girniy.ru   1 ... 3 4 5 6

Ујлиханов ауданы, Кішкенекґл ауылы, Ш.Ујлиханов кґшесі, 85


Јкімніѕ орынбасары

8-715-42 2-18-63

ualihan\-akimat@sko.kz

Шал аќын ауданы јкімініѕ аппараты

Шал аќын ауданы, Сергеевка ќаласы, Победа кґшесі, 35

Јкімніѕ орынбасары

8-715-34 2-12-64

shalakyn\-akimat@sko.kz

Петропавл ќаласы јкімініѕ аппараты

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 23

Јкімніѕ орынбасары

8-715-2 46-46-85

petropavlovsk@sko.kz

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы јкімініѕ аппараты

Шымкент ќаласы, Тјуке хан даѕєылы, 6

Аппарат басшысы, мемлекеттік ќызметтер кґрсетудіѕ сапасын баќылау бґлімініѕ меѕгерушісі

8-725-2 53-53-78, 55-12-39

O_kontrol@mail.ru

Тїркістан ќаласы јкімініѕ аппараты

Тїркістан ќаласы, Есімхан кґшесі, 3

Јкімніѕ орынбасары

8-725-33 4-12-51

Tur_akimat@mail.ru

Бјйдібек ауданы јкімініѕ аппараты

Бјйдібек ауданы, Шаян ауылы, Бјйдібек кґшесі, 69

Јкімніѕ орынбасары

8-725-48 6-15-96


Jazilbek_kz@mail.ru

Ќазыєўрт ауданы јкімініѕ аппараты

Ќазыєўрт ауданы, Ќонаев кґшесі, 95

Јкімніѕ орынбасары

8-725-39 2-13-71

Akim_kazgurt@mail.ru

Маќтаарал ауданы јкімініѕ аппараты

Маќтарал ауданы, Жетісай ќаласы, Јуезов кґшесі, 20

Јкімніѕ орынбасары

8-725-34 2-24-49

Timur_kz78@mail.ru

Ордабасы ауданы јкімініѕ аппараты

Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Т. Рысќўлов кґшесі, 14

Јкімніѕ орынбасары

8-725-30 2-10-12

Ordabasy_org@mail.ru

Отырар ауданы јкімініѕ аппараты

Отырар ауданы, Шјуілдір ауылы, Жібек Жолы кґшесі, 25

Јкімніѕ орынбасары

8-725-44 2-16-34

Otrar_akimat@mail.ru

Сайрам ауданы јкімініѕ аппараты

Сайрам ауданы, Аќсу ауылы, Жібек Жолы кґшесі, 95

Јкімніѕ орынбасары

8-725-31 2-22-44

Sairam-adm@mail.ru

Сарыаєаш ауданы јкімініѕ аппараты

Сарыаєаш ауданы, Сарыаєаш ќаласы, Исмайылов кґшесі, 37

Јкімніѕ орынбасары

8-725-37 2-34-63


Saryagash_akimat@mail.ru

Созаќ ауданы јкімініѕ аппараты

Созаќ ауданы, Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

Јкімніѕ орынбасары

8-725-46 4-11-69

Sozak-akim@mail.ru

Тґлеби ауданы јкімініѕ аппараты

Тґлеби ауданы, Леѕгір ќаласы, Јйтеке би, 28

Јкімніѕ орынбасары

8-725-47 6-15-18

Tolebiorgotdel@mail.ru

Тїлкібас ауданы јкімініѕ аппараты

Тїлкібас ауданы, Т. Рысќўлов ауылы, Т. Рысќўлов кґшесі, 201

Јкімніѕ орынбасары

8-725-38 5-24-96

Tulkubas7975@mail.ru

Шардара ауданы јкімініѕ аппараты

Шардара ауданы, Шардара ќаласы, Тґлеби кґшесі, 41

Јкімніѕ орынбасары

8-725-35 2-24-49

Baha1980_80@mail.ru

Арыс ќаласы јкімініѕ аппараты

Арыс ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 3

Јкімніѕ орынбасары

8-725-40 3-58-57

Orgotdel-arys@mail.ru

Кентау ќаласы јкімініѕ аппараты

Кентау ќаласы, Яссауи кґшесі, 87

Јкімніѕ орынбасары

8-725-36 3-58-57

Akimat_kentau@mail.ru


Шымкент ќаласы јкімініѕ аппараты

Шымкент ќаласы, Тыныбаев кґшесі, 49

Јкімніѕ орынбасары

8-725-2 53-00-00

32_52@mail.ru

Алматы ќаласы

Алматы ќаласы јкімініѕ аппараты

Алматы ќаласы, Республика алаѕы, 4

Мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасыныѕ саќталуын баќылау бґлімініѕ меѕгерушісі

8-727-2 72-24-02

Almaty_con@mail.ru

Астана ќаласы

Астана ќаласы јкімініѕ аппараты

Астана ќаласы, Бейбітшілік кґшесі, 11

Мемлекеттік ќызметтер кґрсету сапасыныѕ саќталуын баќылау бґлімініѕ меѕгерушісі

8-717-2 55-64-54, 55-64-41

r.beseev@astana.kz<< предыдущая страница