girniy.ru 1 2 ... 9 10

G-041.07.05.14-2013


Студенттердің өздік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар

Ред. 1.

Страница из

СЕМЕЙ қ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Мамандығы: 051101 «Мейірбике ісі»


Пән: Мейірбике ісі негіздері


Кафедра: Балалар аурулары пропедевтикасы


Курс
-1


Кредит
-1


1 тақырыбы: Мейірбике ісінің даму тарихы


Құрастырған
: ассистент, м.ғ.к. Токтабаева Б.Ж.


СЕМЕЙ 2013


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді

«24» 01. 2008ж. №5 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«28» 08. 2009ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«28» 08. 2010ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«01» 09. 2011ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«___» __________ 2012ж. №___ хаттама


Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«___» __________ 2013ж. №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


1. ТАҚЫРЫП №1 : МЕЙІРБИКЕ ІСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ


2.МАҚСАТ: Студенттерді мейірбике ісі тарихымен таныстыру: мейірбике ісі қалай пайда болды, мейірбикелер қоғамы қашан құрылды. Флоренс Найтингел қызметімен, соғыс уақытындағы мейірбикелер жұмысымен студенттерді таныстыру. Қызыл Крест және Жарты ай халықаралық комитетінің пайда болу тарихымен, Қазақстанда денсаулық сақтау жұйесінің дамуымен таныстыру.


3. ТАПСЫРМАЛАР:


 • СӨЖ тақырыбы бойынша әдебиетті таңдау (каталог, журнал, монография, анықтама, оқулық, бұйрықтар, Интернет ақпараттарымен жұмыс);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект, реферат немесе презентацияны, көрнекті материалдарды құрастыру ;

 • Берілген тесттерді шешу;

 • Тақырып бойынша өздігінен 5 тесттерді құрастыру;

 • Мейірбике ісі тарихын меңгеру.


4. ОРЫНДАУ ТҮРІ

 • реферат

 • презентация

 • тақырыб бойынша ситуациялық есептермен тест құрастыру

 • СӨЖ қиылысу рецензиядан өткізу
   1. Бағалау критерийлері:

 1. Реферат сабақ тақырыбы бойынша интегрирленген ақпарат пен өзіндік көріністермен жазылады

 2. Тақырып презентациясының құрамы толық және көректі болу тиіс

 3. Әдістемелік нұсқаулардан дұрыс шешілген тесттер

 4. Сауатты құрастырылған өзіндік тесттер

 5. Топтас СӨЖ-на сауатты рецензия
  1. және 3-5 пункттардан студентпен 1 пункттың орындалуы өздік жұмыстың орындалғанын көрсетеді.
6. ТАПСЫРУ УАҚЫТЫ: тақырыптық жоспар бойынша екінші тәжірибелік сабақтан кеш емес.


7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ: СӨЖ бағасы ҚР ГОСО 5.03.006-2006 негізінде 051301 «жалпы медицина» мамандығына арналған мейірбике ісі негіздері мен анестезиология мен реаниматология кафедрасында құрастырылған баллдық - рейтингілік әріптік жүйе бағаларымен анықталады.

 • «өте жақсы» бағасы 1,2 баллдарына сәйкес келеді және студент СӨЖ тақырыбын толық меңгергенін, қателіктер жасамағанын, СӨЖ , тапсырманы уақытында және қатесіз тапсырғанын, өздігінен қосымша әдебиеттерді қолданып, бағдарма ақпаратын жүйелегенін көрсетеді;

 • «жақсы» бағасы 0,9 баллына сәйкес келеді және студент СӨЖ тақырыбын 75% төмен меңгергенін, дөрекі қателіктер жасамағанын, СӨЖ, тапсырманы уақытында принципті ескертулерінсіз тапсырғанын, оқытушы нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципті қателіктерді жіберіп, оларды студенттің өзі түзеткенін және оқытушы көмегімен бағдарма ақпаратын жүйелегенін көрсетеді;

 • «қанағаттанарлық» бағасы 0,6 баллына сәйкес келеді және СӨЖ тақырыбын 50% төмен меңгергенін, жұмысты атқару барысында окытушы көмегін қажет еткенін, жұмысты уақытында атқарып, тапсырғанын, сонымен қатар жұмысты тапсыру барысында принципсіз қателіктерді жібергенін, жұмыс барысында белсенділік атқармаумен, оқытушы көрсеткен оқулықтарымен шектелгенін және ақпаратты жүйелеуде қиыншылықтар туғанын көрсетеді;

 • «қанағаттанарлықсыз» бағасы 0 баллға сәйкес келеді және СӨЖ тақырыбын 50% төмен меңгергенін, СӨЖ тақырыбы бойынша өз білімдерінің жеткіліксіздігін, жұмыс барысында және жауаптарында принципті қателіктерді жібергенін, бөлек тапсырмаларды атқармағандығын,уақытында жұмысты тапсырмағандығын, әдістемелік нұсқаулада көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығын қолданбағанын көрсетеді.
 1. ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Т.П. Обуховец Основы сестринского дела, «Феникс», Ростов н/Д 2004ж.


