girniy.ru 1
Сынақ тапсырма


Пунктуация және стиль


  1. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.

А) Сырым батыр Төленді биге:-Биеке қазақтың қонағы неше түрлі болады!-

депті.

В) Сырым батыр Төленді биге -Биеке, қазақтың қонағы неше түрлі болады?-

депті.

С) Сырым батыр Төленді биге «Биеке қазақтың қонағы неше түрлі болады?»-

депті.

Д) -Сырым батыр Төленді биге -Биеке қазақтың қонағы неше түрлі болады?!-

депті.

Е) Сырым батыр Төленді биге:-Биеке қазақтың қонағы неше түрлі болады?-

депті.

  1. Қай жерде леп белгісі қойылмайды?

А) жасай бер,Қазақстаным! В) Апа, кітап алып берші!

С) Амансыз ба?-деп саңқ ете қалды ол. Д) Көзің ашық болсын,оқы,балам!

Е) Сонымен өтті зор кеудеде үлкен от!...

Кетті асыл ұлан!...

  1. Жетпей тұрған тыныс белгісін табыңыз.

Жүрегімді көрші,міне,жарадан сау жер қалды ма

А) Сұрау белгісі В) Нүкте С) Леп белгісі Д) Нүктелі үтір Е) Тырнақша

4. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзді табыңыз

А) «Мынау,-деді ол көк лентаны суырып ап,-теректің өзі!»

В) «Мынау,»-деді ол көк лентаны суырып ап,-теректің өзі!

С) Мынау,-«деді ол көк лентаны суырып ап,»-теректің өзі!

Д) «Мынау,-деді ол көк лентаны суырып ап,-теректің өзі»

Е) Мынау,-деді ол көк лентаны суырып ап,-«Теректің өзі»

5. Қарсылықты салалас құрмаластың жалғаулықсыз түрінде қойылатын тыныс белгісін табыңыз.

А) Қос нүкте В) Сұрау,леп белгілері. С) Үтір,сызықша

Д) Нүкте,дефис Е) Тырнақша,жақша

6. Сұраулы сөйлем көңіл-күйімен байланысты айтылса қойылатын тыныс белгісін табыңыз.

А) Сұрау,леп белгілері. В) Нүкте,көп нүкте С) Үтір,сызықша

Д) Қос нүкте,сызықша Е) Дефис,тырнақша

7. Тыныс белгілері дұрыс қойылған мысалды анықтаңыз.


А) Тіл жоқ жерде ұлт жоқ ,-дейді Шыңғыс Айтматов

В) «Тіл жоқ жерде ұлт жоқ ?» - дейді Шыңғыс Айтматов

С) «Тіл жоқ жерде ұлт жоқ », - дейді Шыңғыс Айтматов

Д) «Тіл жоқ жерде ұлт жоқ !» - дейді Шыңғыс Айтматов

Е) «Тіл жоқ жерде ұлт жоқ ... - дейді Шыңғыс Айтматов

8.Жетпей тұрған тыныс белгісін анықтаңыз.

Бәрімен де жолыққың келеді оған уақыт аз.

А) Қос нүкте,үтір в)сызықша, сұрау белгісі с)тырнақша, нүктелі үтір

Д)үтір, сыцзықша е)сызықша, жақша

9.Кейде сұрақ белгісінің жақша ішінде қойылу себебін анықтаңыз.

А) Кекесін , қалжың мәніндегі сөзден кейін в)сөз мәні түсініксіз,күдік туғызатын жағдайда с)дәйек сөздің кімнен алынғандығын білдіретін жағдайда

д)авторлық ремаркадан кейін е)сұраулы сөйлем соңында

10)Қай жерге тыныс белгілері қабаттаса қойылады.

А)сөйлем ортасында в) сөйлем басында с) сөйлем соңында д)автор сөзінен кейін


11.Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.

А)Саққұлақ шешен:Тумысыңнан дана екенсің ,- депті Шоқанға риза болып.

В) « Саққұлақ шешен -Тумысыңнан дана екенсің ,- депті Шоқанға риза болып.

