girniy.ru   1 ... 5 6 7 8

6. Салықтық жалақы деген нені білдіреді?

А) субъектпен бір объекттен төленетін салықтық сома

В) барлық төленетін салықтардың сомаларының жиынтығы

С) субъектпен барлық болатын объекттерден төленетін салықтық сома

Д) заңнамаға қатысты толық немесе бөлшектеп салық төлеушілерді салықтан босату

Е) мемлекеттік табыстың барлық көздерінің сомасы


7. Салық салу барлығына ортақ және міндетті деп қай қағмдада қарастырылған?

А) әділдік қағидасы

В) анықтылық қағидасы

С) бірлік қағидасы

Д) жариялылық қағидасы

Е) міндеттілік қағидасы


8. Салық мөлшерiнiң өзгерiсiнiң ретi салық базасының өсуiне байланысты –

А) салық салу әдісі

В) салық салу реті

С) ставканың өзгеруі

Д) салу реті

Е) өзгеру реті


9. Алып жүрген бiржолата және тегiн сипат нақтылы өлшем шығарылған бюджетке бiржақты сөзсiз шамасында ақшалай төлеудегi қойылған мемлекетпен Законодетельно:

А) төлем

В) жинақ

С) мемлекеттік баж

Д) салық

Е) кедендік төлемдер


10. Бiрлескен табыс салығы бойынша салық төлеушi бағытталатын ескертудi негiз өткiзiлетiн қарыздар ықтиярсыз төлетудiң шаралары:

А) төленбеген салық сомасына пеняны есептеу

В) iске асыру есебiнен шектелген дүниенiң қарамағында

С) есеп айырысу шоты бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру

Д) валюталық шот бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру

Е) салық төлеушiнiң салық қарызының есебiне шектеу дүниенiң қарамағында


11. Салық формалары салық төлеушілерде, салық агенттерінде сақталады:

А) оны құрастырғанна кейін 5 жыл аралығында

В) оны құрастырғанна кейін 3 жыл аралығында

С) Салық Кодексімен белгіленген заңды талап мерзiмi аралығында


Д) оны құрастырғанна кейін 7 жыл аралығында

Е) салық төлеушінің қызметінің барлық жылдары аралығында және де бірігу, бөліну, қалдық жолымен оның қайта қалыптасуына дейін


12. Салық төлеушілер, салық агенттері салық есептілігін таңдау бойынша ұсынуға құқылы:

А) аталғандардаң барлығы дұрыс

В) келу тартiбiнде

С) ескертуi бар арнаулы хатпен пошта арқылы

Д) электронды түрде

Е) электронды нұсқада


13. Төленген табыстар бойынша жеке табыс салығын төлеу салық агенттерімен ұйымдастырылады:

А) табыстарды төлеу айынан кейінгі айдың 5 дейін

В) есептік айдың табыстарды төлеудің ақырғы күнінен кейін 5 жұмыс күн аралығында

С) табыстарды төлеу айынан кейінгі айдың 15-не дейін

Д) есептік тоқсаннан кейінгі айдың 15-не дейін

Е) төлем айының 25-не дейін


14. Төлем көзінен алынатын табыс салығын жеке тұлға төлейді:

А) жүйелік авантық төлемдер түрінде

В) салықтық агенттер арқылы

С) өз бетінше, келу түрінде

Д) В және С жауаптары дұрыс

Е) барлық жауаптар дұрыс


15. Әлеуметтік салықтың есептелінуі мен төленуі ұйымдастырылады:

А) ай сайын

В) тоқсан сайын

С) жарты жылда 1 рет

Д) жылына 1 рет

Е) салық органының шешімімен салық төлеуші белгілеген уақытында


16. Арнайы салықтық режимді қолданбау керек:

А) филиалдар мен представительстволары бар заңды тұлғалар

В) заңды тұлғалардың филиалдары мен представительстволары

С) әр түрлі елді мекенде басқа да оқшауланған құрылымдық бөлімшелері және салық салу объектілері бар салық төлеушілер

