<< предыдущая страница   следующая страница >>
girniy.ru   1 2 3 4 5
Маңғыстау 2,646.9 2,930.1 3,659.6 3,633.5 4,429.2 6,563.8

Маңғыстау 686.9 620.7 880.0 486.5 558.3 1,074.9
Маңғыстау 434.8 614.1 776.5 1,084.6 1,372.3 1,826.7
Маңғыстау 1,525.2 1,695.3 2,003.1 2,062.4 2,498.6 3,662.2
Оңтүстік Қазақстан 93,134.1 103,398.8 132,972.9 137,926.4 163,832.8 207,914.9

Оңтүстік Қазақстан 6,571.0 9,671.1 9,317.5 12,407.8 11,236.0 15,077.4

Оңтүстік Қазақстан 34,759.5 36,824.1 45,239.8 44,726.8 62,993.3 81,230.3
Оңтүстік Қазақстан 51,803.6 56,903.6 78,415.6 80,791.8 89,603.5 111,607.2
Павлодар 34,693.2 47,326.5 48,862.6 77,644.2 60,689.7 94,522.2
Павлодар 5,555.7 8,090.7 6,542.9 14,531.2 7,642.4 12,777.7

Павлодар 8,066.9 11,906.5 11,642.2 28,885.1 16,574.0 31,596.3

Павлодар 21,070.6 27,329.3 30,677.5 34,227.9 36,473.3 50,148.2
Солтүстік Қазақстан 95,885.5 131,091.0 190,245.7 214,391.0 166,754.7 353,527.5
Солтүстік Қазақстан 41,255.7 60,778.7 87,301.0 106,573.8 65,043.3 180,783.0
Солтүстік Қазақстан 13,552.7 25,267.1 25,857.7 31,987.1 22,533.0 58,175.8

Солтүстік Қазақстан 41,077.1 45,045.2 77,087.0 75,830.1 79,178.4 114,568.7
Шығыс Қазақстан 77,905.7 97,056.4 117,409.2 165,725.3 153,133.2 202,249.2

Шығыс Қазақстан 12,545.6 16,054.1 16,583.7 26,413.0 20,827.6 27,135.7
Шығыс Қазақстан 17,436.0 23,859.0 25,016.6 47,785.9 38,877.3 59,192.4
Шығыс Қазақстан 47,924.1 57,143.3 75,808.9 91,526.4 93,428.3 115,921.1
Астана қаласы 717.6 925.3 1,459.7 1,536.3 1,346.7 1,813.8

Астана қаласы 228.8 433.5 821.5 790.5 714.7 725.4

Астана қаласы 8.7 13.7 12.4 17.0 8.5 8.4
Астана қаласы 480.1 478.1 625.8 728.8 623.5 1,080.0
Алматы қаласы 1,153.3 1,622.2 1,466.2 1,339.0 1,385.2 1,506.8
Алматы қаласы 651.5 1,080.6 836.0 722.2 848.3 900.7

Алматы қаласы 8.3 12.4 4.3 8.3 6.0 17.9

Алматы қаласы 493.5 529.2 625.9 608.5 530.9 588.2
Өсімдік шаруашылығы өнімдері
Өсімдік шаруашылығы өнімдері
Өсімдік шаруашылығы өнімдері
Өсімдік шаруашылығы өнімдері
Қазақстан Республикасы 413,666.9 608,392.3 770,239.6 932,305.1 662,652.6 1,337,194.4

Қазақстан Республикасы 149,419.3 244,038.9 303,799.1 377,442.6 194,811.5 576,360.5

Қазақстан Республикасы 150,114.4 231,559.0 275,149.7 340,311.4 276,603.7 490,972.2
Қазақстан Республикасы 114,133.2 132,794.4 191,290.8 214,551.1 191,237.4 269,861.7
Ақмола 50,086.4 91,016.1 91,509.5 149,208.2 56,483.6 192,615.9

Ақмола 32,947.2 61,206.4 63,007.8 106,082.6 34,781.6 140,978.2

Ақмола 9,234.4 19,570.0 17,660.4 25,520.4 8,595.7 31,529.8
Ақмола 7,904.8 10,239.7 10,841.3 17,605.2 13,106.3 20,107.9
Ақтөбе 17,495.8 25,376.1 40,930.8 39,190.6 27,515.9 48,406.2
Ақтөбе 1,750.8 5,451.7 10,269.7 7,998.6 2,159.7 9,021.2

Ақтөбе 5,115.7 10,748.1 17,690.8 16,307.9 11,647.4 22,432.4

Ақтөбе 10,629.3 9,176.3 12,970.3 14,884.1 13,708.8 16,952.6
Алматы 50,365.6 70,481.9 94,820.1 124,139.9 104,208.7 150,361.1
Алматы 7,117.5 9,730.3 10,770.0 16,851.9 12,217.1 18,585.3
Алматы 29,095.6 41,090.2 51,903.1 70,763.9 61,180.9 87,240.7

Алматы 14,152.5 19,661.4 32,147.0 36,524.1 30,810.7 44,535.1
Атырау 3,423.2 5,337.3 5,941.7 5,094.7 5,003.2 10,571.4

