girniy.ru 1 2 3
ОҚМУ құжаттамалы үрдістерінің тізімі

Құжаттың идентификациялық нөмірі

Құжаттың атауы

Жазбалар коды

Жазбалар формасының атауы

1

2

3

4

5

1

ҚҮ ОҚМУ 4.03-2008

(Нұсқа 04)

Құжаттарды басқару

Ф.4.03-01

Университет стандарты мен құжаттамалы үрдісті құрастыруға арналған техникалық тапсырма формасы

Ф.4.03-02

Құжаттарды тіркеу журналының формасы

Ф.4.03-03

СМЖ құжаттарын тарату журналының формасы

Ф.4.03-04

Құжаттарды қабылдау-өткізу журналының формасы

Ф.4.03-05

Өзгеріс туралы хабарлама формасы

Ф.4.03-06

СМЖ құжаттарындағы өзгерістер туралы хабарламаларды тіркеу журналы

Ф.4.03-07

Құжатты жою актісінің формасы

Ф.4.03-08

Құжаттарды қабылдау-өткізу туралы акт формасы

Ф.4.03-09


Кіріс құжаттарын тіркеу журналының формасы

Ф.4.03-10

Шығыс құжаттарын тіркеу журналының формасы

2

ҚҮ ОҚМУ 4.04-2008

(Нұсқа 03)

Жазбаларды басқару

-
3

ҚҮ ОҚМУ 5.01-2008

(Нұсқа 03)

Мәліметтер талдауы. Сапа менеджмент жүйесі нәтижелілігін ұдайы жақсарту

Ф.5.01-01

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті сапа менеджмент жүйесін жақсарту бойынша іс-шаралар жоспарының формасы

Ф.5.01-02

Өткізілген жақсартулардың нәтижелілігін тексеру актісі

4

ҚҮ ОҚМУ 6.02-2008

( Нұсқа 04)

Қызметкерлер менеджменті


Ф.6.02-01

ПОҚ еңбектік келісімшарт формасы

Ф.6.02-02

ӘБҚ, Форма индивидуального трудового договора АУП, ОП

Ф.6.02-03

Жұмыс орнынан анықтама формасы

Ф.6.02-04

Штаттық формуляр формасы

Ф.6.02-05

Кадр есебі жөніндегі іс парағының формасы

Ф.6.02-06


СМЖ құжаттарының талаптарын сақтау туралы декларация формасы

Ф.6.02-07

Қызметкерлерді дайындау бойынша есептің формасы

Ф.6.02-08

Кешендік бағалау бойынша комиссия мәжілісінің хаттама формасы
5

ҚҮ ОҚМУ 7.03-2008

(Нұсқа 03)

Сатып алу жұмыстарын басқару

Ф.7.03-01

Сатып алу сұраныстарын тіркеу журналының түрі

Ф.7.03-02

Заттық құндылықтардың кіріс кітабының түрі

Ф.7.03-03

Заттарды қоймаға есепке алу карточкасының түрі

Ф.7.03-04

Жеткізушіге арналған сұрақтаманың түрі

6

ҚҮ ОҚМУ 8.01-2008

(Нұсқа 04)

Ішкі аудит

Ішкі аудит бойынша, жұмыс атқару тәртібі

Ф.8.01-01

200__-200__оқу жылында өткізілетін ішкі аудит бағдарламасының формасы

Ф.8.01-02

Ішкі аудитті өткізу жоспарының формасы

Ф.8.01-03

Аудит бойынша чек-парағының формасы

Ф.8.01-04


Сәйкессіздік туралы акт формасы

Ф.8.01-05

Аудит бойынша қорытынды есептің формасы

Ф.8.01-06

Аудиторлік топ жұмысы туралы анықтаманың формасы

Ф.8.01-07

Ішкі аудитор жеке парағының формасы

7

ҚҮ ОҚМУ 8.02-2010 (Нұсқа 03)

Сәйкессіздік өнімін басқару

Ф.8.02-01

Топтың оқу төлқұжатының үлгісі

Ф.8.02-02

Академиялық қарыздары бар және келесі курсқа ауыстырыған студенттер туралы мәліметтің үлгісі

Ф.8.02-03

Академиялық қарыздары бар және қайта оқу курсына қалдырылған студенттер туралы мәліметтің үлгісі

Ф8.02-04

Жинақты ведомостың үлгісі

8

ҚҮ ОҚМУ 8.03-2008 (Нұсқа 04)

Түзету әрекеті


Ф.8.03-01

Сәйкессіздік фактісін тіркеу журналының формасы

Ф.8.03-02

Түзету әрекеті жоспарының формасы

9

ҚҮ ОҚМУ 8.04-2008

(Нұсқа 04)

Ескерту іс-әрекеттері

Ф.8.04-01

Ескерту іс-әрекеттер жоспарының формасы

Ф.8.04-02

Орындалған ескерту іс-әрекеттерді тексеру актінің формасы


следующая страница >>