компьютерлік сауаттылық деңгейін жоғарылату

1

Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру – 2015 ж. қарай 40%

10

15

25

30

40

2

Мемлекеттік қызметкерлерді электронды мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде, сонымен қатар мемлекеттік басқару функцияларын жергілікті деңгейде атқару кезінде қолданылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етулермен жұмыс істеуге оқыту – 2015 ж. қарай 10 адам

10

10

10

10

10

Міндет 5. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1.

Жеке және заңды тұлғалармен, «электронды үкімет» құрамдарымен және басқа мемлекеттік органдардың АЖ-мен қарым-қатынас кезінде ақпараттық қауіпсіздік талаптарын орындауды қамтамасыз ету

жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында

2

«Электронды үкіметтің» негізгі құрамдарымен интеграциялау ережелерін сақтауды қамтамасыз ету


жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында

3

ҚР АҚМ-мен бекітілген ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша салалық ережелерді сақтауды қамтамасыз ету

жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында


Жету жолдары:

Бағдарламаны жүзеге асырудың барлық кезеңі бойында «электронды әкімшіліктің» материалдық-техникалық базасын және инфрақұрылымын дамыту және «электронды әкімшілік» инфрақұрылымын техникалық қолдау; PR-компаниялардың «электронды әкімшілікті» өткізуі; электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша халықты, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту; ақпараттық қауіпсіздік талаптарын орындауды қамтамасыз ету қарастырылып отыр.
Мақсат 5.3: Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуКөрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1

2

3

4

5

6

7

1


Мақсаттық индикатор:

Жергілікті өзін-өзі басқару үрдісіндегі қаланың деңгейі – 2015 ж. 100% (2009ж. − 99,8 %)

100

100

100

100

100

Міндет 1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын құру және олардың қызмет етуіне әрекет жасау

1

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту сұрақтары бойынша домалақ үстелдер, конференциялар өткізу – 2015 ж. 1 бірлік (2009ж. – 1)

1

1

1

1

1


Жету жолдары:

Домалақ үстелдер, кездесулер, конференциялар (онда жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру сұрақтары және тәжірибесі қарастырылады) өткізу арқылы бағдарламаны жүзеге асыру кезеңдері бойында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға әрекет жасалынады.
Мақсат 5.4: Бюджеттің орындалу сапасын жоғарылатуКөрсеткіш

1 кезең

2 кезең

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1


2

3

4

5

6

7

1

Мақсаттық индикаторлар:

Қаражаттары 100% деңгейінде игерілген бюджеттік бағдарламалар үлесін арттыру (2009ж. - 100%)

100

100

100

100

100

2

Мемлекеттік сатып алулардың жалпы көлеміндегі WEB –порталдар арқылы жүзеге асқан мемлекеттік сатып алулардың үлесі – 2015 ж. 100% (2009ж. -22%)

100

100

100

100

100

Міндет 1. Жергілікті бюджетті орындау және бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша мониторинг

1

Ұзақ мерзімді тенденцияларды есепке ала отырып, жергілікті бюджеттің табыс бөлігіне түсетін түсімдердің болжамын жасау (есеп беру) – 2015 ж. 12 бірлік (2009ж. – 12 бірлік)

12

12

12

12

12

Міндет 2. Бюджетті орындау бойынша мониторинг үрдісі барысында бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігімен, құзырлы органмен, салықтық және басқа да түсімдерді өндіріп алуға жауаптылармен тиімді қарым-қатынас


1

Республикалық бюджеттен бөлінген мақсаттық трансферттер бойынша нәтижелерге жету – 2015 ж. 100% (2009ж. – 99,9%)

100

100

100

100

100

Міндет 3. Мемлекеттік сатып алулардың жалпы көлеміндегі электронды мемлекеттік сатып алулардың үлесін арттыру

1

Баға ұсыныстарына сұрау беру арқылы жүзеге асқан мемлекеттік сатып алулардың жалпы көлеміндегі баға ұсыныстарына сұрау беру арқылы электронды форматта жүзеге асқан мемлекеттік сатып алулар көлемі – 2015 ж. 100%. (2009ж. – 22%)

100%

100%

100%

100%

100%

Міндет 4. Көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту

1

Бюджетті орындау, мақсаттық трансферттерді жүзеге асыру және бюджеттік несиелерді игеру үрдістеріне мониторинг жасау – 2015 ж. 12 бірлік (2009ж. -12 бірлік)

12

12

12

12

12

Міндет 5. Қалалық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мемлекеттік мүлікті оңтайластыру

1

Қала әкімінің шешімі негізінде заңды тұлғалар арасында қайта бөлу үшін, жалға беру үшін немесе бәсекелік ортаға беру үшін анықталған мүліктің жалпы саны ішіндегі артық, пайдаланусыз қалған немесе арналуы бойынша пайдаланылмаған мүліктің үлесі – 2015 ж. 20% (2009ж. –20 %)


20

20

20

20

20

Міндет 6. Бөлінген бюджеттік несиелерді тиімді игеруді талдау, оларды уақытында және толықтай өтеу

1

Қайтарылған бюджеттік несиелер көлемі, %

100

100

100

100

100

2

Игерілген бюджеттік несиелер көлемі, %

100

100

100

100

100<< предыдущая страница   следующая страница >>