girniy.ru   1 ... 6 7 8 9 10

Білім алушының өздік жұмыстары


1 Тақырып: Төменгі көп жасушалы жануарлардың сипаттамасы

Мақсаты: Төменгі көп жасушалы жануарлар туралы түсінік алу

Сұрақтар:


 1. Грегариналардың ерекшеліктері, маңызы. Тіршілік циклдары мен дамуының ерекшеліктері.

 2. Кокцидиялардың ерекшеліктері, маңызы. Тіршілік циклдары мен дамуының ерекшеліктері.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

 3. Төменгі көп жасушалы жануарлар бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Тапсыру формасы: Жазбаша жұмыс.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.

Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.


2 Тақырып: Омыртқасыз жануарлардың ас қорыту жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқасыз жануарлардың ас қорыту жүйесінің эволюциясы туралы түсіну

Сұрақтар:

Былқылдақденелілердің асқорыту жүйесі

Хелицералылардың асқорыту жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.


3. Омыртқасыз жануарлардың ас қорыту жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.

Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.


3 Тақырып: Омыртқасыз жануарлардың тыныс алу эволюциясы

Мақсаты: Омыртқасыз жануарлардың тыныс алу эволюциясын туралы түсіну.

Сұрақтар:

Былқылдақденелілердің тыныс алу жүйесі

Гемихордалылар типінің тыныс алу жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқасыз жануарлардың тыныс алу эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.


Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.


4 Тақырып: Омыртқасыз жануарлардың қан тасымалдау жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқасыз жануарлардың қан тасымалдау жүйесінің эволюциясы туралы түсіну

Сұрақтар:

Басаяқтылардың қан айналу жүйесі

Тікентерілілердің қан айналу жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:


 1. Былқылдақденелілердің қан тасымалдау жүйесі

 2. Буылтық құрттардың қан айналу жүйесі

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқасыз жануарлардың қан тасымалдау жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.

Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.


5 Тақырып: Омыртқасыз жануарлардың жүйке жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқасыз жануарлардың жүйке жүйесінің эволюциясы туралы түсіну

Сұрақтар:

 1. Жалпақ құрттардың жүйке жүйесі
 2. Буынаяқтылар ти пінің жүйке жүйесі


Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқасыз жануарлардың жүйке жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.

Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.


6 Тақырып: Омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің эволюциясы туралы мағулмат беру

Бунақденелілер класының зәр шығару жүйесі

Шаянтәрізділердің зәр шығару жүйесі

Сұрақтар:

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқасыз жануарлардың зәр шығару жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.

Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.


7 Тақырып: Омыртқасыз жануарлардың жүйке жүйесінің

эволюциясы

Мақсаты: Омыртқасыз жануарлардың жүйке жүйесінің

эволюциясы туралы мағұлмат беру

Сұрақтар:

Қармалауыштылар типінің жүйке жүйесі

Тікентерілілер типінің жүйке жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқасыз жануарлардың жүйке жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.

Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ., Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.

Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Блинников В.И. Зоология с основами экологии. –М., 1990.

Рыков Н.А. Зоология с основами экологии. -–М., 1981.8 Тақырып: Омыртқалылардың тері жабың эволюциясы

Мақсаты: Омыртқалылардың тері жабың эволюциясы туралы мағұлмат беру


Сұрақтар:

Құстардың дене жамылғысы

Сүтқоректілердің дене жамылғысы

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқалылардың тері жабың эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

К.Б.Олжабекова, Б.Е.Есжанов Омыртқалылар зоологиясы. Алматы., 2011ж

Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. -5е изд.-М.: «Академия» , 2007г.

Лукин Е.Н. Зоология. - М., 1989г


9 Тақырып: Омыртқалылардың ас қорыту жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқалылардың ас қорыту жүйесінің эволюциясы туралы мағулмат беру

Сұрақтар:

Күйіс қайтаратын жануарлардың ас қорыту жүйесі

Құстардың асқорыту жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқалылардың ас қорыту жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

К.Б.Олжабекова, Б.Е.Есжанов Омыртқалылар зоологиясы. Алматы., 2011ж

Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. -5е изд.-М.: «Академия» , 2007г.

Лукин Е.Н. Зоология. - М., 1989г


10 Тақырып: Омыртқалылардың тыныс алу жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқалылардың тыныс алу жүйесінің эволюциясы туралы мағулмат беру

Сұрақтар:

Балықтардың тыныс алу жүйесі

Құстардың тыныс алу жүйесі

Қосмекенділердің тыныс алу жүйесі

.Әдістемелік нұсқаулар:


1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқалылардың тыныс алу жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

К.Б.Олжабекова, Б.Е.Есжанов Омыртқалылар зоологиясы. Алматы., 2011ж

Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. -5е изд.-М.: «Академия» , 2007г.

Лукин Е.Н. Зоология. - М., 1989г


11 Тақырып: Омыртқалылардың қан тасымалдану жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқалылардың қан тасымалдану жүйесінің эволюциясы туралы мағулмат беру


Сұрақтар:

Сүтқоректілердің қан айналу жүйесі

Құстардың қан тасымалдау жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқалылардың қан тасымалдану жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

К.Б.Олжабекова, Б.Е.Есжанов Омыртқалылар зоологиясы. Алматы., 2011ж

Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. -5е изд.-М.: «Академия» , 2007г.

Лукин Е.Н. Зоология. - М., 1989г


12 Тақырып: Омыртқалылардың зәр шығару жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқалылардың зәр шығару жүйесінің эволюциясы туралы мағулмат беру

Сұрақтар:

Сүтқоректілердің зәр шығару жүйесі

Құстардың зәр шығару жүйесі

Бауырмен жорғалаушылардың зәр шығару жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқалылардың зәр шығару жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау


Қолданылатын әдебиеттер:

К.Б.Олжабекова, Б.Е.Есжанов Омыртқалылар зоологиясы. Алматы., 2011ж

Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. -5е изд.-М.: «Академия» , 2007г.

Лукин Е.Н. Зоология. - М., 1989г


13 Тақырып: Омыртқалылардың жүйке жүйесінің эволюциясы

Мақсаты: Омыртқалылардың жүйке жүйесінің эволюциясы туралы мағулмат беру

Сұрақтар:

Сүтқоректілердің жүйке жүйесі

Құстардың жүйке жүйесі

Балықтардың жүйке жүйесі

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

2.Дәріс материалдармен жұмыс жасау. Альбомдағы суреттерді қарастыру.

3. Омыртқалылардың жүйке жүйесінің эволюциясы бойынша салыстыру кестелерін толтыру, слаид жасау

Қолданылатын әдебиеттер:

К.Б.Олжабекова, Б.Е.Есжанов Омыртқалылар зоологиясы. Алматы., 2011ж

Константинов В.М. и др. Зоология позвоночных. -5е изд.-М.: «Академия» , 2007г.

Лукин Е.Н. Зоология. - М., 1989г


Білім алушының оқытушымен бірге өзіндік жұмыстарының тапсырмалары.

БОӨЖ 1.

Тақырыбы: Қанды споралылар отряды.

Мақсаты: Безгек плазмодийлерінің құрылысымен және олардың тіршілік кезеңдерімен танысу.

Сұрақтар:


 1. Безгек плазмодийлері, олардың тіршілік кезеңдері.

 2. Безгек ауруын және оны тасымалдаушыларды жою шаралары.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу. Әдебиеттердегі қанды споралылардың даму циклдерінің суреттерін қарастыру.

 3. Тест материалдарымен жұмыс жасап, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Тұрақты микропрепараттар, таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т.1, 2.<< предыдущая страница   следующая страница >>