girniy.ru   1 2

Se constata ca procentajul in ultimii ani s-a mentinut peste media judetului, un lucru imbucurator.

Multi elevi ai scolii au participat si au obtinut rezultate satisfacatoare la concursuri si olimpiade scolare astfel: lb. romana -- Stancalie AnaMaria, Carstina Denisa, Francovschi Beatrice;lb. franceza -- Francovschi Beatrice ;lb. engleza -- Francovschi Beatrice, Fota Bogdan, Toila Nicoletu;concursul "Marin Sorescu" -- Gaspar Vasile, Toader M, Minur Cristina, Carstina Denisa, Marinescu Lorena, Francovschi Beatrice.

Elevii scolii au participat la dezvoltarea abilitatilor de perceptie europeana a culturii ca "Primavara europeana 2006" cat si "Proeducatia - universul cunostintelor", unde elevii Tugui Florin, Tufis AnaMaria si Costache Alina au obtinut premii.

Scoala a fost reprezentata la concursurile de matematica :"Micul Arhimede", "Smart", "Mathematique sans frontiere", "Kangurul","Invest". La concursul "Ion Ciolac", eleva Stancalie Ana a obtinut mentiune.

La educatie fizica, elevul Vaduva Ovidiu a ocupat locul 14 la faza judeteana, iar la Olimpiada de Stiinte - juniori a obtinut mentiune.

Elevele Artagea Florentina si Stancalie Ana Maria au obtinut premiul al II-lea, respectiv premiul al II-lea la concursul "Mesajul meu antidrog".

Elevii scolii au participat cu referate la diferite simpozioane ca de exemplu:"Istoricul aeronauticii romanesti" ;"Zborul - vis de aur al Romaniei" ;"Aurel Vlaicu - zborul si visul de aur al romanilor" ;"Harta in doua culori" ;"Simetria" si "Trisectia unghiului" la "Anul 2006-Anul aniversar Aman" ;"Poemele Pacii","Copii, viitorul Europei","Sa traim in armonie cu mama natura" la "EuroSpring 2006"

Miscarea elevilor: Serviciul secretariat, invatatorii si dirigintii au consemnat corect in cataloage orice venire sau plecare a elevilor.

Cea mai buna frecventa s-a inregistrat la ciclul primar. La ciclul gimnazial, la sfarsitul anului scolar 2005/2006 s-a inregistrat un numar mare de absente la elevii: Barbosu Lisa, Bentoiu Claudiu, Dumitru Adrian, Marine Gheorghe, Mitroi Petrisor, Stancu Ionut, Popa Cosmi n, Stoian George, Covrig Cristian, Dinu Alexandru, Khalaf Tammer.


Dirigintii au mers la domiciliul acestor elevi, dar nu s-a reusit stoparea fenomenului de chiul, pentru ca o parte din parintii acestor elevi sunt plecati la munca in strainatate sau lucreaza la plata cu ziua la Statiunea Simnic.

In a nul 2005/2006 am eradicat abandonul scolar. De asemenea nu s-au inregistrat abateri grave de la disciplina, deci nici un elev nu a avut media la purtare scazuta sub 7.

La incadrare si la stabilirea C.D.S.-urilor am tinut seama de cerintele parintilor, astfel am introdus ore de informatica, engleza si franceza suplimentar, dar si ore de matematica, romana, chimie, biologie.

La inceputul fiecarui an scolar, la clasa aVa sunt cativa parinti care solicita transferul la clase cu profil sportiv, de desen, carora consiliul de Administratie le-a acordat plecarea.

Miscarea de personal: In cadrul scolii avem urmatoarele posturi:

- personal didactice - 30,43 ; personal nedidactice - 6,25 ; personal auxiliar - 3,75 ( secretar sef, laborant informatica, bibliotecar, administrator, contabil)

Toate acestea sunt ocupate de persoane bine pregatite in specialitate.

In fiecare an avem aproximativ aceeasi miscare de personal, si anume la obiectele informatica, muzica, matematica, sport unde orele sunt vacante si nu sunt ocupate de titulari, exceptand orele de matematica ce sunt rezervate.

Resurse materiale ale unitatii scolare: Elevii scolii nr.14 "Ion Tuculescu" invata in 2 localuri si o sala de sport, toate amenajate corespunzator procesului de invatamant. Localul vechi a fost reabilitat in 2003/2004 cu fonduri de la Banca Mondiala, iar sala de sport a fost ridicata in 2003 printr-o sponsorizare de 1 miliard lei de la Annet Samson din Olanda.

