girniy.ru 1

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақтөбе облысының статистика департаменті

Ә.Боранбаеваға

Жедел ақпарат

№ 9-08/ 18-28

2011 жылғы 11 қаңтар


Орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі

Объем выполненных строительных работ2010 жылғы қаңтар-желтоқсанда құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі 126 477,7 млн. теңгені құрады. Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі өткен жылғы қаңтар-желтоқсанға 140,7%-ды құрады.


В январе-декабре 2010 года объем строительных работ (услуг) составил 126 477,7 млн.тенге. Индекс физического объема выполненных строительных работ к январю-декабрю предыдущего года составил 140,7%.
2010ж. қаңтар-желтоқсан

мың. теңге

январь-декабрь 2010г.

тыс. тенге

2009 ж. қаңтар-желтоқсанға

%-бен

в % к январю-декабрю

2009г.

Облыстық көлемдегі аймақ үлесі, %

Доля в областном объеме, в %

ранг
Қазақстан Республиқасы

1 918 102 040

101,0

100,0
Республика Казахстан

Ақтөбе облысы

126 477 684


140,7

6,6 *
Актюбинская область

Ақтөбе қ.

45 755 069

179,9

36,2

5

г. Актобе

Алға

3 253 841

198,9

2,6

4

Алгинский

Әйтеке би

823 639

74,9

0,7

13

Айтекебийский

Байғанин

3 860 335

165,5

3,1

7

Байганинский

Қарғалы

568 900

179,6

0,4

6

Каргалинский

Қобда

1 498 057

353,8

1,2

1

Хобдинский

Мартөк

909 906

153,4

0,7

8

Мартукский


Мұгалжар

44 180 969

283,1

34,9

2

Мугалжарский

Ойыл

1 099 791

224,4

0,9

3

Уилский

Темір

2 824 515

88,9

2,2

12

Темирский

Хромтау

11 089 849

105,7

8,8

10

Хромтауский

Шалқар

828 038

91,6

0,7

11

Шалкарский

Ырғыз

9 784 775

125,4

7,7

9

Иргизский


* доля области в объеме Республики Казахстан


Шығаруға жауапты

Иинвестициялар басқармасы

Ответственный за выпуск

Управление инвестиций

Орын./ Исп. З. Жолжанова

т. 540-475

e-mail: оbl_аktobe@statbase.kz


Департамент бастығы Ә.Боранбаева

т.544-347