girniy.ru 1 2 ... 4 5

9 сынып. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы.


Сабақ №Сабақ тақырыбы

Сағат саны


Мерзімі


Іскерлік дағдыны қалыптас

тыру


Оқыту әдісі


Жаңа технология-

ны пайдалану


Көрнекілігі


қайталау


Қосымша оқулық


Үйге тапсырма
Кіріспе

1

1

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы пәні ,оның физикалық географиямен және қоғамдық ғылымдармен байланысы. Қазақстан шаруашылығының дамуындағы әлеуметтік –тарихи факторлар.Негізгі даму кезеңдері.

1
Пән және оқулық туралы кіріспе Аумағы,таби

ғи ресурстық әлеует.құра

мы мен өзіндік ерекшеліктерін білу


Баяндау .

Сұрақ-жауап

Картамен жұмыс

Ақпараттық-комун -к

Д/Ж саяси картасы .

Экономикалық карта

Флипчарт
Қазасқтанның рекордтар кітабы

Кесте толтыру
Халқы және еңбек ресурстары

4
1

Қазақстан халқы . Халық саны ,оның өзгеру себептері.Таяу және алыс шетелдердегі қазақ халқының саны. Қазақ диаспорасы .

1
Халық саны мен динамикалық өсу қарқыны ,табиғи қозғалысын сипаттау

Статистикалық мәліметтермен жұмыс.

Баяндау

Ақпараттық-комун -к

ҚР саяси картасы.

Экономикалық карта.

Флипчарт
«Қазақстан-

ның демография-

лық жылнамасы» Стаистикалық жинақ

«2009 ж сайлау бойынша өз облысыңның көрсеткіші» хабарлама

2

Халықтың орналасуы және тығыздығындағы айырмашылықтардың себептері . Халықтың табиғи қозғалысы (туу,өлім,табиғи өсім)

1
Жыныстық және жас құрамы еңбек ресурсының құрамдас бөлігі,еңбек нарығын анықтау

Баяндау.

Әңгімелеу


Ақпараттық-комун -к

ҚР саяси картасы

Экономикалық карта.

Флипчарт
Балаларға арналған энциклопедия

«Өз облысыңдағы халықтың құрылымы» хабарлама

3

Халықтың ұлттық (этникалық)діни құрамы. Халықтың жастық және жыныстық құрамы.

1
Халықтың ұлттық және діни құрамын білу,Жастық және жыныстық құрамын анықтау

Баяндау.

Сұрақ-жауап

Ақпараттық-комун -к

ҚР саяси картасы.

Экономикалық карта.

Флипчарт
Қазақстан халқы.энцик-

лопедиялық сөздік

Өз облысымыз-

дағы халықтар діни сенімі туралы хабарлама

4

Елді мекендер,қала және село халқы.Халықтың көші-қоны.Еңбек ресурстары.Халық және қоршаған орта.Қалалардың экологиялық проблемалары .

1
Қала халқы:қала –агломирация-мегаполис,

халықтың орналасуы,халық және қоршаған орта туралы

түсінік

Картамен жұмыс .Дәріс сұхбат құру

Ақпараттық-комун -к

ҚР саяси картасы .

Экономикалық карта

Флипчарт
Урбандалу және өз облысыңның қалалары
Қазақстанның шаруашылық географиясы

14
Шаруашылыққа жалпы сипаттама

1

1

Қазақстан шаруашылығына жалпы сипаттама .

1
Жоспарлы,нарық-тық және аралас экономика.

Қазақстан шаруашылығы:

кәсіпорындар-салалар.Экономи-каның құрылымдық ерекшелігін білу

Картамен жұмыс .

Баяндау

Инновациялық,дидактикалық

Саяси карта.
Қазақстан өнеркәсібінің дамуы жөнінде анықтамалар мен мәліметтер

«Қазақстан экономикасын-дағы жеке қалалардың және облыстардың рөлі» хабарлама
Отын-энергетикалық кешен.

