girniy.ru   1 ... 2 3 4 5 6 7

Курс компоненттері

Семинарлық сабақтардың тақырыптар

1 Семинарлық сабақ. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен рөлі

1. Экономикалық теория дамуының негізгі этаптары және пайда болуы

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

2 Семинарлық сабақ. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен рөлі

1. Экономикалық теория ғылым ретінде, міндеттері, объекті және пәні

2. Экономикалық теорияның қызметтері және әдістері

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

3 Семинарлық. Меншік қатынастары, және олардың экономикадағы рөлі

1. Меншік экономикалық категория ретінде:мазмұны, объектісі және субъектісі. Меншік заңды категория ретінде.

2. Нарықтық экономикадағы меншік формасы және олардың көп түрлілігі

3. Қазақстанда меншікті мемлекетсіздендіру және жекешелендіру

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

4 Тәжірибелік сабақ. Экономиканың негізгі ұйымдастыру формалары

1. Қоғамдық шаруашылықтың негізгі формалары. Шаруашылықтың табиғи және тауарлы түрлері

2.Тауар өндірісінің негізгі категориялары. Тауар және оның қасиеттері

3. Ақшаның шығу тегі , мәні және қызметі. Ақша түрлері.

4.Ақша теориясы. Айналымға қажетті ақша мөлшері. Ақша айналымы заңы

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

5 Тәжірибелік сабақ. Экономикалық жүйелердің үлгілері және өтпелі экономиканың заңдылықтары

1. Экономикалық жүйе және оның элементтері. Экономикалық жүйе түрлерінің жіктелінімі

2.Экономикалық жүйелер тиімділігінің салыстырмалы талдауы

3.Өтпелі экономика және өтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

6 Тәжірибелік сабақ. Нарықтық экономиканың қалыптасуының мәні және тетігі

1. Нарық түсінігі, функциялары, түрлері

2. Нарықтың инфрақұрылымы: мәні және негізгі элементтері

3. Биржа түсінігі, қызметі және түрлері

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

7 Тәжірибелік сабақ. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері

Бірінші сабақ

1. Сұраныс – нарық тетігі элементі ретінде Сұраныс заңы, сызба, сұраныс факторы

2. Ұсыным – нарық тетігі элементі ретінде. Ұсыным заңы, сызбасы, ұсыным факторы

3. Икемділік түсінігі. Сұраныстың баға және табыс бойынша икемділігі

4.Ұсыныс икемділігі. Ұсыныс икемділігі коэффициенті шамасын анықтауда уақыт факторының рөлі

8 Тақырып. Капиталдың айналымы және қайтармалы айналымы

1.Негізгі капиталды қолданудың тиімді көрсеткіштері

2. Капитал айналымы

3. Негізгі және айналым фонды. Амортизация

4. Инвестиция: мәні және олардың түрлері

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

9 Тақырып. Фирманың (кәсіпорынның) шығындары және табысы

Бірінші сабақ

1.Өндіріс шығын түсінігі және негізгі белгідері олардың классификациясы

2. Өндіріс шығындарының негізгі түрлері: жалпы, орташа, шекті

3.Фирманың шекті, орташа, жалпы табыстары. Кіріс түрлері

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

10 тақырып. Ұлттық экономика жүйе ретінде

1. Ұлттық экономика жүйе ретінде

2. Қоғамдық өнім қоғамдық ұдайы өндіріс нәтижесі ретінде

3. Макроэкономиканың негізгі көрсеткіштер және олардың өлшемдері

Әдебиеттер: 10,12,14 әдебиеттерді қараңыз.

11 тақырып. Жалпы экономикалық тепе-теңдік және оның бұзылуы

1.Макроэкономикалық тепе-теңдіктің классикалық теориясы. Вальраса моделі және Патинкина моделі

2.Тұтынудың Кейнстік талдауы, жинақ және инвестиция. Мультипликатор Эффектісі

3.Инвестиция және акселератор. Парадокс сақтауы. «AD-AS» моделінде макроэкономикалық тепе-теңдік<< предыдущая страница   следующая страница >>