<< предыдущая страница   следующая страница >>
girniy.ru   1 ... 2 3 4 5 6

Јкім


8-721-2 43-06-46

Shahtinsk_cancel@krg.gov.kz

Ќостанай облысы

Ќостанай облысы јкімініѕ аппараты

Ќостанай ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 66

Јкімніѕ орынбасары, Ќўќыќтыќ сараптама жјне мемлекеттік ќызметтер мониторингі бґлімініѕ меѕгерушісі

8-714-2

57-50-10 57-50-43

akim@kostanay.kz, abenov@kostanay.kz

Алтынсарин ауданы јкімініѕ аппараты

Алтынсарин ауданы, Обаєан ауылы, Ленин кґшесі, 4

Јкім аппаратыныѕ басшысы

8-714-4 53-41-77

altynsar@kostanay.kz

Амангелді ауданы јкімініѕ аппараты

Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, Майлин кґшесі, 14

Јкімніѕ орынбасары

8-714-40 2-13-00

amangeldy@kostanay.kz

Јулиекґл ауданы јкімініѕ аппараты

Јулиекґл ауданы, Јулиекґл ауылы, 1 май кґшесі, 44

Јкімніѕ орынбасары

8-714-53 2-10-03

auliekol@kostanay.kz

Денисов ауданы јкімініѕ аппараты

Денисов ауданы, Денисов ауылы, Калинин кґшесі, 5

Аппарат басшысы

8-714-34 2-11-49

denisovka@kostanay.kz

Жангелді ауданы јкімініѕ аппараты


Жангелді ауданы, Торєай ауылы, Алтынсарин кґшесі, 4

Јкімніѕ орынбасары

8-714-39 2-15-01

jangeldy@kostanay.kz

Жітіќара ауданы јкімініѕ аппараты

Жітіќара ауданы, Жітіќара ќаласы, 6 шаєын аудан, 65

Аппарат басшысы

8-714-35 2-00-04

zhitikara@kostanay.kz

Ќамысты ауданы јкімініѕ аппараты

Ќамысты ауданы, Ќамысты ауылы, Ержанов кґшесі, 61

Јкімніѕ орынбасары

8-714-37 2-16-45

kamysty@kostanay.kz

Ќарабалыќ ауданы јкімініѕ аппараты

Ќарабалыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті, Космонавттар кґшесі, 31

