girniy.ru 1  1. Метаданные теста

  • Автор теста: Казиев О.К.

  • Название курса: Азаматтық құқық

  • Название теста: Азаматтық құқық

  • Предназначено для студентов специальности: Таможенное дело

  • Семестр:1

  • Проходной балл: 50

  • Время на тест: 30

Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

Қандай қоғамдық қатынастар Азаматтық құқықтың құқықтық реттеу пәні болып табылады:
мүліктік қатынастар, мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар, мүліктік қатынастарға байланысы жоқ мүліктік емес жеке қатынастар
мемлекеттің қаржылық қызметі процессінде туындайтын қатынастар
мемлекеттік қызмет ету аясында
жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы қалыптасқан қатынастар

 

қатысушылардың теңдігіне негізделген кез-келген қоғамдық қатынастар

 
 


2


Азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұнын не құрайды:
тауар – ақша қатынастары
азаматтық құқықтық қатынастары қатысушыларының субъективті құқықтары мен субъективті міндеттері

 

қатысушылардың теңдігіне негізделген қоғамдық қатынастар

 

мемлекеттік меншікті басқару бойынша мемлекеттік органдардың қызметі

 

заңды факт

 
 
3

Азаматтық құқықтық қатынастың пайда болуы, өзгеруі және тоқтатылуының негізі не болып табылады:
азаматтың деликт қабілеттілігі
заңды тұлғаның әрекет қабілеттігі

 

азаматтың құқықтық қатынастарға қатысушылардың субъективті құқықтары мен субъективті міндеттері

 

заңды фактілер

 


кәмелетке толмағандардың, әрекет қабілеттілігі

 
 
4

Азаматтық құқық субъектілері болып танылады:

 

тек жеке тұлғалар және заңды тұлғалар

 

Тек мемлекет және мемлекеттік органдар

 

тек мемлекет және әкімшілік – аумақтық бөліністер

 

қызметші және қызмет беруші

 

жеке тұлғалар, залды тұлғалар, мемлекет, әкімшілік-аумақтық бөліністер

 
 
5

Азаматтық құқықты қорғауды қай орган жүзеге асырады:

 

сот

 

парламент

 

үкімет

 


конституциялық кеңес

 

министрліктер мен ведомстволар

 
 
6

Aзаматтық құқықтың объектісі деген не?

 

материалдық және рухани игіліктер оларға байланысты азаматтық құқықтың субъектілері өзара қуқықтық қатынастарға түседі

 

заңды тұлғалар

 

жеке тұлғалар

 

адам

 

Қазақстан Республикасының азаматтары

 
 
7

Заттар деген не?

 

ол - адам құқығы және рухани игілік

 

ол - адам құқығы

 

қоршаған ортаның материалдық көрінісі


 

ол - патент құқығы

 

ол - азаматтық құқықтарға және міндеттерге ие болу

 
 
8

Төменде көрсетілген жылжымайтын мүлік анықтамаларының қайсысы дұрыс?

 

жылжымайтын мүлік - олжермен тығыз байланысты, яғни оларды мақсатына сай емес шығынсыз орын ауыстыру мүмкін болмайтын мүлік (үйлер, жер учаскелері, т. б.)

 

жылжымайтын мүлік – ол автокөлік

 

жылжымайтын мүлік – ол жеке мүліктік емес игілік және құқық

 

жылжымайтын мүлік – ол тек құқық

 

жылжымайтын мүлік – ол кез – келген мүлік 
 
9

Қандай мүліктер бөлінбейтін мүлік болып танылады?

 

өзінің шаруашылық мақсатын (міндеттің) өзгертпей белуге болмайтын немесе заңқұжатында ұйғарылуына қарай белуге жатпайтын мүлік


 

космос кеңістігі

 

кез – келген мүлік

 

ондай мүлік болмайды

 

шетелдіктердің мүлігі

 

Қандай мүліктер бөлінбейтін мүлік болып танылады?

 
10

Кәсіпорын деген не?

 

кәсіпкерлікті жүзеге асыру мақсатында қолданатын объектісі болып табылатын мүліктік кешен

 

ол жеке тұлға

 

кәсіпорын – ол азаматтығы жок азаматтар

 

кәсіпорын – ол әрекет қабілеттігі бар тұлға

 

кәсіпорын – ол кәсіпкерлікпен айналысу құқығы.11


Бағалы қағаз деген не?

 

белгіленген нысан мен міндетті реквизиттерді сақтай отырып, жүзеге асырылуы тек оны көрсеткенде ғана мүмкін болатын мүліктік құқықтарды куәландыратын құжат.

 

кез келген таза қағаз

 

археологиялық қазба кезінде табылған қағаздар

 

ұлы адамдар жазған хаттар

 

алтын мен немесе күміс пен көмкерілген қағаз

 
 
12

Ұсынушыға бағалы қағазымен куәландырылған құқықты басқа адамға беру үшін не қажет?

 

берілгендігі туралы жазу (индоссамент)

 

бағалы қағазды жою

 

бағалы қағазды сол адамға тапсыру

 

жеке есеп-шот ашу

 

ол бағалы қағазды бермей, өзінде қалдыру.

 

 
13

Құқықтар бұл қағазға берілгенін жазу (индоссамент) арқылы берілетін бағалы қағаз қалай аталады?

 

атаулы

 

ондай қағаздар болмайды

 

ордерлік бағалы қағаз

 

ұсынбалы

 

ерекше

 
 
14

Төменде көрсетілген құжаттардың қайсысы бағалы қағаздарға жатқызылады?

 

акция

 

шарт

 

қолхат

 

сенімхат

 

счет-фактура

 

 
15

Жануарлар азаматтық құқықтардың объектісі болып табыла ма?