 2. Развитие сестринства. ДДСҰ техникалық баяндамалар сериясы. – Женева, 1997.

 3. Медсестринская практика. ДДСҰ техникалық баяндамалар сериясы. ДДСҰ сарапшылар коитетінің баяндамасы. – Женева, 1996.

 4. Медсестры – лидеры во главе перемен. Денсаулық сақтаудың халықаралық американдық альянсы 1997.

 5. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела., Оқу құралы. М.: Родник, 2001.

 6. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела., екі бөлімнен тұратын оқу құралы М., 1998.

 7. Теоретические основы сестринского дела /под ред Чернявского В.Н., Мальцевой Н.С. / М., 1993.

 8. Теоретические основы сестринского дела. Мейібике ісі теориясы бойынша I жалпы ресейлік ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдар жиынтығы: Голицино, 1993.

 9. Стандарты сестринской практики, Медбикелердің американдық ассоциациясы, 1973.

 10. Стандарты клинической сестринской практики, Медбикелердің американдық ассоциациясы. М., 1991.
 1. БАҚЫЛАУ:


ТЕСТТЕР:

1.Дүние жүзінде мейірбике күні аталатын, Флоренс Найтингейл туған күнін көрсетініз:

  1. маусым

2) 3 сәуір

3) 12 мамыр

 1. 14 шілде

5) 21 қыкүйек

2. Науқастарды қарау бойынша қызметкерлердің арнайы дайындығына арналған орыс тіліндегі алғашқы басылымның шыққан жылы:

  1. 1822 ж.

  2. 1844 ж.

  3. 1861 ж.

  4. 1902 ж.

  5. 1936 ж.

3. Санкт-Петербургте ашылған,иРесейдегі алғашқы қайырымдылық мейірбикелер қоғамы:

 1. Крестовоздвиженская

 2. Свято-Троицкая

 3. Преображенская

 4. Трехсвятительская


 5. Дмитровская

4. Қызыл Крест комитетінің халықаралық символын атаныз:

 1. көгілдір фонда ақ көгершін

 2. Қызыл фонда ақ көгершін

 3. Ақ фонда қызыл жарты ай

 4. Көгілдір фонда қызыл крест

 5. Ақ фонда қызыл крест

   1. 1853-56 жылдары Қырым соғысында жараланғандар мен науқастарды қарауда айрықшаланған қайырымдылық медбикелерді атап көрсетіндер:

 1. Екатерина Бакунина

 2. Софья Ковалевская

 3. Даша Севастопольская

 4. Варвара Щедрина

 5. Флоренс Найтингейл

Жауаптардың дұрыс комбинациясын таңдандар:

А) 1,2,3 Б) 2,3,4 В) 3,4,5 Г) 1,3,5 Д) 1,3,4

6. 1860 ж. Флоренс Найтингейл ұйымдастырды:

 1. Қызыл Кресттің халықаралық комитетін

 2. Англияда алғашқы қайырымдылық медбикелер мектебін

 3. Қайырымдылық медбикелердің кресттұрғызу қоғамын

 4. Қызыл Крест және Жарты ай қоғамын

 5. "Рақымшыл тұл"қызметін

7. Науқастарды қарау бойынша қызметкерлердің арнайы дайындығына арналған орыс тіліндегі алғашқы басылымның авторы:

 1. Х. Оппель

 2. Флоренс Найтингейл

 3. Даша Севастопольская

 4. Екатерина Бакунина

 5. Екатерина Хитрова

8. Қызыл Кресттің халықаралық комитеті ұйымдастырылды:

 1. 1844 ж.

 2. 1853 ж.

 3. 1861 ж.

 4. 1876 ж.

 5. 1901 ж.

9. "Медбике"журналы шыға бастады:

 1. 1924 ж.

 2. 1938 ж.

 3. 1942 ж.

 4. 1956 ж.

 5. 1971 ж.

10. Жеке мамандық ретінде алғашқы рет бөлген кім:
 1. 1860 жылы Флоренс Найтингейл


 2. 1961 жылы медбикелердің американдық ассоциациясы

 3. 1956 жылы медбикелердің англиялық ассоциация

 4. 1974 жылы медбикелердің ресейлік ассоциациясы

 5. 1981 жылы медбикелердің қазақстандық ассоциациясы


СЕМЕЙ қ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Мамандығы: 051101 «Мейірбике ісі»


Пән: Мейірбике ісі негіздері


Кафедра: Балалар аурулары пропедевтикасы


Курс-1


Кредит -1


2 тақырыбы: Халықаралық мейірбикелер ісінің модельдері


Құрастырған: ассистент, м.ғ.к. Токтабаева Б.Ж.


СЕМЕЙ 2013


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді

«24» 01. 2008ж. №5 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«28» 08. 2009ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«28» 08. 2010ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«01» 09. 2011ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«___» __________ 2012ж. №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


Кафедра жиынында талқыланып бекітілді. Толықтырулар және өзгертулер жоқ_____________________________________________________________

«___» __________ 2013ж. №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі, доцент _____________Жагипарова Ж.К.


