girniy.ru   1 ... 7 8 9 10

БОӨЖ 2.

Тақырыбы: Маржан полиптері класы.

Мақсаты: Кластың сипаттамасын қарастыру. Жеке тіршілік ететін және колониялы полиптердің құрылысына көңіл бөлу. Олардың көбею мен даму ерекшеліктерімен танысу.

Сұрақтар:


 1. Маржан полиптер класына сипаттама. Маңызы.

 2. Маржан полиптерін Гидрозоа және Сцифозоа кластарымен салыстырғанда қандай қарапайым және прогрессивті белгілері байқалады?

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Маржан полиптері класы бойынша қысқаша конспект жазу. Оқулықтардағы құрылысының суреттерін қарастыру.

 3. Тест материалдарымен жұмыс жасап, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Тұрақты микропрепараттар, таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т.1, 2.


БОӨЖ 3.

Тақырыбы: Ескектілер типі типі.

Мақсаты: Ескектілер класының құрылыс ерекшеліктерімен танысу.

Сұрақтар:

 1. Ескектілердің жалпы сипаттамасы, систематикасы.

 2. Ескектілердің симметриясы мен ішкі құрылысының ерекшеліктері.

 3. Ескектілердің ішекқуыстылармен салыстырғанда ұқсастығы мен айырмашылығы неде?

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Ескектілердің сыртқы және ішкі құрылысымен таблицалар арқылы танысу.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:


Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998,1999. Т. 1, 2.


БОӨЖ 4.

Тақырыбы: Паразиттік құрттар.

Мақсаты: Құрттардың филогениясына көңіл аудару. Паразитизмнің пайда болуын оқып-үйрену. Негізгі және аралық иелер ұғымдарын талқылау.

Сұрақтар:


 1. Паразитизм дегеніміз не?

 2. Паразиттердің негізгі және аралық иелеріне анықтама бер.

 3. Паразиттің тіршілік етуіне байланысты құрылыс ерекшеліктері.

 4. Паразиттік құрттардың тіршілік циклдарының күрделенуі неде?

Тапсыру формасы: Ауызша.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Тұрақты микропрепараттардан паразиттік құрттардың ішкі құрылысымен танысу.

 4. Ылғалды препараттар арқылы паразиттік құрттардың алуан түрлілігімен танысу. Таблицалармен жұмыс жасау.

 5. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

 6. Жұмыс дәптері бойынша салыстырмалы таблицаларды толтыру.

Таратпа материалдар: Ылғалды препараттар, тұрақты микропрепараттар, таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 5.

Тақырыбы: Немертиндер типі.

Мақсаты: Типтің жалпы морфофизиологиялық сипаттамасымен танысу.

Немертиндердің классификациясын қарастыру.

Сұрақтар:


 1. Немертиндердің құрылысы, көбеюі, дамуы.

 2. Немертиндердің экологиясы.

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Немертиндердің сыртқы және ішкі құрылысымен таблицалар арқылы танысу.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 6.

Тақырыбы: Погонофорлар типі.

Мақсаты:. Погонофорлар класы, олардың сырттай қоректенуге бейімделушіліктерін қарастыру. Жануарлар жүйесіндегі орнына көңіл бөлу.

Сұрақтар:

 1. Трилобиттердің құрылысындағы ерекшеліктер.

 2. Трилобиттердің буынаяқтылардың филогениясын түсіндірудегі маңызы.

 3. Погонофорлар типіне жалпы сипаттама.

 4. Погонофорлардың сырттай қоректенуге бейімділігі. Көбеюі және дамуы. Экологиясы.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу. Құрылысымен суреттері арқылы танысу.

 3. Тексеру материалдарымен жұмыс жасап, өз білімдерін тексеру.

Қолданылатын әдебиеттер:


Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 7.

Тақырыбы: Коловраткалар класы.

Мақсаты: Коловраткалардың қозғалу аппаратына көңіл бөлу. Коловраткалардағы ұрпақ алмасу, цикломорфоз құбылыстарын талқылау.

Сұрақтар:


 1. Коловраткалардың тіршілік циклінің ерекшеліктері қандай?

 2. Коловраткалардың басқа жұмыр құрттармен салыстырғанда қандай ерекшеліктерін атауға болады?

 3. Коловраткалардың аталығының құрылысы қандай?

Тапсыру формасы: Ауызша.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Тұрақты микропрепараттардан коловраткалардың сыртқы құрылысымен танысу. Таблицалармен жұмыс жасау.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 8.

Тақырыбы: Буынаяқтылар типі. Шаянтәрізділер класы.

Мақсаты: Жоғары сатыдағы шаянтәрізділердің құрылысының ерекшеліктерімен танысу. Кәсіптік маңызы бар шаянтәрізділерді қарастыру.


Сұрақтар:


 1. Тең аяқтылар отряды. Теңізде, тұщы суда және құрлықта мекендейтін тең аяқтылар, олардың тіршілігі мен маңызы.

 2. Он аяқтылар отряды. Он аяқты шаяндардың құрылысы, көбеюі мен дамуы. Крабтәрізділер мен нағыз крабтардың, тұщы су шаяндарының, омарлардың, креветкалардың, тақуа шаяндардың таралуы және тіршілігі.

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Ылғал препараттар арқылы шаяндардың әртүрлі өкілдерін қарастыру. Сыртқы құрылыстарына мән беру. Таблицалармен жұмыс жасау.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Ылғал препараттар, уақытша препараттар, таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 9.