Јкімніѕ орынбасары

8-714-41 3-35-70

karabalyk@kostanay/kz

Ќарасу ауданы јкімініѕ аппараты

Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, А. Исаќов кґшесі, 73

Аппарат басшысы

8-714-52 2-13-63

karasu@kostanay.kz

Ќостанай ауданы јкімініѕ аппараты

Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Калинин кґшесі,65

Јкімніѕ орынбасары

8-714-55 2-20-35

kost_region@kostanay.kz

Меѕдіќара ауданы јкімініѕ аппараты


Меѕдіќара ауданы, Боровское ауылы, Королев кґшесі, 5

Аппарат басшысы

8-714-43 2-15-71

mendikara@kostanay.kz

Наурызым ауданы јкімініѕ аппараты

Наурызым ауданы, Ќарамеѕді ауылы, Шаќшаќ Жјнібек кґшесі, 1

Аппарат басшысы

8-714-54 2-19-38

naurzum@kostanay.kz

Сарыкґл ауданы јкімініѕ аппараты

Сарыкґл ауданы, Сарыкґл кенті, Ленин кґшесі, 72

Јкімніѕ орынбасары

8-714-51 2-12-76

sarykol@kostanay.kz

Таран ауданы јкімініѕ аппараты

Таран ауданы, Таран ауылы, Калинин кґшесі, 60

Јкімніѕ орынбасары

8-714-36 3-63-73

taranovka@kostanay.kz

Ўзынкґл ауданы јкімініѕ аппараты

Ўзынкґл ауданы, Ўзынкґл ауылы, Мїсірепов кґшесі, 14

Јкімніѕ орынбасары

8-714-44 2-42-90

uzunkol@kostanay.kz

Федоров ауданы јкімініѕ аппараты

Федоров ауданы, Федоров ауылы, Красноармейский кґшесі, 53

Јкімніѕ орынбасары

8-714-42 2-13-04

fedorovka@kostanay.kz

Ќостанай ќаласы јкімініѕ аппараты


Ќостанай ќаласы, Пушкин кґшесі, 98

Јкімніѕ орынбасары

8-714-2 57-57-11

gorakimat@kostanay.kz

Арќалыќ ќаласы јкімініѕ аппараты

Арќалыќ ќаласы, Абай кґшесі, 29

Аппарат басшысы

8-714-30 7-01-42

arkalyk@kostanay.kz

Лисаковск ќаласы јкімініѕ аппараты

Лисаковск ќаласы, Бейбітшілік кґшесі, 31

Јкімніѕ орынбасары

8-714-33 3-36-39

lisakovsk@kostanay.kz

Рудный ќаласы јкімініѕ аппараты

Рудный ќаласы, Ленин кґшесі, 95

Аппарат басшысы

8-714-31 4-55-20

rudnu@kostanay.kz

Ќызылорда облысы

Ќызылорда облысы јкімініѕ аппараты

Ќызылорда ќаласы, Ы.Жаќаев кґшесі, 76

Аппарат басшысыныѕ орынбасары, Мемлекеттік ќызметтер кґрсетудіѕ сапасын саќтауды баќылау бґлімініѕ меѕгерушісі

8-724-2

26-13-09, 26-19-28

oblKorda@nursat.kz

Арал ауданы јкімініѕ аппараты

Арал ауданы, Арал ќаласы, Школьная кґшесі, 33

Јкімніѕ орынбасары

8-724-33 2-13-80


Aralkalasy@mail.ru

Жалаєаш ауданы јкімініѕ аппараты

Жалаєаш ауданы, Жалаєаш кенті, Јйтеке би кґшесі, 12

Јкімніѕ орынбасары

8-724-31 3-17-77

kma_1977@mail.ru

Жаѕаќорєан ауданы јкімініѕ аппараты

Жаѕаќорєан ауданы, Жаѕаќорєан кенті,М. Кґкенов кґшесі, 37

Јкімніѕ орынбасары

8-724-35 2-24-01

E-mailorg-akim@mail.ru

Ќармаќшы ауданы јкімініѕ аппараты

Ќармаќшы ауданы, Жосалы кенті, Ќорќыт Ата кґшесі, 1

Аппарат басшысы

8-724-37 2-13-54

karmakchi@mail.ru

Ќазалы ауданы јкімініѕ аппараты

Ќазалы ауданы, Јйтеке би кенті, Јйтеке би кґшесі, 60

Аппарат басшысы

8-724-38 2-11-14

Kazaly_akimat@mail.ru

Сырдария ауданы јкімініѕ аппараты

Сырдария ауданы, Тереѕґзек кенті, Абай кґшесі, 17

Јкімніѕ орынбасары

8-724-36 2-25-89

yerjan zan @mail.ru

Шиелі ауданы јкімініѕ аппараты

Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т. Рысќўлов кґшесі, 6

Јкімніѕ орынбасары

8-724-32 4-23-54


Akimat_shieli@mail.ru

Ќызылорда ќаласы јкімініѕ аппараты

Ќызылорда ќаласы, Ј.Бґкейхан кґшесі, н/ж

Јкімніѕ орынбасары

8-724-2 23-70-78

gor.akimat_kz.list.ru

Маѕєыстау облысы

Маѕєыстау облысы јкімініѕ аппараты

Аќтау ќаласы, 14 шаєын аудан, 1

Јкімніѕ орынбасары, мемлекеттік ќызметтер кґрсетудіѕ сапасын баќылау бґлімініѕ меѕгерушісі