Tot mobilierul scolii a fost reparat sau schimbat in 2003, cu fonduri de la comitetul de parinti sau donatie de la Annet Samson. De asemenea, mobilierul de la sala de sport a fost cumparat cu bani de la comitetul de parinti sau donatie de la dna Annet Samson.


In general, laboratoarele sunt dotate corespunzator procesului de invatamant, dar mai este nevoie de procurarea unor substante noi la chimie,iar la fizica si biologie de aparate noi.

Calitatea managementului scolar: Ca prioritate a strategiilor si politicilor de dezvoltare institutionala la nivelul unitatii de invatamant au fost:

- reconsiderarea managementului din perspectiva egalizarii sanselor

- incurajarea si sprijinirea participarii elevilor si profesorilor la programele de formare continua si la programele de integrare europeana

- asigurarea aplicarii curriculum-ului National si al C.D.S.

- formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice prin asimilarea de cunostiinte umanistice, stiintifice si estetice

- ridicarea profesionalismului la rang de principiu-cheie

- promovarea dialogului, transparentei si comunicarii deschise

- aplicarea legislatiei scolare

- eficientizarea fluxului informational si de comunicare

- transferarea reala a elevilor in parteneri ai demersului educational in vederea cresterii prestigiului scolii

- asigurarea caracterului motivational si stimulativ al activitatii personalului didactic

- dezvoltarea bazei didactico-materiale

- motivarea resurselor umane

- asigurarea oportunitatilor egale pentru toti angajatii

- lucrul in echipa la nivelul managementului scolii

- colaborarea cu alti manageri din exteriorul scolii, cum ar fi cei de la gradinitele nr.5, nr.50 si nr.38 sau scolile nr.2,nr.31, Liceul "Tudor Arghezi",Colegiul "Elena Cuza"si Scoala Speciala "Sfantul Vasile" in vederea derularii unor activitati comune

- dezvoltarea competentelor profesionale si asumarea decizilor

- dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locala, Biserica, Politia, familia, O.N.G.-uri(Consiliul Local al Copiilor), societati comerciale(S.C.Electroputere S.A.), Penitenciarul pentru Minori si Tineri, Casa Corpului Didactic2. MISIUNEA ORGANIZATIEI SCOLARE


Misiunea scolii este de a fi deschisa pentru toti cetatenii, spre a le oferi sanse egale de dezvoltare profesionala.

Scoala satisface nevoile fiecarui elev de a se simti competent in a detine si utiliza informatia, deschis spre schimbare si spre invatarea si respectarea valorilor unei societati democratice.

Suntem preocupati de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea si dezvoltarea acestora pentru obtinerea de performante.

Oferta educationala este bogata si variata , si se stabileste in functie de resursele umane, optiunile parintilor si ale elevilor.

Promovarea unui invatamant deschis si flexibil, capabil:

- sa ofere tinerilor din zona Bariera Valcii oportunitai de educatie de inalta calitate in domeniul invatamantului gimnazial in conditii de egalitate fara deosebire de sex, varsta, etnie, religie sau apartenenta politica

- sa sprijine dezvoltarea nivelului educational la standarde de performanta conforme dimensiunii europene pentru integrare in licee si scoli profesionale.


3.ECHIPA DE PROIECT


Proiectul de dezvoltare institutionala este rezultatul unei analize a unei gandiri si decizii colective, a unui efort de echipa aflat intr-un permanent proces de inovare.

Conducatorul echipei este managerul unitatii scolare. In cadrul scolii, cadrele didactice discuta in comisii, in consiliul profesoral si in consiliul de administratie a obiectivelor generale correlate cu cele de la nivelul fiecarei discipline, a strategiilor didactice.

Activitatile cadrelor didactice se desfasoara pe baza planificarilor calendaristice, conform programelor scolare in colaborare.

Curriculum-ul de dezvoltare locala este elaborate intr-un cadru de parteneriat intre scoala si comunitatea locala, astfel la cererea parintilor am introdus in C.D.S. ore de informatica, engleza, matematica, lb. romana si chimie.


In cadrul scolii functioneaza mai multe echipe din care amintim:


 • Consiliul profesoral format din 34 cadre didactice, prezidat de directorul scolii.