1. ТАҚЫРЫП № 2: Халықаралық мейірбикелер ісінің модельдері


2. МАҚСАТЫ: Медбике қызметтеріне басқа жақтан қарау мақсатында студенттерді мейірбике ісі моделдерімен таныстыру: мейірбике ісінің объектісі ретінде науқас мәнін түсінуге, қарау мақсаттарына жетуге, медбике кірісулерін қолдануға және медике қарау нәтижелерін бағалауға үйрету.Студенттерді мейірбике ісінің басты мақсаттарына үйрету: денсаулықты сақтау, ауруларды алдын алу, мейірбике ісінің негізгі моделдеріне, оның жеке мүмкіндіктеріне сәйкес адамның максимальді тәуелсіздігін қамтамасыз етуге үйрету.


3. ТАПСЫРМАЛАР:


 • СӨЖ тақырыбы бойынша әдебиетті таңдау (каталог, журнал, монография, анықтама, оқулық, бұйрықтар, Интернет ақпараттарымен жұмыс);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект, реферат немесе презентацияны, көрнекті материалдарды құрастыру ;

 • Берілген тесттерді, ситуациялық есептерді шешу;

 • Тақырып бойынша өздігінен 2 ситуациялыұ еспті және 5 тесттерді құрастыру;

 • Мейірбике ісінің әртүрлі моделдерін ажыратуға үйрену,олардың негізгі принциперін білу және олармен жұмыс істей алу;

 • Аудитен тыс уақытта мейірбике ісі моделдерімен танысу (кез-келген стационар бөлімінің мысалында), кейін оны рефератта, есеп немесе презентацияда көргенін көрнектеу.


4. ОРЫНДАУ ТҮРІ

 1. реферат

 2. презентация

 3. отчет

 4. тақырып бойынша студенттермен құрастырылған ситуациялық есептер мен тесттер
 5. СӨЖ айқаспалы рецензирленуін жүргзу5. ОРЫНДАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ:

1) Реферат сабақ тақырыбы бойынша интегрирленген ақпарат пен өзіндік көріністермен жазылады

2) Тақырып презентациясының құрамы толық және көректі болу тиіс

3) Стационар бөлімін барып қарағаннан кейін, есепті студент түсіндіре алатын көрнекті материалдармен құрастыру (фото, слайд және т.с.с)

4) Әдістемелік нұсқаулардан дұрыс шешілген ситуациялық есптер мен тесттер

5) Сауатты құрастырылған өзіндік тесттер мен ситуациялық есептер

6) Топтас СӨЖ-на сауатты рецензия

1-3 және 4-6 пункттардан студентпен 1 пункттың орындалуы өздік жұмыстың орындалғанын көрсетеді.


6.ТАПСЫРУ УАҚЫТЫ: тақырыптық жоспар бойынша үшінші тәжірибелік сабақтан кеш емес.

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ: СӨЖ бағасы ҚР ГОСО 5.03.006-2006 негізінде 051301 «жалпы медицина» мамандығына арналған мейірбике ісі негіздері мен анестезиология мен реаниматология кафедрасында құрастырылған баллдық - рейтингілік әріптік жүйе бағаларымен анықталады.

 1. «өте жақсы» бағасы 1,2 баллдарына сәйкес келеді және студент СӨЖ тақырыбын толық меңгергенін, қателіктер жасамағанын, СӨЖ , тапсырманы уақытында және қатесіз тапсырғанын, өздігінен қосымша әдебиеттерді қолданып, бағдарма ақпаратын жүйелегенін көрсетеді;

 2. «жақсы» бағасы 0,9 баллына сәйкес келеді және студент СӨЖ тақырыбын 75% төмен меңгергенін, дөрекі қателіктер жасамағанын, СӨЖ, тапсырманы уақытында принципті ескертулерінсіз тапсырғанын, оқытушы нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципті қателіктерді жіберіп, оларды студенттің өзі түзеткенін және оқытушы көмегімен бағдарма ақпаратын жүйелегенін көрсетеді;
 3. «қанағаттанарлық» бағасы 0,6 баллына сәйкес келеді және СӨЖ тақырыбын 50% төмен меңгергенін, жұмысты атқару барысында окытушы көмегін қажет еткенін, жұмысты уақытында атқарып, тапсырғанын, сонымен қатар жұмысты тапсыру барысында принципсіз қателіктерді жібергенін, жұмыс барысында белсенділік атқармаумен, оқытушы көрсеткен оқулықтарымен шектелгенін және ақпаратты жүйелеуде қиыншылықтар туғанын көрсетеді;


 4. «қанағаттанарлықсыз» бағасы 0 баллға сәйкес келеді және СӨЖ тақырыбын 50% төмен меңгергенін, СӨЖ тақырыбы бойынша өз білімдерінің жеткіліксіздігін, жұмыс барысында және жауаптарында принципті қателіктерді жібергенін, бөлек тапсырмаларды атқармағандығын,уақытында жұмысты тапсырмағандығын, әдістемелік нұсқаулада көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығын қолданбағанын көрсетеді.
следующая страница >>