girniy.ru 1

(некеге тұруына байланысты ФАМИЛИЯ ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ

өтініш үлгісі)

РЕКТОРДЫҢ БҰРЫШТАМАСЫ

Күні

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ

ректоры, профессор Б.Мамраевқа(Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты – қысқартусыз),

тұрғынның: пошталық индексі, елді мекен, көше, үй, пәтер, телефон

«_______________» мамандығы (шифрды және мамандық атауын көрсету керек)
__________ (
оқу түрін көрсету) ___ курс


студентінен ______________ (оқу үшін толық шығынды өтеумен немесе мемлекеттік білім грантын көрсету)

Өтініш


Мені, заңды некеге тұруыма және фамилиямды өзгертуіме байланысты, _____________ (фамилияны жазу) фамилиясы ретінде есептеуңізді сұраймын.

Өтінішке қосымша: неке қию туралы куәліктің және жеке куәліктің көшірмелері.


Күні

Қолы
Факультет деканының қолы,

күні


Факультет тіркеушісінің/ немесе ҚО әдіскерінің қолы,

күні

Бұрыштамалар:

-Бухгалтерлер (төлемақы бойынша),

күні