girniy.ru 1


БӨЛШЕК НЕСИЕЛЕУ БОЙЫНША ТАРИФТЕР

I БӨЛІМ. НЕСИЕ БЕРУ ҮШІН КОМИССИЯ

р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

1.1.

Несие алуға берілген өтінімді қарастыру

4 000 теңге («Кез келген мақсаттарға несиелер», «Автонесиелеу», «Жылжымайтын мүлік кепіліне несие желісі» өнімдері бойынша)


0 теңге (банктік шотта орналастырылған ақша кепіліне қарыз бергенде)1.2.

Банк жұмыскерлері үшін несиені қарастыру және ұйымдастыру

0 теңге1.3.

Жеке тұлғалар үшін несие / несие желісін беруді ұйымдастыру


«Кез келген мақсаттарға несиелер», «Автонесиелеу», «Жылжымайтын мүлік кепіліне несие желісі» өнімдері бойынша:

қарыз / несие желісі сомасының 2%* (қарыз алушының / қосалқы қарыз алушының кірістерін растап)


қарыз / несие желісі сомасының 3%* (қарыз алушының / қосалқы қарыз алушының кірістерін жанама растап)


банктік шотта орналастырылған ақша кепіліне берілген қарыз сомасының 0%
1.4.

Аккредиттелген компаниялардың қызметкерлері үшін несие беруді ұйымдастыру


0 теңге1.5.

Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақша беру

0 теңге* - «Ипотека» опциясы бойынша серіктес бағдарламасының шеңберінде берілетін несиелер бойынша, комиссия мөлшері бекітілген тарифтің 50% құрайды
II БӨЛІМ. НЕСИЕ БЕРІЛГЕННЕН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ БЕРІЛГЕН ӨТІНІШТІ ҚАРАСТЫРУ ҮШІН КОМИССИЯ *

2.1.

Қамтамасыз етуді ауыстыру /шығару /өзгерту (толығымен немесе бір бөлігін) және кепіл мүлкінің техникалық сипаттамаларын өзгерту:


2.1.1

Алматы мен Астана үшін

несие берешегі қалдығының 0,1%

10 000 теңге
2.1.2.

басқа филиалдар үшін

несие берешегі қалдығының 0,1%

5 000 теңге
2.2.

Кепіл мүлкіне құқық белгілеуші және/немесе сәйкестендіруші құжаттарды көшірмелерін нотариус куәландыруы үшін және басқа құжаттардың көшірмелерін ұсыну

1 000 теңге

2.3.

Банктік қарыз шарттары бойынша қарыздың техникалық талаптарын (өтеу күні, несиелеу мерзімі,сыйақы мөлшерлемесін (белгіленген), өтеу әдісі және тәртібі, несиелеу валютасы, Қарыз алушының /Кепіл берушінің /Кепілгердің аты-жөні, комиссияларды) өзгерту:


2.3.1.

Алматы мен Астана үшін

5 000 теңге2.3.2.

басқа филиалдар үшін

3 000 теңге2.4.

Несиемен байланысты анықтамалар беру:

- несие берешегінің болуы /болмауы туралы

- тіркеуге

- жылжымайтын мүлікті жалға беру мүмкіндігіне

- үшінші тұлғалардың автомобильді басқаруына

- Банктегі құқық белгілеуші құжаттардың түпнұсқаларының болуы туралы

- ауыртпалықтардың болуы туралы, т.б.:


2.4.1.

Алматы мен Астана үшін

3 000 теңге2.4.2.

басқа филиалдар үшін

1000 теңге


2.5.


Айына 1 рет несие берешегінің болуы /болмауы туралы несиемен байланысты анықтамалар беру

0 теңге2.6.

1 жұмыс күні ішінде 2.4 т. аталған анықтамалар беру:


2.6.1.

Алматы мен Астана үшін

5 000 теңге2.6.2.

басқа филиалдар үшін

2 000 теңге2.7.

Басқа банктегі несиені қайта қаржыландыру процедурасын атқару

5 000 теңге2.8.

Кепіл қамтамасыз етуі (автокөлік құралы) бойынша құқық белгілеуші құжаттарды қалпына келтіру /ауыстыру

3 000 теңге2.9.

Қарыз алушыны /Қосалқы қарыз алушыны /Кепілгерді, Кепіл берушіні ауыстыру /шығару:


2.9.1.

Алматы мен Астана үшін

10 000 теңге2.9.2.

басқа филиалдар үшін

5 000 теңге


III БӨЛІМ. ТҰРАҚСЫЗДЫҚ АЙЫБЫ: АЙЫППҰЛДАР ЖӘНЕ ӨСІМАҚЫЛАР

3.1.

Қарыз бойынша төлемді өтеу мерзімін бұзу

әр кешіктірілген күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем (негізгі борыш және сыйақы) сомасының 0,5%
банктік қарыз шарты /БНК күшінде болатын әр жыл үшін қарыз сомасының 10%

3.2.

Қарызды мақсатты пайдаланбау

мақсатты пайдаланылмаған қарыз сомасының 10%3.3.

Банк қоймасынан құжаттар уақытша берілгенде оларды қайтару мерзімін 2 айдан көп уақытқа бұзу

несие берешегі қалдығының 1%

30 000 теңге
3.4.

Несие шарттарында көрсетілген міндеттемелерді бұзу

міндеттемелер орындалмаған әр күн үшін қарыз сомасының 0,1%
қарыз сомасының 10%

3.5.

Қарыздың бір бөлігін және толығымен мерзімінен бұрын өтеу

0 теңге

3.6.

Кепіл шарттарында көрсетілген міндеттемелерді бұзу

әр ереже бұзу үшін қарыз сомасының  0,5%
Ескерту:


  1. * Қызмет тарифтері қосымша құн салығы есепке алынып көрсетілген.

  2. Клиент өтініш берген күні несие берілгеннен кейінгі қызмет үшін комиссияны төлейді. Банк несие берілгеннен кейінгі қандай да бір қызметтер ұсынудан бас тартуға құқылы, бұл орайда төленген комиссия қайтарылмайды.

  3. Ұсынылатын қызметтер тізімі мен комиссиялық сыйақыны өндіріп алу тәртібі ҚР заңнама талаптарына және ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келеді.

  4. Банктік қызметтер саласының даму динамикасын, Банктің жаңа өнімдерді және технологияларды енгізуін есепке ала отырып, қызметтер тізімі өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.

  5. Банктің операциялық залында және Банк сайтында хабарлама орналастыру арқылы Клиентке міндетті түрде хабар беріліп, осы тарифтерге өзгерістер енгізілуі мүмкін.

  6. Комиссия Алматы уақыты бойынша сағат 11.00 жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ таңертеңгі (негізгі) сессиясында қалыптасқан соңғы орташа алынған биржа бағамы бойынша Клиенттің есеп айырысу немесе валюталық шотынан теңгеде өндіріп алынады.