girniy.ru 1

«БЕКІТЕМІН»:

«Қазақ мақта шаруашылығы

ғылыми-зерттеу институты»

ЖШС-нің бас директоры

______________ И.Үмбетаев

«01» наурыз 2011ж.


«Мақтаарал» білім тарату орталығындағы

2011 жылы наурыздың 7-11 жұлдызы аралығындағы «Мақта шаруашылығының өзекті мәселелері және оны орнықты шешу жолдары» тақырыбындағы оқу-семинардың жұмыс бағдарламасы


Уақыты

Іс-щаралар, сабақ тақырыбы

Орындаушылар:

7-наурыз

800 – 830

Қатысушыларды тіркеу

БТО жетекшісі Тағаев А.,

менеджері: Сейдахметов К.

900 – 1045

Тақырыпты сипаттап ашу

Ауылшаруашылығы бәсекелестігін арттыру

Үмбетаев и., а-ш ғ д,

Қазақ МШҒЗИ бас директоры

1045 – 1100

Үзіліс

1100 – 1300

Теоретикалық лекция:

Мақта шаруашылығын өркендету

Үмбетаев и., а-ш ғ д,

Қазақ МШҒЗИ бас директоры

1300-1400

Түскі тамақ

1400-1600


Теоретикалық лекция:

Усовершенствование водосберегающей технологии возделывания новых отечественных сортов хлопчатника серии Мактаарал» в условиях юга Казахстана

Биғараев О.К., а-ш ғ к, Қазақ МШҒЗИ бас директорының ғылыми жөніндегі орынбасары

1600-1615

Үзіліс

1615-1800

Проблемалық лекция:

Оптимальные режимы орошения (сроки, количество, нормы полива) новых отечественных сортов хлопчатника

Биғараев О.К., а-ш ғ к, Қазақ МШҒЗИ бас директорының ғылыми жөніндегі орынбасары

8 наурыз

900-1045

Теоретикалық лекция:

Топырақты үнемді өңдеу технологиясы

Сейдахметов К – ҚазақМШҒЗИ инновациялық технолгиялар және өсімдік шаруашылығын әртараптандыру бөлімінің ғылыми қызметкері

1045 – 1100

Үзіліс

1100 – 1300

Проблемалық лекция:

Үнемді өңдеу технологиясының экономикалық тиімділігі

Сейдахметов К – ҚазақМШҒЗИ инновациялық технологиялар және өсімдік шаруашылығын әртараптандыру бөлімінің ғылыми қызметкері

1300-1400

Түскі тамақ


1400-1600

Теоретикалық лекция:

Рост и развитие хлопчатника в зависимости от схемы посева

Сейдахметов К – ҚазақМШҒЗИ инновациялық технологиялар және өсімдік шаруашылығын әртараптандыру бөлімінің ғылыми қызметкері

1600-1615

Үзіліс

1615-1800

Теоретикалық лекция:

Изменение агрегатное состояние почвы в зависимости от технологии минимальной обработки

Сейдахметов К – ҚазақМШҒЗИ инновациялық технологиялар және өсімдік шаруашылығын әртараптандыру бөлімінің ғылыми қызметкері

9 наурыз

900 – 1045

Теоретикалық лекция:

Определение предпосевных оптимальных агротехнических приемов возделывания хлопчатника

Биғараев О.К., а-ш ғ к, Қазақ МШҒЗИ бас директорының ғылыми жөніндегі орынбасары

1045-1100

Үзіліс




1100-1300

Теоретическая лекция:

Состояние семеноводства и семеноведения в зарубежных странах и в Казахстане

Гусейнов И. а-ш ғ к,

ҚазақМШҒЗИ мақта селециясы бөлімінің меңгерушісі

1300-1400


Түскі тамақ




1400-1600

Проблемалық лекция:

Технологические качества волокна при первичной оценке новых сортов хлопчатника к заболеванию вилтом

Гусейнов И. а-ш ғ к,

ҚазақМШҒЗИ мақта селециясы бөлімінің меңгерушісі

1600-1615

Үзіліс




1615-1800

Практикалық сабақ:

Условия формирования высококачественных посевных семян хлопчатника


Гусейнов И. а-ш ғ к,

ҚазақМШҒЗИ мақта селециясы бөлімінің меңгерушісі

10 наурыз

900 – 1045

Теоретикалық лекция:

Мақта өсіруде су үнемдеу

технологиясын енгізу және сор шаю

Тағаев А- а-ш ғ к,

ҚазақМШҒЗИ топырақты мелиорациялау және суармалы егіншілік бөлімінің меңгерушісі

1045-1100

Үзіліс




1100-1300

Проблемалық лекция:

Ауыспалы егістер – мол өнімнің кепілі

Тағаев А - а-ш ғ к,

ҚазақМШҒЗИ топырақты мелиорациялау және суармалы егіншілік бөлімінің меңгерушісі


1300-1400

Түскі тамақ



1400-1600

Проблемалық лекция:

Аймақтың климат-егіншілік жағдайларына арналған ауыспалы егіс жүйесі

Тағаев А - а-ш ғ к,

ҚазақМШҒЗИ топырақты мелиорациялау және суармалы егіншілік бөлімінің меңгерушісі

1600-1615

Үзіліс




1615-1800

Теоретикалық лекция:

Рекемендации по борьбе с заболеваемости отечественных сортов хлопчатника корневой гнилью и гоммозом

Махмаджанов С.

ҚазақМШҒЗИ тұқымтану бөлімінің меңгерушісі

11 наурыз

900 - 1100



Теоретикалық лекция:

Методические основы методы определения экономической эффективности технологии в хлопководстве

Махмаджанов С.

ҚазақМШҒЗИ тұқымтану бөлімінің меңгерушісі

1100-1115

Үзіліс




1115-1300

Тест өткізу


1300-1400


Түскі тамақ




1400-1800


Анкетирование:

Жауапты талқылау.

Сертификат тапсыру.

Тағаев А.М., Сейдахметов К.,

Умбетаев – а-ш. ғ. д, Қазақ МШҒЗИ бас директоры.,

Биғараев О.Қ.,- а-ш ғ к, Қазақ МШҒЗИ бас директорының ғылыми жөніндегі орынбасары

Гусейнов И.Р. – а-ш. ғ, к. Қазақ МШҒЗИ мақта селекциясы бөлімінің меңгерушісі

Махмаджанов С. – Қазақ МШҒЗИ мақта тұқымшылығы бөлімінің меңгерушісі


Бағдарламаны әзірлегендер:

Үмбетаев – а-ш. ғ. д, Қазақ МШҒЗИ бас директоры.,

Биғараев О.Қ.,- а-ш ғ к, Қазақ МШҒЗИ бас директорының ғылыми жөніндегі орынбасары

Гусейнов И.Р. – а-ш. ғ, к. Қазақ МШҒЗИ мақта селекциясы бөлімінің меңгерушісі

Махмаджанов С. – Қазақ МШҒЗИ мақта тұқымшылығы бөлімінің меңгерушісі

Тағаев А..М. - а-ш. ғ. к,

Сейдахметов Қ.