8-729-2

31-45-32, 42-74-70

Standart_414@mail.ru

Ќараќия ауданы јкімініѕ аппараты

Ќараќия ауданы, Ќўрыќ ауылы, Досан батыр кґшесі,8

Јкімніѕ орынбасары

8-729-37 2-23-60

Akimat_karaya@mail.ru

Маѕєыстау ауданы јкімініѕ аппараты

Маѕєыстау ауданы, Маѕєыстау ауылы, Орталыќ кґшесі, 1

Јкімніѕ орынбасары

8-729-31 2-14-51

Lazym81@mail.ru

Тїпќараєан ауданы јкімініѕ аппараты

Тїпќараєан ауданы, Форт-Шевченко ќаласы, Д. Тјжіўлы кґшесі, н/ж

Јкімніѕ орынбасары

8-729-38 2-22-90

Fort_akimat.mail.ru

Бейнеу ауданы јкімініѕ аппараты

Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Д. Тјжиев кґшесі, н/ж


Јкімніѕ орынбасары

8-729-32 2-12-32

Apparat_beineu@mail.ru

Мўнайлы ауданы јкімініѕ аппараты

Мўнайлы ауданы, Маѕєыстау ауылы, н/ж

Јкімніѕ орынбасары

8-729-2 46-62-35

Cufa-pip@mail.ru

Жаѕаґзен ќаласы јкімініѕ аппараты

Жаѕаґзен каласы, Сјтпаев кґшесі, 1

Јкімніѕ орынбасары

8-729-34 5-04-55

Akimat_uzen@mail.ru

Аќтау ќаласы јкімініѕ аппараты

Аќтау ќаласы, 4 шаєын ауданы, 72

Јкімніѕ орынбасары

8-729-2 33-65-11

Aktau_apparat@mail.ru

Павлодар облысы

Павлодар облысы јкімініѕ аппараты

Павлодар ќаласы, Академик Сјтбаев кґшесі, 49

Јкімніѕ орынбасары, јкімшілік-ќаржылыќ бґлімініѕ меѕгерушісі

8-718-2 32-25-67

kense.ao@pavlodar.gov.kz

Аќтоєай ауданы јкімініѕ аппараты

Аќтоєай ауданы, Аќтоєай ауылы, Абай кґшесі, 75

Јкімніѕ орынбасары

8-718-41 2-11-97

kense.aakr@pavlodar.gov.kz.

Баянауыл ауданы јкімініѕ аппараты


Баянауыл ауданы, Баянаул ауылы, Сјтпаев кґшесі, 45

Јкімніѕ орынбасары

8-718-40 9-19-24

kense.abr@pavlodar.gov.kz.

Железинка ауданы јкімініѕ аппараты

Железин ауданы, Железинка ауылы, М. Јуезов кґшесі, 19

Јкімніѕ орынбасары

8-718-31 2-24-32

kense.azhr@pavlodar.gov.kz.

Ертіс ауданы јкімініѕ аппараты

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Ќажымўќан кґшесі, 118

Јкімніѕ орынбасары

8-718-32 2-13-53

kense.aer@pavlodar.gov.kz

Ќашыр ауданы јкімініѕ аппараты

Ќашыр ауданы, Тереѕкґл ауылы, Елгин кґшесі, 172

Јкімніѕ орынбасары

8-718-33 2-13-00

kense.akr@pavlodar.gov.kz

Лебяже ауданы јкімініѕ аппараты

Лебяже ауданы, Аќќу ауылы, Иванов кґшесі, 92

Јкімніѕ орынбасары

8-718-39 2-10-21

kense.alr@pavlodar.gov.kz

Май ауданы јкімініѕ аппараты

Май ауданы, Кґктґбе ауылы, Абылайхан кґшесі, 34

Јкімніѕ орынбасары

8-718-38 9-13-41

kense.amr@pavlodar.gov.kz

Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты


Павлодар ауданы, Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32

Јкімніѕ орынбасары

8-718-2 32-30-98

kense.apr@pavlodar.gov.kz

Успен ауданы јкімініѕ аппараты

Успен ауданы, Успенка ауылы, Ленин кґшесі, 71

Јкімніѕ орынбасары

8-718-34 9-17-33

kense.aur@pavlodar.gov.kz.

