girniy.ru 1
Ф КГМУ 4/3-05/03


ИП №6 14 маусым 2007 ж


Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Клиникаға кіріспе кафедрасы


Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырып: Тамыр ішіне инъекция және тамыр ішілік инфузияны жасауды дайындау, оны жүзеге асыру.

Пән: «Клиникаға кіріспе-2»

Мамандығы Жалпы медицина 051301

Курс: 2

Құрастырған: ассистент Жунусова С.У.


Қарағанды 2014 ж
Кафедра отырысында талқыланған


Хаттама № __ “__” _______ 20_

Кафедра меңгерушісі Кабиева С.М.


Тақырып: Тамыр ішіне инъекция және тамыр ішілік инфузияны жасауды дайындау, оны жүзеге асыру.


Мақсаты: Егу науқасты емдеудегі ең жауапты, ауыстырылмайтын манипуляция болып табылады. Сондықтан егу тәсілдерін меңгеру өте маңызды, себебі, техникалық қателік жіберу немесе асептика және антисептиканы сақтамау пациенттің денсаулығына кері әсерін тигізеді. Сабақтың мақсаты тамыр ішіне инъекция жасау және көктамырға тамшылап енгізу әдістерін үйрету.

Тақырып бойынша негізгі сұрақтар


 • парентералді енгізу жолдарын

 • парентералді жолмен енгізудің артықшылықтарын және кемшіліктерін

 • дәрілік заттарды енгізудің негізгі әдістерінің сипаттамасы

 • дәрілік заттарды енгізудің қауіпсіздік техникасы

 • тамыр ішіне инъекция және тамыр ішілік инфузияны жасау техникалары

 • шприцтерді жинау және жою туралы түсінік

 • системаның құрылымы


Оқу және оқыту әдістері
Жұмыс түрлері

1.


Құрылымдық бөлім

2.

Білімнің бастапқы деңгейін бақылау:

 • Бастапқы білім деңгейіне арналған тесттер

 • Бақылау сұрақтары

3.

Мәелелі бағыттамалы оқыту-шағын топпен жұмыс істеу, рольдік ойындар, модельді кеңестер: бір-бірімен коммуникативті қатрм-қатнас (студент-студент), симулдеуші пациентпен, оқытушының үнемі бақылауымен және бағалауымен шынайы пациенттермен

4.

Студенттердің өзіндік жұмысы: оқулық және қосымша әдебиеттермен жұмыс: ақпаратты электронды тасымалдаумен; тест сұрақтарын өз бетімен шешу, реферат дайындау;Үйренген коммуникативті дағдыларын тіркейтін күнделік толтыру; әрбір өткен тақырып бойынша өзінің көзқарасын, ойын тіркеу.

5.

Қорытынды білім деңгейін бағалау

 • Тест сұрақтары

 • Бақылау сұрақтары

6.

Рефлексия7. Ұсынылған әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

 1. Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. Чернова Основы сестринского дела, Ростов – на- Дону, 2003, С.14-26.

 2. Т.П. Обуховец Основы сестринского дела, практикум, Ростов – на- Дону, 2003, С. 7-14.

 3. И.Г. Фомина Общий уход за больными, Москва, Медицина, 2000, С. 22-65.

 4. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными.- М.:Медицина,1991.- 256 с.

 5. Заликина Л.С. Учебное пособие по общему уходу за больными.- М.:Медицина,1976.- 255 с.
 6. Мурашко В.В., Шуганова Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными: Учебное пособие.- М.:Медицина,1988.- 224 с.


 7. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными: учебное пособие.- М.:Медицина,1989-254 с.

 8. Справочник медицинской сестры: в 2 т / Под ред. О.Л. Задворновой, М.Х. Турьянова.- М.: «Новая волна»,1998.- 1т –448 с.,2 т – 475 с.

 9. Справочник медицинской сестры по уходу /Под. Ред. Акад. Н.Р. Палеева.- М.:Медицина.1989.- 526 с.

 10. Учебник для подготовки младших медицинских сестер по уходу за больными /Под ред. Проф. В.В. Мурашко и проф. Л.С. Тапинского.- М.:Медицина, 1979.- 544 с.