Тақырыбы: Хелицералылар тип тармағы.

Мақсаты: Семсерқұйрықтылар класының құрылысының ерекшеліктерімен танысу.

Сұрақтар:

 1. Семсерқұйрықтылар ежелгі су хелицералылары.

 2. Семсерқұйрықтылардың дене бөліктерінің ерекшеліктері және қарапайым белгілері қандай?

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.
 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.


 3. Семсерқұйрықтылардың құрылысымен таблицалар арқылы танысып, жұмыс жасау.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 10.

Тақырыбы: Кеңірдектыныстылар тип тармағы. Көпаяқтылар класы.

Мақсаты: Көпаяқтылар класы. Ерінаяқтылардың сыртқы құрылысымен танысу. Қосжұпаяқтылар класс тармағының ерекшеліктерін оқып-үйрену. Топырақ түзілісінде кивсяктардың маңызына көңіл аудару.

Сұрақтар:

 1. Ерінаяқтылардың таралуы мен тіршілігі. Басты өкілдері, олардың адам өмірі мен шаруашылығындағы маңызы қандай?

 2. Қосжұпаяқтылардың таралуы мен тіршілігі. Маңызды өкілдері. Топырақ түзілісінде кивсяктардың маңызы қандай?

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Ылғал препараттардан көпаяқтылардың өкілдерін қарастыру. Таблицалармен жұмыс жасау.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Ылғал препараттар. Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж


Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 11.

Тақырыбы: Насекомдар құрылысының ерекше белгілері.

Мақсаты: Әртүрлі тіршілік ету орталарына насекомдардың бейімделушіліктерін қарастыру. Насекомдардың көбею ерекшеліктерін, даму типтерін қарастыру.

Сұрақтар:


 1. Әртүрлі тіршілік ету орталарына байланысты насекомдардың қанаттары мен аяқтарының типтері, олардың құрылысы.

 2. Насекомдардың көбеюі мен дамуының типтері қандай?

Тапсыру формасы: Ауызша.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Тұрақты микропрепараттардан бунақденелілердің қанаттарының, аяқтарының типтерін қарастыру.

 4. Бунақденелілердің коллекцияларын қарастырып, әртүрлі отряд өкілдерін бір-бірімен салыстыру.

 5. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Тұрақты микропрепараттар, таблицалар, коллекциялар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 12.

Тақырыбы: Насекомдардың табиғаттағы маңызы.

Мақсаты: Насекомдар - өсімдік тозаңдандырушылары ретіндегі маңызын қарастыру. Ауыл және орман шаруашылығының зиянкестерімен танысу. Ауру қоздырғыштарын тарататын насекомдарды анықтау.

Сұрақтар:


 1. Насекомдардың өсімдік тозаңдандырушылары ретіндегі маңызы қандай?

 2. Негізгі ауыл және орман шаруашылығының зиянкестері, олармен күрес жолдары: механикалық, химиялық және биологиялық.

 3. Ауру қоздырғыштарын тарататын насекомдардың негізгі түрлері қандай?

Тапсыру формасы: Ауызша.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу.

 3. Бунақденелілердің коллекцияларын қарап, олардың ішінен негізгі өсімдік тозаңдандырушыларды, ауыл және орман шаруашылығының зиянкестерін көру. Құрылыстарына мән беру.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар, колекциялар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 13.

Тақырыбы: Онихофорлар типі.

Мақсаты: Алғашқыкеңірдектілер класының жалпы сипаттамасымен танысу.

Онихофорлардың филогенетикалық орынына көңіл бөлу.

Сұрақтар:

 1. Онихофорлардың дене бөліктері, басының құрылысы. Аяқтары, дене қуысы және целомодуктылары.

 2. Қан айналу, тыныс алу, жүйке жүйелері.

 3. Онихофорлардың экологиясы және географиялық таралуы.

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:
 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.


 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Онихофорлардың құрылысымен таблицалар арқылы танысу.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.


БОӨЖ 14.

Тақырыбы: Қармалауыштылар типі.

Мақсаты: Мшанкалар, Иықаяқтылар және Форонибтер кластарының құрылыс ерекшеліктерімен танысу.

Сұрақтар:

 1. Мшанкалардың бекініп тіршілік етуіне байланысты ерекшеліктері. Колониялылығы және полимофрфмизмі. Көбеюі және дамуы. Экологиясы.

 2. Иықаяқтылардың бекініп тіршілік етуіне байланысты бақалшағы мен мантиясының құрылсы. Дене қуысы. Көбеюі және дамуы. Қазба түрлері. Талауы.

 3. Форонибтердің құрылыс ерекшелігі. Дене қуысы. Көбеюі, дамуы және морфозы.

Тапсыру формасы: Ауызша. Альбомдағы сурет бойынша жұмысты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулар:

 1. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау.

 2. Қысқаша конспект жазу және суреттерін салу.

 3. Мшанкалардың, иықаяқтылардың және форонибтердің негізгі өкілдерінің таблицаларымен жұмыс жасау.

 4. Тест материалдарын қарастырып, өз білімдерін тексеру.

Таратпа материалдар: Таблицалар.

Қолданылатын әдебиеттер:

Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зооологиясы. – Алматы, 2003. Т. 1, 2.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.

Болатова, Қ.Б. Омыртқасыздар зоологиясының практикумы [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / Қ.Б. Болатова, Л.А. Байдулова; БҚМУ.- Орал, 2007ж

Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. –Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.

Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.
<< предыдущая страница