girniy.ru 1 2 3 4

Психологиялық факторлар валюталық бағамның өзгеруіне әсер ете ме?


1)әсер етеді;

2)әсер етпейді;

3)валюталық бағамға қатысы жоқ;

4)валюталық бағам оларға байланысты емес;

5)сұрақ дұрыс қойылмаған;


Доллардың әлемдік валюта нарығындағы бағамы Федералдық Резервтік Жүйенің валюталық саясатына байланысты ма?

1)байланысты;

2)байланысы жоқ;

3)АҚШ-тың ұлттық валюта нарығының әлемдік валюта нарығына ықпалы болмайды;

4)АҚШ-тың ұлттық валюта нарығы мен әлемдік валюта нарығының арасында өзара байланыс жоқ;

5)валюталық нарықтар дербес;


«Риск» терминінің этимологиялық «reskum» латын тілінде қандай ұғымды білдіреді?

1)қауып;

2)қатер;

3)кездейсоқ;

4)зиян, табыс;

5)залал, пайда;


Банктік тәуекелдер дегеніміз:

1)нәтижесінде залалға, зиян шегуге немесе кездейсоқ табыс табуға, табысты төмендетуге әкеп соғатын саяси, экономикалық, әлеуметтік және психологиялық факторлардың пайда болу ықтималдылығы;

2)саяси, экономикалық, әлеуметтік психологиялық факторлардың банктік қаржылық тұрақтылығына кері әсері;

3)саяси, экономикалық, әлеуметтік, психологиялық факторлардың тек банктің өтімділігіне әсері;

4)саяси, экономикалық, әлеуметтік, психологиялық факторлардың банктің табыстылығына әсері;

5)саяси, экономикалық, әлеуметтік, психологиялық факторлардың банктің шеккен зиянына әсері, табыс табу ықтималдылығына кері әсері;


Банктік тәуекелдердің түрлері неге байланысты;

1)макро-, мега-, микро ортаға, банктік операциялардың түрлеріне;

2)банктің өтімділігіне, қаржылық тұрақтылығына, рентабельділігіне;

3)банктің репутациясына, корреспонденттік қатынасына;

4)банктің клиентуралық сегментіне, активтік және пассивтік операцияларына;

5)банктің корреспонденттік қатынасына, географиялық мекеніне;

Банктік тәуекелдердің себептері банктің зиян шегуіне немесе пайда табуына қалай әсер етеді?


1)бірдей әсер етеді;

2)тек зиян шегуіне әсер етеді;

3)тек пайда табуға әсер етеді;

4)банктік тәуекелдердің себептерінің әсері бейтарап;

5)банктік тәуекелдердің әсері кешенді;


Коммерциялық банктердің тәуекелге жиі ұшырауының негізі неде?

1)өйткені олар тек ақшалай операциялармен айналысады;

2)өйткені олар тек заттай операциялармен айналысады;

3)өйткені олар тек делдалдық қызметпен ғана айналысады;

4)өйткені олар депозиттік операциялармен ғана айналысады;

5)өйткені олар активтік операциялармен ғана айналысады;


Банктік тәуекелдерді басқарудың маңызы мен негізгі мақсаты неде?

1)банктік қызметтердің тиімділігін, банктердің қаржылық тұрақтылығын, жоғары бәсекелік қабілетін, табыстылығын қамтамасыз ету;

2)банктердің репутациясын, клиенттер алдындағы беделін, өтімділігін, рентабельділігін, активтер және міндеттемелер портфелінің сапасын жоғарылату;

3)корреспонденттік қатынастарын кеңейту;

4)меншікті капиталын көбейту;

5)банктік менеджменттің сапасын көтеру;


Банктік тәуекелдерді басқарудың алғы шарты қандай?

1)активтік, пассивтік, баланстан тыс операцияларға байланысты тәуекелдерді кешенді басқару;

2)активтік операцияларға байланысты тәуекелдерді тиімді, дербес басқару;

3)пассивтік операцияларға байланысты тәуекелдерді тиімді дербес басқару;

4)баланстан тыс операцияларға байланысты тәуекелдерді тиімді дербес басқару;

5)депозиттік және несиелік, инвестициялық операцияларды кешенді, тиімді ұйымдастыру;


Жалпы банктік тәуекелдерді кең мағынады алғанда олардың нәтижелерін 0-ге тең етуге болады ма?