 • Consiliul de administratie format din 13 cadre didactice, prezidat de directorul scolii.

Acestea isi desfasoara activitatea o data pe luna sau de cate ori este nevoie, pe baza unei tematici aprobate in luna septembrie a fiecarui an scolar, pe baza raportului anual si semestrial sau pe baza programului managerial.

 • Comisia pentru curriculum formata din 8 memebrii este condusa de director adjunct Ilie Maria.Comisia are urmatoarele atributii:

   • elaborarea proiectului pentru curriculum

   • oferta educationala a scolii

   • metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare

 • Comisia de perfectionare metodica si cercetare, formata din 5 membrii este condusa de profesor Marinica Marioara. Comisa are urmatoarele atributii:

   • se vor ocupa de procurarea si prezentarea noutatilor editoriale

   • vor sprijini cadre didactice tinere in vederea obtinerii gradelor didactice si definitivatului

 • Comisia de activitati extracurriculare, formata din 3 membrii, este condusa de profesor Sugar Lavinia.Comisia are urmatoarele atributii:

   • efectuarea de activitati culturale si sportive

   • vizite si excursii la muzee, gradina botanica, filme educative, spectacole de teatru.

 • Comisia cultural-artistica, formata din 7 membrii este condusa de profesor Dragulin Delia. Comisia are urmatoarele atributii :

 • selectionarea elevilor cu potential artistic

 • pregatirea programelor de manifestari artistice ale scolii
 • coordonarea activitatii revistei scolii


 • mentinerea legaturilor cu institutiile culturale

  • Comisia sportiv-turistica, formata din 5 membrii este condusa de profesor Calin Daiana. Comisia are urmatoarele atributii :

   • selectionarea elevilor cu potential sportiv

   • pregatirea programelor manifestarilor sportive ale scolii

   • purtarea unei permanente legaturi cu institutiile sportive

 • Echipa pentru proiect de parteneriat scolar “Comenius I”. Este formata din 8 membrii astfel:

   • Tascu Minodora – insititutor – coordonator

   • Scarlat Toma-Titu – director

   • Murtaza Laura – institutor

   • Calin Daiana – institutor

   • Sugar Lavinia – profesor

   • Caramavrov Larisa – profesor

   • Dragulin Delia – profesor

   • Mone Mariana - profesor

Scopuri:

   • sa incurajeze tinerii sa traiasca in pace, fara sa se gandeasca la diferente sociale in cadrul clasei, scolii, comunitatii

   • sa-si poata face cunoscute culturile diferite una alteia


4. SCOPURI / TINTE STRATEGICE (pe 4 ani)


Tintele strategice deriva din misiunea scolii:

 • reconsiderarea managementului scolii in vederea continuarii reformei prin implementarea curriculum-ului national si stabilirea lui la decizia scolii in functie de specificul scesteia si de nevoile comunitatii locale

 • mentinerea si perpetuarea traditiilor si obiceiurilor specifice scolii: serbari scolare semestriale la nivel de clase si unitate scolara (“Colinde, colinde”, “Balul Martisorului”), ritualul de inceput si sfarsit de an scolar, sarbatorirea zilei scolii(27 mai), aniversarile zilelor onomastice la elevi si profesori, comemorarea evenimentelor istorice.

 • fomarea unui corp profesoral capabil sa aplcie reforma in invatamant si care sa formeze o echipa – formarea continua a cadrelor didactice


 • asigurarea unui climat de munca ambiant pentru elevi, personal didactic si nedidactic, folosind comunicarea prin care informatia circula prin toate directiile. Ea este fluenta si deschisa, de calitate iar relatiile existente sunt de colaborare si respect reciproc.

 • asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator (cel putin o ora/saptamana) si la internet

 • dezvoltarea parteneriatelor educationale cu parintii, politia, biserica

 • dotarea scolii cu: mobilier, aparatura electronica, calculatoare performante, biblioteca cu carti noi,iar sala de sport cu material sportiv.

