girniy.ru 1

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Филология факультеті

Қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасының

аға оқытушысы Бақбергенова Роза Қожабайқызы


1 Бақбергенова, Р.Қ. 8-класта сөз тіркесінің түрлерін оқыту // Қазақ тілі мен әдебиетінің кейбір мәселелері: аспиранттар мен ізденушілер жинағы. – Шымкент, 1992. – 12-15 б.

2 Бақбергенова, РҚ –лы тұлғалы қатыстық сын есімдер арқылы жасалған күрделі сын есімдер // Қазақ тілі мен әдебиетінің кейбір мәселелері: аспиранттар мен ізденушілер жинағы. – Шымкент, 1992. – 29-32 б.

3 Бақбергенова, Р.Қ. Сөз тіркесі мен күрделі сөздерді оқытудың кейбір мәселелері // Қазақ тілі мен әдебиетінің кейбір мәселелері. – Алматы, 1993. – 2-3 б.

4 Бақбергенова, Р.Қ. Сөз тіркесі синтаксисін сөз таптарымен байланыстыра оқытудың әдістемесі // Қазақ тілі және қазақ тілін оқыту әдістемесінің кейбір мәселелері. – Алматы, 1995. – 55-59 б.

5 Бақбергенова, Р.Қ. А.Байтұрсынұлы және тіл мәдениеті // Мемлекеттік тіл: бүгіні мен болашағы. – Астана, 1998. – 163-165 б.

6 Бақбергенова, Р.Қ. Тіл мәдениетін жетілдіруде қолданылатын сөйлеу әрекетінің түрлері // Қазақ тілі жүйесі және лингводидактика мәселелері. –Алматы, 1998. – 77-83 б.

7 Бақбергенова, Р.Қ. А.Байтұрсынов еңбектеріндегі ұлттық жазу мәдениетін жетілдірудің мәселелері // Ахмет Байтұрсынов және қазақ тіл білімі: Ахмет Байтұрсыновтың 125 жылдығына арналған республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 1998. – 45-48 б.

8 Бақбергенова, Р.Қ. Тіл мәдениетінің зерттелуі жайында // Қазіргі қазақ әдеби тілі: бүгіні және болашағы: Абай атындағы АлМУ-нің 70 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 1998. – 77-83 б.

9 Бақбергенова, Р.Қ. Профессор Н.Оралбаева және графика мәселелері // Профессор Н. Оралбаева және қазақ тіл білімінің мәселелері: профессор Н.Оралбаеваның 70 жылдығына арналған конференция материалдары. – Алматы, 1998. – 12-15 б.


10 Бақбергенова, Р.Қ. Практикалық қазақ тілінен қазақ және қазақ-орыс бөлімдеріне арналған тақырыптық жұмыс жоспар. Практикалық қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы әдістемелік құрал. – Алматы, 2000. – 6-8 б.

11 Бақбергенова, Р.Қ. Қазақ тілі мен әдебиеті және орыс мектептеріндегі қазақ бөлімдеріне арналған практикалық қазақ тілі: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған типтік оқу бағдарламалары. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 2001. – 49-59 б.

12 Бақбергенова, Р.Қ. Тіл мәдениетін оқытудағы жаттығулар жүйесі // Түркітану мәселелері: бүгіні мен болашағы: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2001. – 104-108 б.

13 Бақбергенова, Р.Қ. Жүсіпбек Аймауытұлы және қазақ тілін оқыту әдістемесі / Р.Қ.Бақбергенова, Ж.Қ. Балтабаева // Қазақстан ХХІ ғасыр кезеңінде: мемлекетаралық және ұлтаралық қатынастар: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2001. – 126-130 б.

14 Бақбергенова, Р.Қ. Профессор М.Балақаев және қазақ тілінің мәдениеті // Қазақстан және әлемдік қауымдастық: халықаралық конференция материалдары. – Алматы, 2001. – 15-16 б.

15 Бақбергенова, Р.Қ. Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті // Филология ғылымы және академик М.Қаратаев: ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2002. – 49-51б.

16 Бақбергенова, Р.Қ. Сауатты жазамы: (2-сыныпқа арналған әдістемелік орфографиялық жұмыс дәптері), № 1, 2, 3, 4 / Р.Қ.Бақбергенова, Ж.Қ.Балтабаева. – Алматы: Алматыкітап, 2004. – 48 б.

17 Бақбергенова, Р.Қ. «Қазақ тілі» 12 жылдық бастауыш мектептің 2-сыныбына арналған 1-бөлім, (байқау нұсқа) / Р.Қ. Бақбергенова, Ж.Қ. Балтабаева, К. Аманжолова. – Алматы: Алматыкітап, 2004. – 240 б.