Атырау 217.3 245.7 239.0 190.3 169.0 458.5
Атырау 730.2 1,189.8 1,352.7 1,466.2 1,689.2 2,575.4
Атырау 2,475.7 3,901.8 4,350.0 3,438.2 3,145.0 7,537.5
Батыс Қазақстан 10,236.2 15,456.9 28,666.7 18,613.4 18,369.1 39,686.4

Батыс Қазақстан 1,357.5 2,128.3 4,943.4 1,675.5 953.5 4,216.9

Батыс Қазақстан 4,245.1 7,862.7 16,303.9 7,359.4 7,209.7 19,691.1
Батыс Қазақстан 4,633.6 5,465.9 7,419.4 9,578.5 10,205.9 15,778.4
Жамбыл 15,791.6 20,903.7 25,645.6 35,196.9 33,062.4 45,002.7
Жамбыл 2,031.9 2,619.3 1,874.3 3,982.2 2,331.8 3,949.6

Жамбыл 8,543.1 12,281.6 15,302.7 21,985.2 20,288.6 29,242.1

Жамбыл 5,216.6 6,002.8 8,468.6 9,229.5 10,442.0 11,811.0
Қарағанды 18,944.1 25,700.9 30,662.3 37,038.1 29,859.8 49,658.3
Қарағанды 3,859.3 6,073.2 7,303.2 9,169.3 5,546.0 12,949.0
Қарағанды 8,095.7 12,301.4 14,358.3 18,361.3 14,969.7 25,019.2

Қарағанды 6,989.1 7,326.3 9,000.8 9,507.5 9,344.1 11,690.1
Қостанай 71,084.3 125,329.5 166,262.1 144,656.0 97,131.4 265,931.2

Қостанай 42,452.6 74,108.9 100,591.7 84,387.7 48,848.4 173,722.5
Қостанай 18,551.0 38,594.5 48,529.4 44,023.7 31,992.0 76,053.8
Қостанай 10,080.7 12,626.1 17,141.0 16,244.6 16,291.0 16,154.9
Қызылорда 12,091.7 14,134.8 16,190.5 26,846.3 30,886.0 27,788.9

Қызылорда 4,083.6 4,681.7 5,322.6 9,106.9 10,930.0 6,841.0

Қызылорда 1,752.1 2,405.9 2,618.4 5,879.0 6,790.4 5,258.5
Қызылорда 6,256.0 7,047.2 8,249.5 11,860.4 13,165.6 15,689.4
Маңғыстау 114.6 340.1 574.6 632.0 845.4 1,437.1
Маңғыстау 58.3 156.3 340.4 123.0 184.3 629.6

Маңғыстау 55.0 135.8 225.9 499.6 654.7 763.5

Маңғыстау 1.3 48.0 8.3 9.4 6.4 44.0
Оңтүстік Қазақстан 48,706.4 53,438.5 63,830.5 66,760.5 85,152.3 108,186.7
Оңтүстік Қазақстан 4,975.2 7,769.7 6,742.5 9,765.0 7,819.3 10,724.6
Оңтүстік Қазақстан 34,259.8 36,130.6 43,549.1 42,928.8 61,283.0 78,858.6

Оңтүстік Қазақстан 9,471.4 9,538.2 13,538.9 14,066.7 16,050.0 18,603.5
Павлодар 13,094.4 19,939.4 19,052.1 44,109.3 21,731.1 44,618.8

Павлодар 2,860.1 4,338.4 3,045.6 10,805.1 2,947.0 7,645.0
Павлодар 5,836.1 8,922.0 7,972.7 24,006.4 10,853.2 23,691.1
Павлодар 4,398.2 6,679.0 8,033.8 9,297.8 7,930.9 13,282.7
Солтүстік Қазақстан 67,519.3 98,591.4 142,739.4 163,355.0 102,098.5 273,545.7

Солтүстік Қазақстан 39,181.1 57,873.3 82,787.2 101,528.9 58,135.2 172,720.5

Солтүстік Қазақстан 13,099.1 24,753.6 25,086.2 31,059.8 21,322.2 56,400.0
Солтүстік Қазақстан 15,239.1 15,964.5 34,866.0 30,766.3 22,641.1 44,425.2
Шығыс Қазақстан 33,743.1 41,217.8 42,012.8 76,094.3 49,270.1 77,850.9
Шығыс Қазақстан 6,138.2 7,095.8 6,018.8 15,390.1 7,620.5 13,794.9

Шығыс Қазақстан 11,485.4 15,552.5 12,583.9 30,129.1 18,117.6 32,197.1

Шығыс Қазақстан 16,119.5 18,569.5 23,410.1 30,575.1 23,532.0 31,858.9
Астана қаласы 566.8 501.2 883.7 910.1 664.2 1,053.2
Астана қаласы 188.5 133.9 348.7 259.5 134.1 94.6
Астана қаласы 8.7 9.4 8.5 12.8 3.8 1.5

Астана қаласы 369.6 357.9 526.5 637.8 526.3 957.1
Алматы қаласы 403.4 626.7 517.2 459.8 370.9 479.9

Алматы қаласы 200.2 426.0 194.2 126.0 34.0 29.1
Алматы қаласы 7.4 10.9 3.7 7.9 5.6 17.4

Алматы қаласы 195.8 189.8 319.3 325.9 331.3 433.4