 11. Яромич И.В. Сестринское дело: Учеб. пособие.- Мн.: Вышэйшая школа, 2001.- 431 с.

қосымша

 1. Михельсон В.А., Маневич А.З. /Основы реаниматологии и анестезиологии. – М., Медицина, 1992, 368 с.

 2. Анестезиология и реаниматология./Под ред. О.А. Долиной, М., Медицина, 1998, 543 с.

3.Лобанова Е.Д. Реаниматология и интенсивная терапия: Учеб.пос..- М.: Медицина,2000.- 294 с. (Уч. лит. для уч-ся мед. училищ)

4.Медицинская помощь при катастрофах: Учебник / Х.А. Мусалатов, Л.Л. Силин, С.В. Бровкин и др..- М.: Медицина,1994. – 448 с. (Учеб. лит-ра для студ.мед. ин-тов).

 1. Медсестринская практика: Доклад комитета экспертов ВОЗ.- Женева, 1996.- 50 с. (серия технических докладов ВОЗ, № 60).

6.Неотложная терапевтическая и хирургическая помощь / И.И. Исаев, М.А. Мессель, Б.М. Хромов, под.ред. Б.М. Хромова/.- Л., Ленинградское отд-ние: Медицина,1969.- 304 с. (Б-ка ср. медработника)

7. Хадлстон С.С. Неотложная помощь, интенсивная терапия и реанимация : Пос. для медсестер: Пер. с англ. / С.С. Хадлстон, С.Г. Фергюсон.- М.: Медицина.- 2000.- 447 с.


Көк тамырға иньекция жасағауға арналған иненің көлемі

 • 0,2 мм

 • 0,4 мм

 • 0,6 мм

+ 0,8 мм

 • 1,8 мм

?

Көк тамырға иньекция жасауға арналған иненің ұзындығы


 • 10 мм

 • 15 мм

 • 20 мм

+ 40 мм

 • 80 мм

?

Көк тамырға пункция жасаған орын өңделеді

 • натрий хлордың изотоникалық ертіндісімен

 • сірке қышқылымен

+ дистильденген сумен

- иньекцияға арналған сумен

?

Көк тамырға иньекция жасағанда инені енгізеді

 • 1\2 ұзындыққа

+ 1\3 ұзындыққа

- 1\4 ұзындыққа

 • толығымен

 • тек иненің ұшын

?

Көк тамырға иньекция жасағанда асептика және антисептика ережелерін бұзғанда пайда болатын асқыну түрі

 • ауа эмболиясы

 • май эмболиясы

 • аллергиялық реакция

+ флебит

- анафилактикалық шок

?

Көк тамырға иньекция жасағанда шприцте дәрінің шамалы мөлшерін қалдырады, мынаның алдын-алу үшін

 • флебит

 • тромбофлебит

+ ауа эмболиясы

 • иньекциядан кейінгі гематома

- анафилактикалық шок

?

Көк тамырға иньекция жасағаннан кейін науқас қолының шынтақ буынын бүгеді, себебі мынаның алдын-алу үшін

- ауа эмболиясы

+ иньекциядан кейінгі гематома

 • ұлпа некрозы

 • флебит

- анафилактикалық шок

?

Иньекциядан кейінгі флебиттің алдын-алу шараларына жатпайды

 • қолды толық өңдеу

 • теріні өңдеу

 • дәрілік ертіндінің залалсыздығын сақтау

 • шприцтің залалсыздығын сақтау

+ науқастың аллергиялық анамнезін білу

?

Көк тамырға иньекция жасағанда көк тамырға жгутты салады

 • иықтың жоғарғы 1/3 бөлігіне

+ иықтың ортаңғы 1/3 бөлігіне


 • иықтың төменгі 1/3 бөлігіне

 • иық буынына

 • шынтақ буынына

?

Дәрілік препаратты парентеральді енгізу түріне жатпайды

+ коньюктивальді қап

 • іш қуысы

 • жүрекке

 • жұлын каналына

 • сүйек кемігіне

?