 • parteneriat educational international in care elevii si profesorii vor invata sa traiasca in pace, fara sa se gandeasca la diferente sociale

 • asfaltarea curtii scolii in vederea amenajarii unui teren de volei si tenis de camp

 • schimbarea in localul A a tocariei si a caloriferelor pentru a imbunatatii mediul ambiant al elevilor, cat si pentru a micsora cheltuielile cu intretinerea

 • repararea gardului pe o latura de 50m, pentru a oferi elevilor o mai buna siguranta5. MOTIVAREA STABILIRII ACESTOR TINTE


Daca ne facem o strategie asupra valorilor pe care vrem sa le promovam si a ceea ce asteptam de la scoala, ceea ce dorim sau trebuie sa devina scoala, inainte de a trece la proiectarea schimbarii, este necesar sa stim exact situatia existenta, adica sa-I facem diagnoza.

Analiza SWOT:


Puncte tari (S)

 • toate cadrele didactice calificate

 • număr mare de cadre didactice titulare cu gradul I şi II;
 • cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în problematica reformei: abilitare curiculară, evaluare, inteligenţe multiple, negocierea conflictelor;


 • director format în managementul educaţional;

 • existenţa programelor M.E.C. de formare a cadrelor didactice;

 • cadre didactice formate prin programe naţionale şi internaţionale;

 • număr mare de elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;

 • depăşirea mediei pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la testele naţionale;

 • toţi absolvenţii de cls. a VIII a sunt înregistraţi în şcoli profesionale şi licee;

 • colaborarea cu mass-media şi Primăria;

 • existenţa în unitate a bibliotecii şcolare;

 • existenţa unui cabinet de informatică dotat cu 10 posturi de calculatoare;

 • preocuparea conducerii unităţii în dezvoltarea bazei materiale;

 • repararea unităţii noastre şcolare prin programul de reabilitare finanţat de Banca Mondială;

 • repararea şi extinderea sălii de sport printr-o sponsorizare din Olanda

 • exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor;

 • existenţa reţelei de informatizare la nivelul şcolii;

 • abonamente la ziare şi reviste de specialitate;

 • implicarea în actul decizional a unuinumăr cât mai mare de cadre didactice.


Puncte slabe (W)

 • 19 % procentaj de nepromovare a testelor naţionale;

 • absenteismul în rândul elevilor;

 • ineficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala;

 • neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional;

 • ineficienta valorificare şi implicare a consilierilor în activitatea educativă;

 • necorelarea fondului de carte al bibliotecii cu noile programe şi manuale şcolare;
 • ineficienta preocupare şi colaborare în vederea identificării resurselor extrabugetare (exploatarea spaţiilor şcolare nefuncţionale).


 • insuficienta utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, materialului didactic;

 • planificarea inadecvată în unele situaţii a reformei de timp;

 • insuficienta preocupare pentru promovarea orei educaţionale;

 • flux informaţional discontinu şi distorsionat;

 • prezenţa câteodată a formalismului în activitatea consiliilor de administraţie şi profesoral şi a celorlalte comisii constituite la nivelul şcolii;


Opotunităţi (O)

 • învăţământul este prioritate naţională;

 • deschiderea faţă de internaţionalizare;

 • existenţa programului de guvernare care prevede dotatrea cu calculatoare a unităţilor şcolare;

 • lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme; deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator;

 • existenţa multiplelor posibilităţi de informare (intrenet) şi de formare a cadrelor didactice (programe naţionale, internaţionale);

 • încheierea contractelor-cadru de colaborare între Primărie şi şcoală;

 • disponibilitatea/deschiderea consiliului local faţă de problematica şcolii;

 • noua structură a anului şcolar;

 • reducerea numărului de ore din planul cadru pe niveluri de învăţământ;

 • realizarea târgului de oferte educaţionale;

 • creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii;

 • accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare.


Ameninţări ( T)

 • lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională şi/ sau managerială;

 • lipsa unor prevederi speciale în legislaţia şcolară care să permită atenţionarea / sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională;
 • posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice, actuale;


 • slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice;

 • dezinteresul manifestat de unele cadre didactice pentru dezvoltarea unităţii şcolare;

 • lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestate la unele cadre didactice;

 • lipsa colaborării între conducerea unităţii şcolare şi autoritatea/ comunitatea locală;

 • scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare;

 • degradarea/uzura morală a spaţiilor şcolare şi a dotării acestora;

 • insuficienţa fondurilor financiare alocate pentru şcoală de către consiliul local;

 • trimitrea din partea autorităţilor centrale şi locale a unor solicitări/ situaţii cu termen de realizare nerealist;

 • lipsa fondurilor financiare necesare pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace informative şi de comunicare.