3
1

Еліміздің шаруалылығындағы маңызы,саланың құрамы.Қазақстанның отын ресурстары.Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу.

1
Отын энергетикалық кешеннің құрамы,құрылы

мы және маңызын білу

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к

Экономикалық карта
Қазақстан энергетикасының дамуы жөнінде мәліметтер

кесте

2

Мұнай және газ өнеркәсібі .

1
Мұнай,

газ өнеркәсібі және қоршаған ортаға әсерін анықтау.

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Инновациялық,дидактикалық


Экономикалық карта
Нұрғалиев К Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

«Қазақстан

ның мұнай жобасы» хабарлама

3

Көмір өнеркәсібі .Электр энергетикасы,оның маңызы .

1

Көмір алаптарын анықтау. Карта –сызбанұсқа құру біліктілігін арттыру.

Баяндау.

Сұрақ- жауап.

Өз беттерімен іздену

Ақпараттық-комун -к

Экономикалық карта
Нұрғалиев К Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

«Қазақстанның атом электр станциясы:

өткені,бүгіні,

болашағы»
Металлургия кешені

3

1

Салалық құрамы,орналасу ерекшеліктері ,шикізат базасы,ірі орталықтары. Республика экономикасындағы металлургия өнеркәсібінің орны мен маңызы ,басқа салааралық кешендермен байланысы .

1
Өндіріс процестерінің реттілігін көрсету,негізгі

Металлургиялық,

тау-кен химиясы базаларын анықтау.

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к

Экономика-лық карта
Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

кесте

2

Қара және түсті металлургия ,салалық құрамы.Республикалық бойынша қара металлургияның дамуы ,шикізат базасы,кәсіпорындардың орналасу ерешеліктері ,ірі орталықтары.


1
Шикізат көзіне бағытталуы.

Бағалы және сирек кездесетін металдар,метал-лургиялық базаларын анықтау .

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Инновациялық,дидактикалық

Экономикалық карта
Қара металлургия-ның дамуы мен өркендеуі туралы қосымша мәлімет

«Қазақстан –қара металлургия-ның көш- басшысы» хабарлама

3

Қазақстан-түсті металдарды өңдеудегі ірі аудан.Рудаларды өндіру мен оларды қайта өңдеудегі негізгі аудандар. Металлургия және қоршаған орта .Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу.

1
Шетелдік фирмалармен бірлесіп жұмыс істеу маңыздылығын

айқындау.

Баяндау.

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к

Экономикалық карта.

Ресурстық карта
Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

«Түсті металлургия және денсаулық»
Машина жасау кешені

21

Еліміздің экономикасындағы машина жасаудың маңызы. Салалық құрамы,басқа салааралық кешендермен байланысы .

1
Машина жасаудың экономикадағы ролі,қалыптасуы мен дамуы туралы түсінік.
Ақпараттық-комун -к

Экономикалық карта
Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

кесте

2

Машина жасау кәсіпорындардың орналасу факторлары. Негізгі аудандары мен орталықтары . Тәуелсіз қазақстан жағдайында бірлескен кәсіпорындарды құру.

1
Машина жасау кешенінің салаларын орналастыру принцптерін анықтау.

Баяндау

Сұрақ- жауап

Ақпараттық-комун -к

Флипчарт
Нұрғалиев К

Нұрғалиев А «Қазақстан экономикасы» Оқу құралы

кесте
Химия өнеркәсібі кешені

11

Химия өнеркәсібі ,Құрылыс материалдары .

1
Химия өнеркәсібінің маңызы,шаруашылықтағы рөлі және оларды орналастырудың негізгі принцптерін қарастыру.

Баяндау

Сұрақ- жауап

Проблемалық оқыту

Экономиакалық карта
http//www.panorama.kz-(Қазақстанныңхимия,құрылыс және орман кешендерінің дамуы жөнінде мәліметтер)

Үй аптекасында-

ғы Қазақстан дәрілері туралы өз пікілерін жазып келуследующая страница >>