Дәрілік препаратты парентеральді енгізу тәсіліне жатады

 • асқазан-ішек жолы арқылы

+ иньекция арқылы асқазан-ішек жолынан тыс

 • тыныс алу жолдары арқылы

 • мұрын арқылы

 • тік ішек арқылы

?

Дәрілік препараттарды парентеральді енгізу тәсіліне жатпайды

 • артерия ішіне

 • іш қуысына

+ қынап ішіне

 • жұлын каналына

 • сүйек кемігіне

?

Дәрілерді парентеральді енгізу қандай қасиетке ие

+ ас қорыту ферменттерін бұзу қасиеті жоқ

 • орындалуы қарапайым

 • енгізудің бұл түрінде препараттың токсикасы аз

 • препараттың әсерін күшейтеді

 • ешқайсысы дұрыс емес

?

Инъекция жасау кезінде терідегі иненің сынуы келесі себептерден болуы мүмкін

 • манипуляцияны дөрекі орындау

 • инеде кемістіктің болуы

 • бұлшық етттің тез арада ефлекті кемуі

 • ауру адамға ескетусіз манипуляция жүргізу

+ жоғарыда аталғандардың барлығы

?

Инъекцияның қандай түрі анафилактикалық шок қиындықтарын туғызады

 • тері арқылы

 • тері асты

 • бұлшық ет арқылы

 • тамыр арқылы

+ аталғандардың барлығы дұрыс

?

Май ерітінділерін қолдану кезінде енгізудің қандай әдісі қолданылады

 • тері арқылы

 • тері асты


+ бұлшық ет арқылы

 • тамыр арқылы

 • дұрыс жауабы жоқ

?

Май ерітіндісін енгізгеннен кейін оның орнына қою керек.

 • тоқ грелкасын

 • резеңке грелкасын

 • жылытылған орамал

 • спиртті компресс

+ жоғарыда аталғандардың барлығы

?

Енгізу кезінде май ерітіндісін неше градусқа дейін қыздыруы керек

 • 34-35

+ 35-38

 • 38-40

 • 41-42

 • дұрыс жауабы жоқ

?

В гепатиті келесі әрекеттер кезінде жұғылуы мүмкін

 • препараттың тым көп мөлшерде енгізуі

 • асептикалық жағдайда енгізгенде

 • препаратты жылдам енгізгенде

+ шприцты екінші рет қолданғанда

?

Инъекцияның қандай түрін енгізгенде В гепатиті жұғылуы мүмкін

 • тері арқылы

 • тері асты

 • бұлшық ет арқылы

 • тамыр арқылы

+ барлық жауабы дұрыс

?

Аллергиялық реакцияны алдын алуға мыналарды қосуы керек

 • қолдануға байланысты ескертулер қатаң түрде ескеру

 • аллергоанамнезі бар ауруларға тағайындау кезінде сақ болу

 • теріде бөртпелердің пайда болуы кезінде препараттарды ішуді қолдану

 • лоқсу, құсудың пайда болуы кезінде препараттарды ішуді тоқтату

+ жоғарғы аталғандардың барлығы

?

Дәріні тамыр арқылы енгізгенде ауруда тыныс алуы нашарлайды, есінен танады, АД-сы тез төмендеп кетеді. Бұл ауруға не болып қалды

 • бронхналды астмасының дертқозуы

 • өкпенің ісуі

 • миокард инфаркі

+ анафилактикалық шок

 • талып қалу

?

Дәріні тері арқылы енгізгеннен кейін аурудың терісінде қызғылт түсті бөртпе пайда болды, бұл нені білдіреді?


 • крапивница

 • флебит

+ майлы эмболиясы

 • ауа эмболиясы

 • жоғарыда аталғандардың барлығы

?

Анафилактикалық шоктың дамуын алдын алу үшін сарысуды енгізу кезінде қандай әдістерді қолдану қажет?

 • Манту байқауы

 • Пирке байқауы

+ Безредки әдісі

 • иммуноферментті әдісі

 • барлық жауабы дұрыс