girniy.ru 1
Меншік нысандары бойынша технологиялық инновацияларға жұмсалған шығындармлн. теңге

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Қазақстан Республикасы 35 360,3 67,088.9 79,985.9 83,523.4 113,460.1 61,050.9 235,501.7 194,990.9
соның ішінде:


мемлекеттік меншік 2 248,8 4,072.5 7,069.5 4,650.7 6,572.9 4,691.6 7,839.6 8,091.4
жеке меншік 28 395,1 44,056.5 68,689.5 48,472.1 71,469.9 41,074.3 218,666.4 137,451.5
басқа мемлекеттердің, олардың заңды тұлғалары мен азаматтарының меншігі 4 716,4 18,959.9 4,226.9 30,400.6 35,417.3 15,285.0 8,995.7 49,448.0