С) Саққұлақ шешен: «Тумысыңнан дана екенсің» - депті Шоқанға риза болып.

Д) Саққұлақ шешен: «Тумысыңнан дана екенсің», - депті Шоқанға риза болып.

Е) Саққұлақ шешен,-Тумысыңнан дана екенсің, - депті Шоқанға риза болып.

12.Сызықша басқа тыныс белгілермен қабаттаса келгенде қалай қойылады?

А)Үтірдің алдынан в)тыныс белгілерінен кейін с) тыныс белгілері алдынан

Д)көп нүкте арасына е)нүкте алдынан

13. Тыныс белгісі қабаттаса қойылмайтын сөйлемді табыңыз.

А) Шенгел де өз жерінде,- дүркірейді. В) «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді»,- дейді халық С)Ти десем тимейді,- тиме десем тиеді. Д) Апыр-ай, бұл не деген безбүйрек ит?! Е)Сәулелі сөз сөне ме?

14.Ресми іс-қағаздар түрін көрсет


А)мақала в)роман с)өтініш д)кейіптеу е)баяндама

15.Берілген сөйлемдердің ішінен ғылыми стиль ыңғайында берілген сөйлемді табыңыз.

А)Мін көп болса, сын да көп. В)Осы жолдарды жазу үстінде мен қатты қиналып отырмын. С)Түрлі тағамдардың барлығын сол шыптаның ішінен ұшыратуға болады.

Д)Нәзік бел тал шыбықтай бұраңдайды е)Жазғы күннің бірі еді.

16.Мына сөздердің қатарында қай сөздер ауызекі сөйлеу стиліне жатады?

А)мынау, құрау,ұзақ в)боран, нәрсе, бұрқыраған с)нетіп, байғұс, құрғұр

Д)шоқпыт, тамақ , пеш е)өнер, көңіл, сөз

17.Ақпарат құралдарының тілі қай стильге жатады?

А)Публицистикалық в)Көркем әдебиет с)Ауызекі сөйлеу тілі д)Ресми е)Ғылыми

18.Публицистика жанрын белгілеңіз.

А)Роман ,әңгіме в)Сенімхат , өтініш с)Очерк, памфлет д)баяндама, мәнжазба

Е)мақала, хикаят

19.Белгілі бір аймақ шеңберінде қолданылатын тіл ерекшеліктерін көрсетіңіз.

А)көсіби сөз в)әдеби сөз с)кітаби сөз д)варваризм е)диалект

20.Моңғол тілінен енген сөзді көрсет

А)емтихан в)кірпіш с)самауыр д)институт е) аймақ

21.Сөздің қолданылу ерекшелігін зерттейтін саланы көрсетіңіз.

А)Фонетика В)Стиль с)Лексика д)Морфология е)Синтаксис

22.Берілген сөйлем стильдің қай түріне жататынын анықтаңыз.

А) Публицистикалық В) Ауызекі сөйлеу тілі с) Ғылыми д)Ресми в)Көркем әдебиет

23. «Қаулы етілді», «шешім қабылданды», «міндеттелсін» сияқты дайын үлгілер қолданылатын стиль түрін табыңыз.

а)Көркем әдебиет в)Ресми с) Публицистикалық д) Ғылыми е) Ауызекі сөйлеу тілі

24.Ғылыми стильдің қолданылу аясы

а)Көркем әдеби шығармада в) зерттеу еңбекте с)кеңсе құжатында д)бұқаралық ақпарат құралында е)жиналыстарда

25.Қай стильде сөздер бейнелі мағынада, астарлы түрде, көркем мәнде қолданылады?

А) Ғылыми стиль в) Ауызекі сөйлеу стилі с)Іс-қағаздар стилі д) Публицистикалық стилі е) Көркем әдебиет стиліПунктуация және стиль

Жауаптар

1.е

2.в

3.а

4.д

5.с

6.а

7.с

8.д

9.в

10.с

11.д

12.в

13.е

14.с

15.с

16.с

17.а

18.е

19.е

20.е

21.в

22.е

23.в

24.в

25.е