girniy.ru   1 ... 2 3 4 5 6 7

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

12 тақырып. Ауытқу экономикалық дамудың заңдылығы ретінде

1. Нарық экономикасының даму циклі. Экономикалық цикл және оның құрылымы

2. Циклдік тербеліс себептері және мәні

3. Экономиканы антициклді реттеу

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

13 тақырып. Экономикалық өсу қоғамдық ұдайы өндірістің мақсаты ретінде

1. Экономикалық өсу және оның өлшемі

2. Экономикалық өсу моделдер: Е. Домара, Р.Харрода, Р. Солоу. моделі

3. ҚР- дағы экономикалық өсуі факторлары және шарттары

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

14 тақырып. Экономикада мемлекеттің рөлі

1. Экономиканы мемлекеттік реттеу объектісі мен субъектілері

2. Экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістері

3. Қаржы-бюджеттік және ақша-несие саясаттары.

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

15 тақырып. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметі

1. Халықаралық еңбек бөлінісі және оның факторлары

2.Мемлекеттің сауда саясатының типтері: протекционизм және еркін сауда

3.Қазақстан және әлемдік шаруашылық. Халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі формасы

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.Курс саясаты

Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Дәрістік және тәжірибелік сабаққа қатысу 1 баллмен бағаланады.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 5% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді. Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі. Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2) *0,3

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің межелік жіберілуінің бағасы төмендегідей анықталады:

РД = * 0,7+КР*0,3

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:


  1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

  2. 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, билете 3 сұрақ болады. Бірінші сұрақ 34 баллмен бағаланады, екінші, үшінші – 33 баллмен. Максималды баллдар толық түрде жауап берген кезде қойылады.Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді


,


мұндағы

РД – межелікке жіберу бағасының цифрлік эквиваленті

Э – емтиханға бағасының цифрлік эквиваленті.


Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әп сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8) академиялық тәртіптің саясаты және этикалары университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.<< предыдущая страница   следующая страница >>