 

жоқ

 

иә, заңдарда өзгеше белгіленбегендіктен, жануарларға заттар туралы жалпы ережелер қолданылады

 

тек қызмет иттері ғана

 

тек ганноверлік және тверлік жылқынардың тұқымдары ғана

 

иә, бірақ тек биіктігі холкада 1 метрден аспайтын жануарлар ғана.

 
 
16

Егер әр текті заттар оны бірігу мәні белгілейтін мақсаты бойынша пайдалануға мүмкіндік беретін бүтін бір затты қарайтын болса, олар?

 

күрделі заттар деп қаралады

 

жай зат деп қаралады

 

азаматтық қуқықтық, объектісі болмайды

 


қозғалмайтын мүлік деп қаралады

 

бағалы қағаз деп қаралады.

 
 
17

Жеке тұлғалар азаматтық құқықтардың объектісі бола алады ма?

 

болмайды

 

ол оның жасына байланысты

 

ол оның жынысына байланысты

 

кейде

 

бола алады

 
 
18

Берілуге рұқсат етілмейтін заттардың аталуы?

 

айналымнан алынып тасталған заттар

 

жартылай заттар

 

сатылѓан заттар

 


еркін берілетін заттар

 

мұрагерлік заттар

 
 
19

Бағалы қағаздар азаматтық құқықтың объектісі болып табылады ма:

 

иә

 

жоқ

 

жасалған материалына байланысты

 

бағалы қағаздың мөлшеріне байланысты

 

өте сирек

 
 
20

Төмендегі терминдердің қайсысы акцияларға қолданылады:

 

артықшылықты

 

делькредере

 

суперфиций

 


аваль

 

реституция

 
 
21

Жеке тұлғалар деп кімді есептеуге болады?

 

Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетел азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды

 

тек апатридтарды

 

тек шетел азаматтарын және азаматтығы жок адамдарды


 

тек Қазақстан Республикасының азаматтарын

 

жеке кәсіпкерлерді

 
 
22

Азаматтардың құқық қабілеттілігі - бұл:

 

азаматтық құқыққа ие болып, міндет атқару қабілеті

 

меншік құқығында кез - келген мүлікке ие болу қабілеті

 


азаматтың өз әрекеттерімен азаматтық құқықтарға ие болуға және оны жүзеге аыруға, өзі үшін азаматтық міндеттер жасап, оларды орындау қабілеттілігі

 

заңмен тиым салынбаған кез-келген мәмлелерді жасауға және міндеттемелерге қатысу мүмкіндігі

 

Қазақстан Республикасының территориясында еркін жүріп түру және тұрғылықты жерді таңдау мүмкіндігі

 
 
23

Азаматтың құқық қабілеттілігі басталады:

 

кәмелетке толғанда - он сегіз жасқа толғаннан кейін

 

он алты жасқа толғаннан кейін

 

он төрт жасқа толғаннан кейін

 

ол туған кезден

 

жиырма бір жасқа толғаннан кейін

 
 
24

Азаматтық құқық қабілеттілігі тоқтатылады:


 

адамды өлді деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген кезде

 

қайтыс болған соң

 

адамды өлді деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген кезде немесе қайтыс болған кезде

 

азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген кезде

 

зейнеткер жасына толғанан кейін.

 
 
25

Азаматтың есімі деп нені айтуға болады?

 

жалған ат

 

фамилия, өз есімі, сондай-ақ, қаласа әкесінің аты

 

фамилия және аты-жөні

 

есімі және әкесінің аты

 

фамилия

 
 
26

Азаматтың тұрғылықты жері

 

азаматтық тҒраќты тұратын мекен

 

азаматтың көбінесе тұратын мекен

 

азаматты тұрақты немесе көбінесе тұратын мекен

 

азаматтық ата-анасының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының тұрғылықты жері


 

азаматтың тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекені және ауданы.

 
 
27

Он төрт жасқа толмаған азаматтардың тұрғылықты жері деп танылады:

 

олардың ата-аналарының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының тұрғылықты жері

 

кәмелетке жасы толмағандардың көбінесе тұратын мекен-жайы

 

кәмелетке жасы толмағандардың тұракты немесе көбінесе тұратын елді мекен

 

кәмелетке жасы толмағандардың тұракты тұратын мекен жайы


 

кәмелетке жасы толмағандардың тұракты немесе көбінесе тұратын елді мекені және ауданы.

 
 
28

Азаматтардың әрекет қабілеттілігі - бұл:

 

азаматтық құқыққа ие болып, міндет атқару қабілеті

 

кез-келген мүлікке меншік құқығында ие бояу қабілеті

 

азаматтың өз әрекеттерімен азаматтық құқықтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға, өзі үшін азаматтық міндеттер жасап, оларды орындауға қабілеттілігі

 

заңмен тиым салынбаған кез-келген мәмілемелеуді жасауға және міндеттемелерге қатысу мүмкіндігі

 

ҚР территориясында еркін жүріп - тұруы және тұрғылықты жерді таңдау мүмкіндігі

 
 
29

Азаматтық әрекет қабілеттілігі толық көлемде пайда болады:

 

кәмелетке толғанда он сегіз жасқа толғаннан кейін


 

он алты жасқа толғанан кейін

 

он төрт жасқа толғанан кейін

 

туған кезден

 

жиырма бір жасқа толғанан кейін.

 
 
30

Тұрмыстық ұсақ мәмілелер бұл:

 

кәмелетке толмағандардың күнделік қажеттілігін қанағаттандыратын мәміле

 

азғантай соммалы мәміле

 

жасай салып орындалатын мәміле

 

кәмелетке толмағандар жасына лайықты мәміле

 

жоғарыда атап өткендердің бәрі дұрыс