girniy.ru 1 2 3

"ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МАРКЕТИНГ" ПӘНІ


 1. Халықаралық маркетинг түсінігі,мәні оның ішкі маркетингтен айырмашылығы

 2. Халықаралық маркетингтің қазіргі мәселелері

 3. Халықаралық фирмалар,оларды сипаттау белгілері және іс-әрекет ерекшеліктері

 4. Халықаралық фирмаланың ұйымдастыру құрылымы: макропирамида, «қолшатыр» құрылымы,интергломерат

 5. Халықаралық фирмаларды диверсификациялау

 6. Халықаралық маркетингтің экономикалық ортасы және оны сипаттайтын көрсеткіштер

 7. Кәсіпорын қызметіндегі халықаралық маркетингтің ішкі,сырқы ортасы

 8. Сауда шектеулері

 9. Халықаралық маркетингте нарықты сегметтеу түсінігі

 10. Сегметтеудің әлеуметтік-экономикалық, мәдени белгілері

 11. Тиімді сегменттеу шарттары

 12. Дифференциалды, дифференциалданбаған маркетинг стратегиялары..

 13. Халықаралық маркетингті зерттеудің ерекшеліктері: жобаларды таңдау, нәтижелерді салыстыру, іс-әрекеттерді ұйымдастыру.

 14. Шетелдік нарықтың ерекшеліктерін анықтайтын зерттеулер. Зерттеулерді жүргізу және қаржыландыру

 15. Маркетингтік зерттеудің кабинеттік әдісі

 16. Халықаралық нарықтардың дамуын болжау

 17. Фирманың сыртқы нарыққа шығудың экспорттық, бірлескен кәсіпорындар, тікелей инвестициялар стратегиясы

 18. Экспорттың мәні және ұйымдастыру ерекшеліктері

 19. Тікелей экспорт, жанама экспорт.

 20. Сыртқы экономикалық іс-әрекет. Сыртқы сауда операцияларын топтастыру

 21. Халықаралық маркетингтегі тауардың өмірлік циклі

 22. Авангардты өмір циклі

 23. Тауар саясатын өңдеу: фирма мақсаты мен ресурстары, нарық талаптары, тауар сипаты

 24. Халықаралық маркетингте стандартизация саясаты

 25. Халықаралық нарықтарға арналған тауар стратегиялары
 26. Орау және таңбалау.Тауар белгісін халықаралық қорғау


 27. Халықаралық маркетингте бағаға әсер ететін факторлар

 28. Әлемдік нарықта бағаның деңгейі.

 29. Сыртқы саудалық операцияларда қолданылатын баға түрлері

 30. Өткізу саясатының мәні

 31. Өткізудің жәй түрлі

 32. Тауарларды делдалдар арқылы өткізу: өткізу агенттері, консигнаторлар, дистрибьюторлар және олардың жұмыс әстеу шарттары

 33. Экспортты операциялардың қауіпсіздігін қамтамазыз ету тәсілдері

 34. Шет ел нарығындағы фирманың және оның өнімінің бәсекеге қабілеттілігі

 35. Тауардың бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау

 36. Халықаралық маркетингте жарнамалық саясатқа әсер етуші факторлар

 37. Жарнаманы стандарттау

 38. Халықаралық коммуникация саясатындағы паблик рилейшнз (қоғаммен байланыс): ерекшеліктері, әдістері

 39. Өтімді ынталандырудың негізгі мақсаттары мен шаралары. Халықаралық жәрмеңкелерді, салондар мен көрмелерді ұйымдастыру

 40. Маркетингті ұйымдастыру

 41. Сыртқы байланыстар бөлімін жасау негізінде ұйымдастыру

 42. Кәсіпорынның тауарлық қағыдасы"МАРКЕТИНГТІ БАСҚАРУ" ПӘНІ

 1. Маркетингтің ұйымдастырушылық құрылымы

 2. Кәсіпорында маркетингтің қызметі туралы типтік жағдай, оның міндеттері, қызметі мен құқық

 3. Маркетинг қызметінің персоналын іріктеу, оқыту мен ынталандыру әдістері

 4. Маркетинг саласындағы мамандардың функционалды міндеттері мен кәсіби талаптары

 5. Микроорта негізгі факторларын талдау

 6. Сұранысты бағалау: мәні, принциптері және әдістері

 7. Товарлар мен қызмет көрсетулерге сұранысты талдау үшін көрсеткіштер жүйесі

 8. Субъектілердің маркетингтік қызметін басқаруды ұйымдастыру.

 9. Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру

 10. Тауарды позициялау және нарықты сегменттеу

 11. Сұранысты Excel де болжау


 12. Сұранысты болжауда сарапшылық бағалау

 13. Тауар және тауар-микс

 14. Маркетингтағы тауар саясатын басқару

 15. Тауар саясатын талдау

 16. Баға стратегиясының мәні және мамұны

 17. Баға құрудың негізгі стратегиясы

 18. Бастапқы бағаны анықтау

 19. Маркетингтағы жеңілдіктер тәжірибесі

 20. Жеңілдіктер саясатының мәні мен мамұны

 21. Тарату каналдарының мәні: тікелей және жанама каналдар.

 22. Өткізу жолдары

 23. Тарату каналдарының деңгейі

 24. Таратудың негізгі жүйесі: вертикалды және горизонтальды маркетингтік жүйе

 25. Жарнама компанияларын жоспарлау

 26. Сатуды ынталандыру

 27. Сатуды ынталандырудың тәсілдері және негізгі бағыттары.

 28. Жоспарды жіктеу

 29. Жоспарлау әдістері

 30. Маркетингті басқару әдістері

 31. Маркетинг бюджеті

 32. Маркетинг тиімділігін бағалау<< предыдущая страница