1)болмайды;

2)болады;

3)мүмкін;

4)мүмкін емес;

5)әр қалай;

Макроэкономикалық деңгейде банктік тәуекелдердің пайда болуына әкеп соғатын макроэкономикалық параметрлерге жататындар:


1)төлем балансы, импорт пен экспорт, инфляция қарқыны, орталық банктің ақша-несиелік саясаты, мемлекеттің фискалдық саясаты, банк секторын қайта қаржыландыру;

2)банкаралық бәсеке, банктік менеджменттің сапасы, банктің капиталдық базасы, клиенттің несиелік қабілеті, банк портфелінің сапасы, банк қызметтерінің диверсификациясы;

3)саяси төңкеріс, үкіметтің ауысуы, әлеуметтік толқулар, табиғи стихиялық апаттар;

4)несиелік портфельдің сапасы, міндеттемелер портфелінің сапасы, банктің басқару құрылымы, активтерді қайта бағалау;

5)банктің пруденциалдық нормативтерді орындауы, міндетті резервтің нормасын орындау, репо және кері репо операциялары, ақша базасы;


Сыртқы тәуекелдерге жататындар:

1)саяси тәуекелдер, елдік тәуекелдер, валюталық тәуекелдер;

2)клиентуралық тәуекелдер, валюталық тәуекелдер, салалық тәуекелдер;

3)инвестициялық тәуекелдер, проценттік тәуекелдер, нарықтық тәуекелдер;

4)депозиттік тәуекелдер, несиелік тәуекелдер, валюталық тәуекелдер;

5)өтімділік тәуекелдері, трансляциялық тәуекелдер, бухгалтерлік тәуекелдер;


Саяси тәуекел елдік тәуекелдің құрамына кіреді ме?

1)кіреді;

2)кірмейді;

3)дербес бағаланады;

4)дербес бағаланбайды;

5)дұрыс жауап жоқ;


«Бери» индексі арқылы нені анықтауға болады?

1)елдік тәуекелдің деңгейін;

2)саяси тәуекелдің деңгейін;

3)валюталық тәуекелдің деңгейін;

4)трансляциялық тәуекелдің деңгейін;

5)ақша аудару тәуекелінің деңгейін;


«Бери» индексін анықтау үшін қажетті көрсеткіштер саны қанша?

1)15;

2)14;

3)20;

4)16;

5)18;


Коммерциялық тәуекелдер қандай факторлардың нәтижесінде пайда болады?

1)экономикалық;

2)саяси;

3)әлеуметтік;

4)сыртқы;

5)ішкі;


«Ретроспективтік тәуекел» дегеніміз:

1)өткен шақтағы тәуекел;

2)осы шақтағы тәуекел;

3)келер шақтағы тәуекел;

4)ағымдағы тәуекел;

5)келешектегі тәуекел;


Банктік тәуекелдерді жіктеудің негіздері неде?

1)пайда болу себептері мен факторлары, уақыты, алдын алу мүмкіндіктері, бағалау сипаты мен әдісі, банктік қызметтің түрлері;

2)банктік операциялармен тікелей байланыстылығы, банктік қызметпен байланысының жоқтығы;

3)клиенттің салалық ерекшеліктері, сегменті, нарық индикаторларының өзгеруі;

4)банкаралық корреспонденттік қызметтің дамуы, банкаралық нарық және бәсеке, инвестициялық операциялар;

5)активтік операциялар, пассивтік операциялар, баланстан тыс операциялар, факторинг, форфейтинг;


Сыртқы тәуекелдердің банк қызметтеріне ықпалын, әсерін реттеуге, басқаруға болды ма?

1)жоқ болмайды;

2)болады;

3)мүмкін;

4)мүмкін емес;

5)сұрақ дұрыс қойылмаған;


Саяси тәуекелдің нәтижесін сандық бағалауға болады ма?

1)болмайды;

2)болады;

3)мүмкін;

4)мүмкін емес;

5)дұрыс жауап жоқ;


Ұлттық экономиканың дүниежүзілік экономикаға кірігуі банктік тәуекелдерге қалай әсер етеді?

1)күрделілендіреді;

2)өршітеді;

3)қиындатады;

4)жеңілдетеді;

5)әсері болмайды;


Сыртқы экономикалық және ішкі экономикалық тәуекелдердің коммерциялық банктер үшін айырмашылығы бар ма?

1)бар;

2)жоқ;

3)банктер үшін екеуі де бірдей;

4)айырмашылығы алдын алу мүмкіндігінде;

5)айырмашылығы ықпал ету дәрежесінде;


Банктік тәуекелдердің пайда болу себептері мен факторлары белгілі бір заңдылыққа бағынады ма?

