girniy.ru 1

Осман Дағделен докторФакультет

Заң

Кафедра

Халықаралық қатынастар

Мамандығы

Менеджмент

Телефон

87023703158 3-21-67-112

Жұмыс орнының мекен-жайы

Түркістан қ., Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Тауке хан даңғылы, Ғимарат №3

Электрондық почтасы

Odagdelen @ gmail com.

Ғылыми дәрежесі

Бакалавр

Аскери академия 1979 ж.

Магистр

-

Доктор

РhD

Ғылыми атағы, дәрежесі

Атағы

-

Ғылыми еңбектері
Оқулықтар

Экономикалық қәуіпсіздік

Лекция жинағы, тезистер, оқу құралдар
Мақала баяндамалар

1. «Wal –Martin » Rekabet strtejisinin kaynak – temelli teori baglaminda degerledirilmesi №2 (62) Шілде-тамыз 2008 Deger Temellei Pazarlama ve Isletmelerde Dis Kaynak Kullaniminin `Ounsourcing` stratelik olarak degerlendirilmesi.


2. Globalization and International Marketing Ethics Problems `International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1490-2887, Issue 26 (2009) Euro Journals Inc. 2009, England. P.93-104

Paxarlama Faaliyetlerinde Uluisal Kulturun Rolu Ve Kulturlerarasi Etkilesim. Firat Univ. Ortadogu Arastirmalari DergCilt 5 Sayi 1. Elazig 2007.

Жүргізілетін пәндері

1. «Халықаралық қаржы құрылымдары»

2. «Әлемдік экономика және ӘЭҚ»