6. OPTIUNI STRATEGICE : 2006/2010

 1. Dezvoltarea curriculara
 1. Optimizarea activitatii didactice la toate disciplinele in concordanta cu planurile de invatamant, adaptarea curriculum-ului national prin consultarea elevilor si parintilor.

 2. Stabilirea in mod judicious a disciplinelor optionale pe arii curriculare.

 3. Echilibrarea componentelor formativ – informativ, educativ – instructive, creative – recreative.

 4. Structurarea metodologica a activitatilor didactice in concordanta cu noile obiective si principii educationale ale curriculum-ului national.

 5. Aplicarea diferentiata a propunerilor prin proiectarea continuturilor neobligatorii lasate la decizia scolii in functie de particularitatile colectivelor de elevi.

 6. Asigurarea fiecarui elev din scoala a accesului la calculator in cadrul orelor de C.D.S. (optional informatica) si INTERNET.

2. Dezvoltarea resurselor financiare


Finantarea scolii se realizeaza de la :


 • bugetul local pentru intretinerea bazei materiale si plata consumului de apa, energie electrica, caldura, telefon, internet

 • bugetul de stat pentru plata salariilor, burselor si a altor drepturi banesti

 • venituri extrabugetare – chirii, contributia comitetelor de parinti, sponsorizari si donatii.

3. Dezvoltarea resurselor materiale

Scoala dispune de o baza materiala buna, formata din 11 Sali de clasa, 3 laboratoare (de fizica-chimie, biologie si informatica), o sala de sport, o biblioteca si un cabinet medical.

Dispunem de o baza sportiva buna, formata dintr-un teren de baschet si handball, toate asfaltate.

Dotarea in continuare a scolii cu materiale sportive(mingi, table de sah, aparatura de gimnastica) , a bibliotecii cu carti din toate ariile curriculare, cat si cu aparatura electronica necesara activitatii.

In vederea realizarii cu success a reformei in invatamant se va pune accent pe utilizarea unor mijloace moderne de invatamant si anume: cabinet fonic de limbi modern utilat cu calculatoare si internet.

 1. Dezvoltarea resurselor umane

(Prin stimulare in salarii sau alte forme de prime)

 1. Dezvoltarea resusrelor de timp

(Prin dezvoltarea unei scheme orare bine-gandita, care sa tina cont de curba de efort a elevului, cat si de particularitatile zonei)

 1. Dezvoltarea resurselor de informatie

(Prin abonamente la revistele de specialitate, Monitorul Oficial, cat si prin accesul la internet) 1. TERMENELE DE REALIZARE

Prezentul proiect de dezvoltare institutionala se desfasoara pe o perioada de 4 ani si incepe din septembrie 2006, pana in august 2010.


Managementul scolii va fi annual reconsiderat in functie de specificul unitatii scolare si de nevoile comunitatii. Anual traditiile si obiceiurile specifice unitatii scolare se vor derula conform programului extracurricular.

Anual, toate cadrele didactice vor participa la minim 7 zile cursuri de perfectionare prin Casa Corpului Didactic sau prin Centrul Regional de Formare Continua Craiova.

Anual, in functie de fondurile alocate de Primaria Craiova voi incerca sa asfaltez curtea scolii pentru a avea o baza sportiva foarte buna.

Anual voi solicita fonduri pentru repararea gardului scolii pe o latura de 50m.

Anual, in limita fondurilor alocate de la bugetul local voi schimba tocaria si instalatia de incalzire a localului A(ridicat in 1973). Acest obiectiv se impune datorita uzurii morale, cat si in vederea realizarii unor economii la capitolul cheltuieli cu intretinerea. Acest lucru il voi esalona in cadrul celor 4 ani, cat voi fi manager la unitatea scolara.

Anual, voi cauta sa dotez scoala cu mobilier nou, aparatura electronica si calculatoare performante, carti din literatura de specialitate pentru biblioteca unitatii, cat si materiale sportive necesare procesului instructiv-educativ.

In perioada septembrie 2006 – august 2007 voi cauta sa largesc reteaua de internet si la alte laboratoare si cabinete, cum sunt: laboratorul de fizica-chimie, biologie cat si la cabinetul de limbi straine.

In perioada septembrie 2006 – iulie 2007 vom dezvolta un parteneriat educational – international “Comenius I” cu mai multe scoli din urmatoarele tari participante: Turcia, Romania, Polonia, Grecia, Scotia si Spania.