1)бағынбайды;


2)бағынады;

3)мүмкін;

4)мүмкін емес;

5)жауабы жоқ;


Банктік тәуекелдердің банк қызметтеріне ықпалының нәтижесін санмен өрнектеуге болады ма?

1)болады;

2)болмайды;

3)мүмкін;

4)мүмкін емес;

5)жауабы жоқ;


Егер жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны жоғарыласа елдік тәуекелдің деңгейі қалай өзгереді?

1)төмендейді;

2)жоғарылайды;

3)өзгермейді;

4)пропорционалды өзгереді;

5)кері пропорционалды өзгереді;


Саяси тәуекелдердің деңгейін анықтаудың көрсеткіштері қандай?

1)әлеуметтік толқулардың жиілігі, саяси және дінаралық қақтығыстың жиілігі, соғыс ошақтары, биліктің ауысуы, сыртқы қарызды қайтара алмау;

2)сыртқы қарыздың шамадан тыс көп мөлшері, жұмыссыздықтың етек алуы, инвестициялық тартымдылықтың төмендеуі, коррупция, бюрократия;

3)төлем балансының теріс сальдосы, ұлттық валютаның девальвациясы, эмбарго енгізу, валюталық блокада, ЖІӨ-нің азаюы, байлықтың мемлекеттік меншікке өтуі;

4)мемлекеттік органдардың қоғамдық ұйымдармен өзара қатынасы, оппозициялық күштердің бас көтеруі;

5)алтын-валюта резервінің азаюы, экспорттың азаюы, сыртқы қарызды басқару шығындарының көбеюі;


Швейцариялық банктік корпорацияның елдік тәуекелді анықтау үшін қолданатын көрсеткіштері нешеу?

1)25;

2)30;

3)18;

4)20;

5)15;


Елдің өтімділік деңгейінің көрсеткіші қандай?

1)алтын-валюта резервінің мөлшері;

2)төлем балансының оң сальдосы;

3)тіркелген жұмыссыздық деңгейі;

4)ЖІӨ-нің жұмысқа жарамды халықтың санына қатынасы;

5)сыртқы қарыздың экспортқа қатынасы;


Алтын-валюта резервінің мөлшері қаншадан кем болмауы керек?

1)орташа үш айлық импорттың көлемінен;

2)орташа үш айлық экспорттың көлемінен;


3)ЖІӨ-нің көлемінен;

4) төлем балансының оң сальдосынан;

5)ақша базасынан;


Валюталық тәуекел тәуекелдің қай түріне жатады:

1)сыртқы тәуекелге;

2)ішкі тәуекелге;

3)операциялық тәуекелге;

4)несиелік тәуекелге;

5)депозиттік тәуекелге;


Депозиттік тәуекелдің мазмұны неде?

1)мерзімі жетпей салымшының ақшаны қайтып алуында;

2)сыйақының мөлшерінің жоғарылап кетуінде;

3)клиенттің басқа банкке ауысып кетуінде;

4)Ұлттық Банктің міндетті резервтің нормасын көтеруінде;

5)шетел валютасының құнсыздануында;


Несиелік тәуекел дегеніміз:

1)уақытында қайтарылмаған несие есебінен банктің зиян шегуі;

2)берілген несиенің сапасына байланысты құралмаған провизия;

3)банктің проценттік табысының азаюы;

4)банктің бөлінбеген (үлестірілмеген) пайдасының азаюы;

5)несиенің негізгі сомасының уақытында қайтпай қалуы;


Проценттік тәуекел дегеніміз:

1)проценттік маржаның кенеттен азайып, банктің зиян шегуі;

2)нарықтық проценттік ставканың кенеттен өзгеріп, банктің зиян шегуі;

3)сыйақының кенеттен көтеріліп, банктің зиян шегуі;

4)проценттік шығыстың проценттік табыстың мөлшерінен асып кетуі;

5)банктің проценттік шығысынан проценттік емес шығысының асып кетуі;


Портфельдік тәуекел дегеніміз:

1)коммерциялық банктердің инвестициялық, несиелік, депозиттік портфельдерінен кездейсоқ оқиғаның нәтижесінде зиян шегуі;

2)бағалы қағаздардың бағасынан төмендеп кетуінен шегетін зиян;

3)депозиттік портфельден шегетін зиян;

4)несиелік портфельден шегетін зиян;

5)инвестициялық портфельден шегетін зиян;


Салалық тәуекел дегеніміз:

1)экономика саласының және салаға кіретін клиенттің қаржылық жағдайының кенеттен өзгеруінің нәтижесінде банктің табатын табысының немесе шегетін зиянының өзгеруі;


2)жалпы экономика салаларының қаржылық жағдайының өзгеруі;

3)бір салаға жататын банк клиенттерінің қаржылық жағдайының өзгеруі;

4)банкпен байланысы бар клиенттердің бір салада шоғырлануы;

5)банкпен байланысы бар клиенттердің әр саладан болып келуі;


Трансляциялық тәуекел банктік тәуекелдердің қай түріне жатады?

