girniy.ru 1

Қазақстан Республикасының
                                     Мемлекеттiк қызмет iстерi
                                       жөнiндегі агенттiгiнің
                                       төрағасының 2000 жылғы
                                     25 ақпанындағы N 02-1-7/16
                                       бұйрығына N 1 қосымша

__________________________________
    (мемлекеттiк орган)

                        Өтініші

Мені бос тұрған мынадай ________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________ қызмет орнына тағайындалуым
үшiн байқауға жiберуiңiздi сұраймын.
     Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарға орналасуға конкурс
өткiзудiң Қағидасының негiзгi талаптарымен таныстым, олармен
келiсемiн және орындауға мiндеттеме аламын.
     Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектiлiгiне жауап беремiн.

     __________________                         _____________
          Қолы                                     Аты-жөні

     ___ _____________ 2000 ж.

                                     Қазақстан Республикасының
                                     Мемлекеттiк қызмет iстерi
                                       жөнiндегі агенттiгiнің
                                       төрағасының 2000 жылғы
                                     25 ақпанындағы N 02-1-7/16
                                       бұйрығына N 2 қосымша

       Ескерту: Қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005 жылғы 21 маусымдағы N 02-01-02/80   бұйрығымен   (бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

                          АНКЕТА
                     (Өз қолымен толтырылады)

1. Тегi __________________________________________________________

Аты ______________________________________________________________
Әкесiнiң аты _____________________________________________________
2. Азаматтығы ____________________________________________________
Егер өзгертiлсе, уақытын көрсетiңiз ______________________________
3. Бұрын сотталған ба едiңiз, қашан және не үшiн _________________
4. Шет елде оқыған немесе жұмыс iстеген кезiңiз
Болған елiңiз ____________________________________________________
Болған уақытыңыз _________________________________________________
Жұмыс iстеген немесе оқыған жерiңiз ______________________________
5. Соттың шешiмiмен жұмыс iстеу қабiлетiңiз төмен немесе шектелген
деп танылдыңыз ба, қашан және не үшін ____________________________
6. Белгiлi бiр мерзiмге мемлекеттiк қызметті атқару құқынан
айырылдыңыз ба, қашан және не үшiн _______________________________
7. Сіз мынадай:
      1) Сіз үміттенген лауазымға тікелей бағынысты;
      2) Сіз үміттенген лауазым тікелей бағынысты лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшінің жақын туысы (ата-анасы, ұлы, қызы, бала асырап алушылар, асырап алынған балалар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немересі, жұбайы немесе зайыбы) болып табыласыз ба________________
__________________________________________________________________

     _________________ 2000 ж.                 __________________

                                                       (қолы)