 1. ANALIZA AVANTAJELOR OPTIONALE


Am ales aceste tinte strategice pentru ca ele conduc la cresterea calitatii educationale in scoala si largesc accesul la educatie al elevului.

Tintele alese sunt necesare pentru existenta si dezvoltarea unitatii scolare, ele respectand politicile si strategiile de dezvoltare nationale,regionale si locale.


Tintele alese se pot realize cu resursele financiare existente si previzibile in urmatorii 4 ani.


9.IMPLEMENTAREA STRATEGIEI


Plan Operational 2006/2007

Nr.

Crt.

Domenii funcţionale

Obiective specifice

Acţiuni

Termen

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

0

1

2

3

4

5

1.

PROIECTAREA

 • Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale

 • Realizarea documentelor de planificare a activităţii

1.1.Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în şcoală

1 – 15 sept.

Director

Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial 2005/2006

1.2.Elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 2006/2007

1 – 15 sept.

Director

Corelarea cu strategia

I.S.J. şi M.E.C.

1.3.Elaborarea proiectelor calendaristice la toate obiectele

1 – 15 sept.

Şef comisii


metodice


Corelarea cu programul managerial, cu criteriile de evaluare, cu sarcinile impuse de programă

1.4.Întocmirea planului de şcolarizare

1 – 15 sept.

Director

Concordanţă cu nevoile de formare a elevilor şi nevoile cartierului

1.5.Elaborarea programului de activităţi extracurriculare

Septembrrie

octombrie

Dir.adjunct, resp.cu activ.educativă

Dezvoltarea aptitudinilor

1.6.Elaborarea de proiecte privind educaţia elevuluiSeptembrie

Director adjunct,

resp.cu activ.educativă,

resp.com.met.

Satisfacerea nevoilor de formare a elevilor

1.7.Conceperea proiectelor de identificare a resurselor extrabugetare

octombrie

Director

Dezvoltarea bazei materiale a unităţii

1.8.Elaborarea unor proiecte internaţionale

noiembrie

Prof.

Şugar Lavinia

Creşterea numărului de proiecte

1.9.Elaborarea de proiecte de parteneriat local

Când este cazul

Directorul adjunct

Deschiderea către comunitate

2.

ORGANIZAREA


 • Eficientizarea demersului managerial

 • Organizarea în vederea atingerii standardelor şi finanţărilor

 • Utilizarea unor noi tehnici şi metode de predare-învăţare

2.1. Elaborarea tematicii pentru Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie şi a Comisiei metodice a diriginţilor

1 – 15

septembrie

Director

Resp.com.met

Corelarea cu obiectivele activităţii

2.2.Întocmirea graficului pentru asistenţe

1 – 15

septembrie

Director adjunct

Corelarea cu planificările calendaristice

2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic

permanent

Directorul adjunct şi cadrele didactice

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor conform standardelor

2.4. Repartizarea sarcinilor în funcţie de specificul activităţii ce o desfăşoară fiecare

septembrie

Directorul

Întocmirea fişelor posturilor

2.5.Realizarea cuprinderii tuturor copiilor înscrişi şi repartizarea acestora pe clase

1 – 15

septembrie

Directorul

Cuprinderea tuturor copiilor din zonă

2.6. Organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire pentru concursuri

permanent

Toate cadrele didactice


Creşterea numărului de premii

2.7. Aplicarea proiectelor de currculum şi a schemelor orare la toate clasele

Permanent

Toate cadrele didactice

Atingerea standardelor curriculare

2.8.Organizarea unor mese rotunde pe probleme de curriculum

Cf. graficelor

Directorul adjunct, resp.com.

educative

Eficientizarea demersului didactic

2.9. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurricular3e cf. progr.

Cf planificărilor

Directorul adjunct, resp.com. educative

Formarea abilităţilor extracurriculare

2.10 . Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii


Permanent

Directorul

Resp. com.protecţia muncii şi Crucea Roşie

Asistenta medicală

Asigurarea sănătăţii şi integrităţii

2.11. Relaţionarea şcolii cu mediul social, cultural şi economic specific comunităţii

Permanent

Directorul


Facilitarea comunicării

2.12. Identificarea resurselor extrabugetare şi repartizarea lor cf. priorităţilor: aer condiţionat, împrejmuire şcoală, canalizare, geam termopan , schimbat calorifere, etc.