Шарбаќты ауданы јкімініѕ аппараты

Шарбаќты ауданы, Шарбаќты ауылы, Советтер кґшесі, 51

Јкімніѕ орынбасары

8-718-36 2-14-23

kense.ashr@pavlodar.gov.kz.

Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты

Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32

Јкімніѕ орынбасары

8-718-2 32-25-18

kense.ao@pavlodar.gov.kz

Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты

Екібастўз ќаласы, М. Жїсіп кґшесі, 45

Јкімніѕ орынбасары

8-718-73 4-06-28

kense.aе@pavlodar.gov.kz

Аќсу ќаласы јкімініѕ аппараты

Аќсу ќаласы, Астана кґшесі, 52

Јкімніѕ орынбасары

8-718-37 5-09-07

kense. aa@pavlodar.gov.kz

Солтїстік Ќазаќстан облысы


Солтїстік Ќазаќстан облысы јкімініѕ аппараты

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 58

Јкімніѕ орынбасары, электрондыќ мемлекеттік ќызметтер бґлімініѕ меѕгерушісі

8-715-2 46-24-52, 46-72-65

EMahmetov@SKO.kz

Айыртау ауданы јкімініѕ аппараты

Айыртау ауданы, Саумалкґл ауылы, Ш. Ујлиханов кґшесі, 44

Јкімніѕ орынбасары

8-715-33 2-12-67

airtay\-akimat@sko.kz

Аќжар ауданы јкімініѕ аппараты

Аќжар ауданы, Талшыќ ауылы, Целинная кґшесі, 15

Јкімніѕ орынбасары

8-715-46 2-17-08

akzhar\-akimat@sko.kz

Аќќайыѕ ауданы јкімініѕ аппараты

Аќќайыѕ ауданы, Смирнов ауылы, Народная кґшесі, 50

Јкімніѕ орынбасары

8-715-32 2-28-05

akkain\-akimat@sko.kz

Есіл ауданы јкімініѕ аппараты

Есіл ауданы, Явленка ауылы, Ленин кґшесі, 10

Јкімніѕ орынбасары

8-715-43 2-11-42

esil\-akimat@sko.kz

Жамбыл ауданы јкімініѕ аппараты

Жамбыл ауданы, Пресновка ауылы, Дружба кґшесі, 10

Јкімніѕ орынбасары

8-715-44 2-15-32


zhambil\-akimat@sko.kz

М. Жўмабаев ауданы јкімініѕ аппараты

М. Жўмабаев ауданы, Булаево ќаласы, Юбилейная кґшесі, 56

Јкімніѕ орынбасары

8-715-31 2-21-94

mzhumabaeva\-akimat@sko.kz

Ќызылжар ауданы јкімініѕ аппараты

Ќызылжар ауданы, Бескґл ауылы, Гагарин кґшесі, 11

Јкімніѕ орынбасары

8-715-38 2-13-03

kyzylzhar\-akimat@sko.kz

Мамлют ауданы јкімініѕ аппараты

Мамлютка ауданы, Мамлютка ќаласы, С. Мўќанов кґшесі, 12

Јкімніѕ орынбасары

8-715-41 2-14-72

maml\-akimat@sko.kz

Є. Мїсірепов ауданы јкімініѕ аппараты

Є. Мїсірепов ауданы, Новоишимское ауылы, Абылайхан кґшесі, 28

Јкімніѕ орынбасары

8-715-35 2-13-34

gmusrepova\-akimat@sko.kz

Тайынша ауданы јкімініѕ аппараты

Тайынша ауданы, Тайынша ауылы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 197

Јкімніѕ орынбасары

8-715-36 2-29-81

tainsha\-akimat@sko.kz

Тимирязев ауданы јкімініѕ аппараты

Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Ш.Ујлиханов кґшесі, 1


Јкімніѕ орынбасары

8-715-37 2-12-40

Timiryazevo\-akimat@sko.kz

Ујлиханов ауданы јкімініѕ аппараты