girniy.ru 1 2 ... 7 8

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Ақтөбе облысының Cтатистика департаменті


Ақтөбе облысының өнеркәсібінің

негізгі жұмыс көрсеткіштері


Основные показатели работы промышленности Актюбинской области

2 3 серия


Өнеркәсіп


Промышленность


2011 жылғы қаңтар-желтоқсан

январь-декабрь 2011 года
«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»

сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық

ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында)

пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігіне сілтеме жасау міндетті.


В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Агентство Республике Казахстан по статистике.
М А З М Ұ Н Ы

С О Д Е Р Ж А Н И Е


Әдістемелік түсіндірмелер

Методологические пояснения…………………………………………………………………………………………………………………..…………………2

Аңдатпа

Аннотация…………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………4

1. Қазақстан Республикасының өңірлер бойынша нақты көлем индексі

Индексы физического объёма по регионам Республики Казахстан…………………………………………………………………………..……..5

2. Қолданыстағы және салыстырмалы бағалардағы шығарылған өнімдер көлемі

Объём производства продукции в действующих ценах

2.1 Аудандар бойынша

По районам…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….6

2.2 Түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісі

По видам экономической деятельности……………………………………………………………………………………………………………..7

3. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымы

Структура промышленного производства

3.1 Аудандар бойынша

По районам…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….11

3.2 Түрлері бойынша өнеркәсіп өндірісі

По видам экономической деятельности……………………………………………………………………………………………………………..12

4. Табиғи түрде шығарылған өнім

Производство продукции в натуральном выражении……….…………………………………….…………………………………...……………….14ӘДІСТЕМЕЛІК ТҮСІНДІРМЕЛЕР


Бюллютеньде физикалық көлемнің индекстері мен өнеркәсіп өнімін шығарудың экономикалық қызметінің түрлері бойынша тек өнеркәсіп бойынша ғана емес, сонымен қатар қаржылық емес корпорациялар секторы бойынша да мәліметтер көрсетілген. Сонымен қатар өнім шығарудың табиғи түрі бойынша мәліметтер келтірілген.

Өнеркәсіп кәсіпорыны өнімінің құны болып сатуға көзделген тауарының құны саналады (дайын өнімдер, монтажға арналған жеке өндіру тауарлары немесе кәсіпорынның негізгі бұйымдарының жөнделуі; жеке өндіріс өнімдерінің бұйымдары; табиғи нысанда жұмысшыларға еңбек ақы орнына берілетін жеке өндіріс бұйымдары); әрі қарай өңдеуге жататын тауарлар (өзінің өңдеуіндегі жартылай фабрикаттар және қосымша , жеке өндірістегі өнімдер); өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар (қызмет).


Кәсіпорынның өндірілген өнімінің көлемі (жұмыстар, қызметтер) завод әдісі бойынша заводтың ішкі айналымының құнынсыз анықталады.Өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар, қызмет түрлері өндірілген өнеркәсіп көлеміне олардың құны бойынша кіреді, оған сонымен қатар жұмсалған жеке қосымша материалдардың құны кіреді.

Жалпы өнеркәсіп бойынша және оның қызметінің түрлері бойынша заңды тұлғалар мен олардың жекеленген бөлімшелерінің олардың қандай нысанда екеніне қарамастан, өнімнің көлемі (жұмыстар, қызметтер), өнеркәсіптік сипаттағы тауарлар мен қызмет көлемі туралы мәліметтердің саны түрінде анықталады. Өнімнің көлемі туралы мәліметтер нақты істегі бағалар бойынша келтірілген.

Жалпы өнеркәсіп өнімінің көлемі бойынша жинақ мәліметтеріне ірі, орташа және шағын кәсіпорындар,

өнеркәсіпке жатпайтын кәсіпорындар жанындағы өнеркәсіптік бөлімшелер, жеке және ұйымдастырылмаған қызмет, үй шаруашылығы секторы шығаратын өнімнің көлемі кіреді, сонымен қатар толық қамтылмаған өнім көлемін санау жүзеге асырылады.

Физикалық көлемнің индексі - салыстырмалы кезеңде өнеркәсіп өнімінің өзгергенін сипаттайтын уақытша көрсеткіш.

Индексті анықтау үшін табиғи түріндегі өнеркәсіптік өнімнің көрсеткішінің динамикасына негізделген, нақты бекітілген тауар түрлері бойынша оларды әрі қарай салалық және жалпыөнеркәсіптік индекстерге кезең бойынша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Қаржылық емес сектордың өнеркәсібі бойынша физикалық көлемнің индексі шаруашылық субъектілердің барлық шеңберінің табиғи көрсеткіштері бойынша есептеледі, ал бұлар өнеркәсіп өнімдерін (ірі, орта, шағын және қосымша кәсіпорындар) өнеркәсіптік сипаттағы қызмет көлеміне әрі қарай түзету арқылы жүзеге асырады. Жалпы өнеркәсіп бойынша физикалық көлемнің индексі қаржылық емес секторды жеке кәсіпкерлердің көлемі мен үй шаруашылығы секторына түзету арқылы есептеледі.

Өнеркәсіп тауарларының табиғи түріндегі өндірісі табиғи түріндегі нақты өнімнің шығарылуын көрсетеді. Тәртіп бойынша өнеркәсіптік-өндірістік қажеттілікке жұмсалған өнім есептеледі, яғни жаппай шығару. Табиғи түріндегі өнеркәсіп өнімінің көлемінің көрсеткіштері өнеркәсіптік өнім шығаратын барлық кәсіпорындар бойынша көрсетілген. Сонымен қатар өнеркәсіптік емес кәсіпорындар (ұйымдар) жанындағы өнеркәсіптік өндірістер мен шағын кәсіпорындар бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады.
следующая страница >>