Д) басқа заңды тұлғаларда қатысу үлесі 25 пайыз аса құрайтын заңды тұлғалар

Е) барлығы дұрыс

17. Патент келесідей уақытқа беріледі:

А) 1 айдан кем емес

В) 12 айдан көп емес

С) 1 айдан кем емес және 12 айдан көп емес

Д) 1 айдан кем емес және 18 айдан көп емес

Е) мерзімсіз


18. Жеңілдетілген декларация салық органына салық төлеушінің жергілікті орнына байланысты беріледі:

А) есептік салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15-нен кеш емес

В) есептік салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-нен кеш емес

С) есептік айдан кейінгі екінші айдың 25-нен кеш емес

Д) есептіктен кейінгі жылдың 31 наурызынан кеш емес

Е) есептік салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-нен кеш емес


19. Крестьяндық және фермерлік шаруашылыққа арналған арнайы салықтық режим төлем негізіндегі бюджетпен есептесудің ерекше ретін көрсетеді:

А) жер салығы

В) жер рентасы

С) бірыңғай жер салығы

Д) жер учаскесін қолдануға төлемдер

Е) недропользование төлемдері


20. Жер салығын төлеушілерге жатпайды:

А) жер пайдалануға арналған салық тәртібінің бірінші моделі бойынша салық салу жүргізілетін жер пайдаланушылары

В) әлеуметтік ортада қызметін атқаратын ұйымдар

С) діндік бірігулер

Д) басты қызметінің түрі транспорттық қызмет көрсетулер болып табылатын ұйымдар

Е) барлық жауаптар дұрыс


21. Төленуге тиісті жер салығы:

А) республикалық бюджет табысына енгізіледі

В) жергілікті бюджет табысына енгізіледі

С) барлық деңгейлі бюджеттерге бірдей (пропорционалды) бөлінеді

Д) корпоративтік табыс салығын есептегендегі алып тастауға жатады

Е) В және Д жауаптары дұрыс


22. Жер салығы бойынша декларация келесілерден кем емес берілу керек:

А) есептіктен кейін жүретін айдың 15 жұлдызынан


В) есептік тоқсаннан кейін жүретін айдың жұлдызынан

С) ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен

Д) ағымдағы жылдың бірінші қазанынан

Е) есептік салық кезеңінен кейін жүретін жылдың 31 наурызынан


23. Жеке тұлғаның мүлкіне салық:

А) тура, прогрессивті

В) тура, пропорционалды

С) жанама, пропорционалды

Д) жанама, прогрессивті

Е) тура, регрессивті


24. Мүлікке салық төлеуден босатылады:

А) мемлекеттік мекемелер

В) бірыңғай жер салығын төлеушілер

С) діндік бірігулер

Д) қылмыстық жазаны орындау ортасындағы уәкілетті мемлекеттік органның түзету мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары

Е) барлығы дұрыс


25. Жеке тұлғалардың мүлікке салықты есептейтін салық салу объектілерінің құны келесі формуламен анықталады:

А) С=Сб*S*Кфиз*К функц*Кзон*Кизм.мрп

В) С=Сб*S*Кфиз*Кфункц*Кзон

С) С=Сб*S*Кфиз*Кфункц

Д) С=Сб*S*Кфиз

Е) С=Сб*S


26. Катер, буксир, баржалар, яхталар сияқты транспорттық құралдарға салықтың ставкасы неден тұрады:

А) двигательдің көлемінен

В) отырғызу орнының санынан

С) жүк көтеруден

Д) двигательдің қуатынан

Е) қоршаған ортаның ластану дәрежесінен


27. Жеңіл автокөлік двигателі 1500 2000куб.смден 2000 2500куб.смден көп, 2500 3000куб.смден, және 3000 4000куб. смден жоғары болса, салықтың сомасы берілген двигатель көлемінің әр бірлігінің жоғарылауынан өседі:

А) 5 тенге

В) 7 тенге

С) 9 тенге

Д) 12 тенге

Е) 15 тенге


28. ҚҚС салу объектілері:

А) салыну айналымы

В) салыну импорты

С) салыну айналымы және салыну импорты

Д) салынбайтын айналым


Е) салынбайтын табыс


29. ҚҚСтан босатылған айналымдар:

А) жатақханада тұру үшін төлем

В) автокөлікті сақтау үшін төлем

С) тұрғылықты қорды басқару, күту және эксплуатация үшін қызметтер

Д) автокөлікті қою үшін төлемдер

Е) барлық жауап дұрыс


30. ҚҚСтан босатылған айналымдар:

А) адвокаттық қызметтер

В) нотариалды жүргізілімдер

С) аудиторлық қызмет көрсетулер

Д) А және В жауаптары дұрыс

Е) құрылыс-монтажды жұмыстар


31. Салық төлеуші ҚҚС бойынша есепке тұруы міндетті, тауар өткізуден айналымның минималды шамасы қандай:

А) 10000 МРП

В) 15000 МРП

С) 12000 МРП

Д) 14000 МРП

Е) 30000 МРП


32. Туарлардың, жұмыстардың немесе қызмет көрсетулердің өткізу (реализация) жері болып табылады:

А) тауар транспортировкасының басталуы

В) жылжымайтын мүліктің табылуы

С) жұмыстар мен қызмет көрсетулердің факттық орындалуы

Д) жұмыстар мен қызмет көрсетуледі сатып алушының кәсіпкерлік немесе басқа қызметтерінің пайда болуы

Е) барлық аталғандар дұрыс


33. Салық төлеушіден алынатын айналым мөлшерінің дұрысталуы келесі жағдайларда жүргізіледі:

А) тауарлардың толық және жартылай қайтарылуы

В) келісімшарттың өзгеруі

С) өндірістік тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтерге компенсациялар мен бағалардың өзгеруі

Д) бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер

Е) барлығы дұрыс

34. Көмірдің экспортына ренттік салықты есептеуге салықтық база:

А) экспортқа өндірілген көмірдің көлемі

В) факттық өндірілген көмірдің көлемінен есептелген экспортталатын көмірдің құны

С) экспортталатын көмірдің құны

Д) экспортталатын көмірдің бағасы

Е) экспортқа өндірілген көмірдің нарықтық бағасы


35. Экспортқа ренттік салықтың бюджетке төлеу мерзімі:

А) есептік айдан кейінгі 2ші айдың 25нен кеш емес

В) салықтық кезеңнен кейінгі 2ші айдың 15нен кеш емес

С) салықтық кезеңнен кейінгі 2ші айдың 25нен кеш емес

Д) салықтық кезеңнен кейінгі айдың 25нен кеш емес

Е) салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15нен кеш емес


36. КТС бойынша аванстық төлемдерді төлеу келесідей жүргізеді:

А) әр айдың 1 жұлдызынан кейін емес

В) есептік тоқсаннан кейінгі айдың 20нан кеш емес

С) 1)ай сайын салық кезең аралығындағы; 2) ағымдағы айдың 25нен кеш емес

Д) ай сайын салық кезең аралығындағы ағымдағы айдың 20нан кеш емес

Е) қаржылық жағдайына орай салық төлеушінің өзінен белгіленген мерзімде


37. Амортизацияға жатпайтын активтерге жатады:

А) табыс алуға бағытталған, қызметте қолданылмайтын, қолданылу қызметі 1 жылдан асатын активтер

В) жер учаскелері

С) аяқталмаған құрылыс объектілері

Д) құрастырылмаған құрал-жабдықтар

Е) барлығы дұрыс


38. Міндеттерді есептен шырудан табыстарға жатады:

А) салық төлеушңің ликвидауиясының негізінде қалдық балансты қабылдаған кезде кредитормен керекті мңндеттемелер

В) кредитормен салық төлеушіден міндеттемелерді есептен шығару

С) соттың шешімімен заңдық күшпен енген міндеттемелерді есептен шығару

Д) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген қолдану мерзімінің өтуімен байланысты міндеттемелерді есептен шығару

Е) барлық аталғандар дұрыс


39. Салық кодексінің 115 бабына сәйкес салық салу табысын есептегенде есептен шығаруға жатқызылады:

А) келесі шығыстармен

В) тіркелген активтердің амортизациялармен


С) мемлекет бюджетке жатқызылатын айыппұлдар мен пениялар

Д) көрсетілу шығыстармен

Е) барлығы дұрыс


40. ЖШС «Айсберг»тің есептік кезеңі салық салу табысы 1200мың теңге құрады. «Бөбек» қайырымдылық қорына қайтарымсыз 600мың тенге сомасына құрал-жабдық жіберілді: қайтарылып жатқан кәсіпорынның салық салу табысы қай сомаға жатқызылады:

А) 24 мың теңгеге өседі

В) 600 мың теңгеге азаяды

С) 1200 мың теңгеге азаяды

Д) 24000 мың теңгеге азаяды

Е) 36000 мың теңгеге азаяды


41. Кәсіптік қызметтен залалдар салық салынатын табыстың арасында салық кезеңін өтеу үшін мерзімге тасымалдайды:

А) 5 жалға дейін

В) 3 жалға дейін

С) 10 жылға дейін соның ішінде

Д) 3 жылға дейін, соның ішінде

Е) 7 жылға дейін


42. Тіркелген активтер – ол:

А) ХҚЕС және ҚР бухгалтердлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде есепке алынған және табыс алуға бағытталған қызметті орындауға арналған негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, материалды емес және биологиялық активтер

В) ХҚЕС және ҚР бухгалтердлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік балансында есептелген негізгі құралдар және материалды емес активтер

С) ХҚЕС және ҚР бухгалтердлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік балансында есептелген негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, материалды емес және биологиялық активтер

Д) ХҚЕС және ҚР салық туралы заңнамасына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік балансында есептелген негізгі құралдар және материалды емес активтер

Е) ХҚЕС және ҚР кедендік заңнамасына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік балансында есептелген негізгі құралдар және материалды емес активтер43. Амортизацияға жатпайтын тіркелген активтерге жатады:

А) барлық аталғандар

В) жер

С) мұражай құндылықтары

Д) сәулет және өнер ескерткіштері

Е) автокөлік жолдары, тротуарлар, бульварлар, скверлер


44. Амортизациялық аударымдар келесілермен есептелмейді:

А) автотранспорттық құралдар

В) жұмыс малы

С) ғимараттар

Д) жер

Е) барлық аталғандар


45. Амортизациялық аударымдарды есептейтін тіркелген активтер неше топқа бөлінеді:

А) 4

В) 5

С) 3

Д) 7

Е) 10


46. Амортизацияға жатпайтын активтерге жатады:

А) салық кодексінің 97 бабының 2 тармағына сәйкес әлеуметтік саланың объектілеріне жататын мүлік

В) құнды қағаздар

С) қатысу үлесі

Д) 2000 жылдың 1 қаңтарына дейін жүргізілген ҚР салық заңнамасына сәйкес алдын ала шегерімге жатқызылған негізгі құралдар

Е) барлық аталғандар


47. Амортизацияға жатпайтын тіркелген активтерге жатады:

А) 2000 жылдың 1 қаңтарында қолданған ҚР заңнамасына сәйкес құны жалпы шегерімге жатқызылған инвестициялық жоба негізінде есептелген тіркелген активтер

В) аяқталмаған капиталды құрылыс

С) фильм қорына кіретін объектілер

Д) ҚР-ның шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары

Е) баплығы дұрыс


48. Салық салу табысы осылайша анықталады:

А) шығарылған жылдық жиынтық табыс және шығарылған шегерімдер

В) жылдық жиынтық табыс және шығарылған шегерімдер арасындағы айырма

С) салық кодексіне сәйкес анықталған жылдық жиынтық табыс жйне корректировка есебінің және шығарылған шегерімдер арасындағы айырма

Д) салық кодексіне сәйкес анықталған шығарылған шегерімдер және жылдық жиынтық табыс пен корректировка есебінің арасындағы аыйрма


Е) салық кодексіне сәйкес анықталған жылдық жиынтық табыс және шығарылған шегерімдер сомасы


49. Күмәнді міндеттер салық кодексінің 160 бабының 2 тармағына сәйкес анықталған және қанағаттандырылмаған сатын алынған тауарлар, сонымен қатар есептелген жұмыскерлердің табысы мен т.б. төлемдерден пайда болған міндеттер танылады:

А) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 3 жыл аралығында

В) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 2 жыл аралығында

С) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 5 жыл аралығында

Д) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 4 жыл аралығында

Е) осындай міндеттемелердің пайда болу күнінен бастап 1 жыл аралығында


50. Экспортқа деген ренттік салық бойынша деклорация салық органына кеш емес беріледі:

А) есептік айдан кейінгі екінші айдың 15-нен

В) есептіктен кейінгі жылдың 31 наурызынан

С) есептік салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен

Д) есептік салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен

Е) ағымдағы салықтық жылдың 5 шілдесінен.

Әдебиеттер


 1. Нурхалиев Д. М., Омирбаев С. М., Омарова Ш. А. Налоги и налогообложение в Республике Казахстан : учебник для вузов. – Астана : «Сарыарка», 2007. – 210 с.

 2. Сейдахметова Ф. С. Налоги в Казахстане : учебное пособие. – Алматы : LEM, 2006. – 349 с.

 3. Байдусенов А. Д. Налоговая система Казахстана // Финансы Казахстана. – 2008. – № 4. – С. 23–31.

 4. Бекболсынова А. Налоговая система: исторический аспект // Правительственный вестник. – 2008. – № 10. – С. 70–73.

 5. Завалишина А. Анализ механизмов налогообложения в Республике Казахстан // АльПари. – 2006. – № 3–4. – С. 122–126.
 6. Нурумов А. Влияние налоговой нагрузки на экономический рост Республики Казахстан // АльПари. – 2006. – № 1. – С. 30–32.


 7. Нурумов А. Проблемы распределения налогового бремени в экономике // Саясат. – 2006. – № 4. – С. 37–39.

 8. Афанасьев В. Н. Малый бизнес: проблемы становления : учебное пособие. – М. : Юнити, 2005. – 550 с.

 9. Идрисова Э. К. Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства. – Алматы, 2007. – 115 с.

 10. Карагусова Г. Л. Налоги: сущность и практика использования. – Алматы : Жети жаргы, 2007. – 321 с.

 11. Мельник В. Д. Налоговый менеджмент : учебник. – Алматы : Данекер, 2005. – 220 с.

 12. Русакова Г. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие. – М. : Юнити, 2009. – 467 с.

 13. Худяков В. В. Налоговая система Республики Казахстан. – Алматы, 2008. – 372 с.

 14. Худяков В. В., Наурызбаев А. К. Налоги. – Алматы : Каржы–Каражат, 2008. – 410 с.

 15. Худяков Н. К. Налоги: понятие, элементы, виды : учебник. – Алматы : Юрист, 2008. – 250 с.

 16. Швец С. Д. Налоги и налогообложение : учебное пособие. – Харьков, 2005. – 349 с.

 17. Юткина М. Налоги и налогообложение : учебник. – М. : ИНФРА–М, 2008. – 320 с.
<< предыдущая страница