1)валюталық тәуекелге;

2)депозиттік тәуекелге;

3)несиелік тәуекелге;

4)конверсиондық тәуекелге;

5)проценттік тәуекелге;


Конверсиондық тәуекел банктік тәуекелдердің қандай түріне жатады?

1)валюталық тәуекелге;

2)форфейтинг тәуекелге;

3)депозиттік тәуекелге;

4)несиелік тәуекелге;

5)салалық тәуекелге;


Егер экономика саласының қаржылық нәтижесі жалпы ұлттық экономика жүйесінің қаржылық нәтижесіне тең болса, онда салалық тәуекелдердің көрсеткіші β-тәуекел коэффициентінің мәні қанша болады?

1)β=1

2)β>1

3)β<1

4)β≥1

5)β≤1


Жабық валюталық позицияда валюталық тәуекел болады ма?

1)болмайды;

2)болады;

3)болуы мүмкін;

4)болмауы мүмкін;

5)сұрақ дұрыс қойылмаған;


Ашық валюталық позиция банктерде валюталық тәуекелдердің пайда болу негізі ме?

1)иә;

2)жоқ;

3)мүмкін;

4)мүмкін емес;

5)жауабы жоқ;


Коммерциялық банктер пайдаланатын проценттік ставкалар қалай аталады:

1)нарықтық индикаторлар;

2)орталық индикаторлар;

3)қайта қаржыландыру индикаторлары;

4)LIBOR;

5)KIBOR;


Депозиттер үшін төленетін сыйақы қалай аталады:

1)проценттік шығыстар;

2)комиссиялық шығыстар;

3)проценттік емес шығыстар;

4)ақшалай шығыстар;

5)валюталық шығыстар;


Провизия коммерциялық банктерде қандай табыстың есебінен құралады:

1)таза проценттік табыстың есебінен;

2)проценттік табыстың есебінен;

3)комиссиялық табыстың есебінен;

4)операциялық табыстың есебінен;

5)таза пайда есебінен;


Коммерциялық банктер бірінші кезекте провизия құрай ма, жоқ әлде салық төлей ме:

1)салық төлеуден бұрын провизия құрайды;

2)провизия құрап барып, салық төлейді;

3)провизияны ең соңынан құрайды;

4)салықты ең соңынан төлейді;

5)провизия мен салықты қатар төлейді;


“А” банктің депозиттік портфелінің құрамы былайша делік: 850 млн. теңге 7%-к сыйақымен, 750 млн. теңге 6,5%-к сыйақымен, ал 500 млн. теңге 9%-к сыйақымен шарттастырылған. Сонда депозит үшін орташа проценттік сыйақының мөлшері қаншаға тең болғаны:

1)7,3%;

2)7,4%;
3)7,5%;

4)7,2%;

5)7,6%;


Проценттік маржа дегеніміз:

1)проценттік табыс пен проценттік шығыстың айырмасы;

2)таза табыс;

3)таза пайда;

4)операциялық табыс пен операциялық шығыстың айырмасы;

5)үлестірілмеген пайда;


Қазақстандағы несиелік проценттік ставканың жоғары болуының себебі неде:

1)нақты сектордың тәуекелі жоғары, банкаралық бәсеке төмен, банк капиталы әлі де аз;

2)нақты сектордың тәуекелі төмен, банкаралық бәсеке жоғары, банк капиталы жеткілікті;

3)банктердің капитализациялану дәрежесі жоғары, экономикада ақшаны ұсыну ақшаға деген сұранысты қанағаттандырмайды;

4)банктік монополия басым;

5)Қазақстанда ақша ресурстары жеткіліксіз;


Банк үшін проценттік тәуекел қандай жағдайда орын алуы мүмкін:

1)егер, депозиттік проценттік ставканың орташа мөлшері несиелік проценттік ставканың орташа мөлшерінен асып кетсе;


следующая страница >>