01.12.2006

Director

Creşterea fondurilor extrabugetare şi alocarea eficientă


3.

CONDUCEREA

OPERAŢIONALĂ

 • Operaţionalizarea activităţii

 • Aplicarea legislaţiei

3.1. Încheierea contractelor de muncă


Octombrie 2006

Director


Respectarea legislaţiei


3.2. Normarea judicioasă şi funcţionarea eficientă a personalului didactic şi nedidactic din unitate

Octombrie 2006

Director

Efiencitizarea activităţii

3.3. Coordonarea activităţii comisiilor metodice a cadrelor didactice

Permanent

Director adjunct,

resp. com. met.

Creşterea calităţii demersului didactic

3.4. Operaţionalizarea resurselor de timp

permanent

Directorul

Încadrarea în planificarea resurselor de timp

3.5. Realizarea procedurilor de disciplină a muncii

Când este cazul

Directorul

Respectarea legislaţiei

4.

EVALUARE

CONTROL

 • Eficientizarea activităţii

 • Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari

4.1. Evaluarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare


Sept. 2006- iunie 2007

Directorul adjunct

Respectarea metodologiei

4.2. Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare

Sept. 2006- iunie 2007

Cadrele didactice

Respectarea metodologiei

4.3. Valorificarea rezultatelor evaluării

Conf. metodologiei

Directorul

Cadrele didactice

Dezvoltarea instituţională

4.4. Întocmirea raportului anual/semestrial asupra activităţii desfăşurate în unitate

Semestrial/

anual

Directorul

Respectarea structurilor şi a termenelor

4.5. Întocmirea documentelor privind managementul resurselor umane

Conf. Termenelor

Directorul

Respectarea legislaţiei

4.6.Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic

Conf. Termenelor

Directorul adjunct

Redimensionarea activităţii

4.7. Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale

Cf. Legii

Directorul

Respectarea normativelor arhivării

5.

MOTIVAREA

* Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor


5.1. Stimularea (auto)formării şi a dezvoltării profesionale

Permanent

Directorul adjunct

Dezvoltarea profesională

5.2.Stimularea spiritului de competivitate

Permanent

Directorul adjunct

Implicarea, participarea,dezvoltarea

5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitatea, deschiderea spre noutate

Permanent

Directorul adjunct

Resp.com.met

Implicarea,dezvoltarea

5.4. Repartizarea echitabilă a stimulentelor materiale şi morale pentru întregul personal al unităţii

Lunar

Annual

Directorul

Respectarea criteriilor

5.5. Stimularea parteneriatului educaţional prin preluarea iniţiativei

Permanent

Directorul adjunct

Cadrele didactice

Dezvoltarea unităţii

5.6. Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare

Permanent

Directorul

Cadre did

Participarea, dezvoltarea unităţii

6.

IMPLICARE

PARTICIPARE


 • Creşterea gradului de implicare
6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participarea la luarea deciziilor

Permanent

Directorul, directorul adjunct,

cadrele didactice

Implicarea în actul decizional

6.2. Implicarea întregului personal al şcolii în atragerea de resurse materiale şi financiare

Permanent

Directorul

Responsabilizarea personalului

6.3. Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii

Permanent

Directorul, directorul adjunct,

cadrele didactice

Implicarea activă a părinţilor

6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii.

Periodic

Directorul, directorul adjunct,

cadrele didactice

Stimularea implicită

7.

PARTENERIAT

 • Extinderea, eficientizarea parteneriatului
7.1. Colaborarea cu organizaţia sindicală în rezolvarea problemelor

Permanent

Directorul

Liderii sindicali

Respectarea drepturilor salariaţilor

7.2. Colaborarea permanentă cu organele de poliţie, sanitare, pompierii, etc.


Permanent

Directorul, Resp. com.Crucea Roşie, pompieri,Circulaţie

Siguranţa şi sănătatea elevilor şi personalului

7.3. Închiderea contractelor de colaborare cu Comisiile consultative ale părinţilor şi autorităţile locale

Decembrie 2006

Directorul

Semnarea contractelor

7.4.Iniţierea de noi proiecte de parteneriat la nivel local şi naţional

Conf. graficelor

Directorul

Dezvoltare instituţonală


Prof. Scarlat Toma Titu

<< предыдущая страница