18 Бақбергенова, Р.Қ. «Қазақ тілі» 12 жылдық бастауыш мектептің 2-сыныбына арналған: (байқау нұсқа). 2-бөлім / Р.Қ. Бақбергенова, Ж.Қ. Балтабаева, К .Аманжолова. – Алматы: Алматыкітап, 2004. – 240 б.


  1. Бақбергенова, Р.Қ. Шетел студенттеріне қазақ тілін үйретудің кейбір мәселелері // Қазіргі қазақ тілі теориясы және лингводидактика мәселелері. – Алматы, 2004. – 67-68 б.

20 Бақбергенова, Р.Қ. Дыбыс үндестігін сөйлеуде дұрыс қолдануға дағдыландыратын жаттығу түрлері // Қазіргі қазақ тілі теориясы және лингводидактика мәселелері. – Алматы, 2004. – 68-73 б.

21 Бақбергенова, Р.Қ. Нормативті қазақ тілі // Типтік оқу бағдарламалары: 050117 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы. – Алматы, 2005. – 7-15 б.

22 Бақбергенова, Р.Қ. Қазақ тілін түріктілді студенттерге үйретудегі зейіннің қызметі // Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері: Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 25 сәуір 2008 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. – 244-247 б.

23 Бақбергенова, Р.Қ. Қазақ және түрік тілдерінің сөз этикеті / Р.Қ. Бақбергенова // Ұлт тағылымы=Достояние нации. – 2009. – № 4. – 59-62 б.

24 Бақбергенова, Р.Қ. Мемлекеттік тілді меңгертудегі қатысым әдісі // Парасат айдыны. – Алматы: Ан Арыс, 2009. – 127-133 б.

25 Бақбергенова, Р.Қ. Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerlilik / Р.Қ.Бақбергенова, М.А.Йылмаз // Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет: Профессор Б. Сағындықұлының 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 25-26 мамыр 2009 ж. Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2009. – 32-38 б.

26 Бақбергенова, Р.Қ. Интерактивті қатысым мәселелері / Р.Қ. Бақбергенова // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде. – 2010. – №1. – 49-59 б.

27 Бақбергенова, Р.Қ. Тест – тіл үйренушілердің сөз мәдениеті деңгейін бақылау мен бағалаудың интерактивті әдісі / Р.Қ.Бақбергенова // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде. – 2010. – №2. – 26-38 б.

28 Бақбергенова, Р.Қ. Сөйлеу мәдениетінің негізі – ойлау мәдениеті // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы = Поиск. Серия гуманитарных наук. – 2010. – №4. – 227-230 б.


29 Бақбергенова, Р.Қ. Педагогикалық технология: шетелдік студенттерге қазақ тілін оқыту / Р.Қ. Бақбергенова // Білім технологиялары = Образовательные технологии. – 2010. – №3. – 35-41 б.

30 Бақбергенова, Р.Қ. Қазақ тілін инновациялық технология арқылы оқытудағы аударма әдісі // «Білім беру және ғылым: даму көкжиегі»: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 26 наурыз 2010 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. – 41-43 б.

31 Бақбергенова, Р.Қ. Дидактикалық ұстанымдарды сұрыптаудың маңызы / Р.Қ. Бақбергенова // Ұлағат. – 2010. - №5. – 24-35 б.

32 Бақбергенова, Р.Қ. Сөз мәдениетін қалыптастырудың әлеуметтанымдық аспектілері // Профессор А.Ысқақов және ұлттық педаогика: филология ғылымдарының докторы, профессор А.Ысқақовтың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 18 қараша 2010 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. – 265-270 б.

33 Бақбергенова, Р.Қ. Türk dilini interaktif metoduyla öğretim sorunlari / Р.Қ.Бақбергенова, Ф.Қазақ // Профессор А.Ысқақов және ұлттық педаогика: филология ғылымдарының докторы, профессор А.Ысқақовтың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 18 қараша 2010 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. – 255-262 б.

34 Бақбергенова, Р.Қ. Қазақ тілінің сөз әдебі / Р.Қ.Бақбергенова // Іле айдыны. – Қытай Халық Республикасы. – 2011. №1. – 81-83 б.

35 Бақбергенова, Р.Қ. Түріктілді студенттердің сөз этикеті: аударма әдісі арқылы меңгерту // Аударма ісінің өзекті мәселелері: ғылыми-практикалық конференция материалдары, 10 сәуір 2011 ж.Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2011. – 217-224 б.

36 Бақбергенова, Р.Қ. Шетелдік студенттерге қазақ тілін меңгертудің психологиялық аспектілері // Қазақ тілін оқыту: жетістіктері мен жаңа даму бағыттары: республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы: ҚМЭБИ, 2011. – 55-63 б.