girniy.ru   1 ... 32 33 34 35

Мамандығы : 1215000 Жеңіл өнеркәсіп жабдықтарын ұйымдастыру

Калификациясы : 121501 2Тігін жабдығының операторы

121502 2- электрлік машиналарды жөндеу бойынша электрослесарь 121503 2- Жеңіл өнеркәсіп жабдықтарының өндіріс монтажнигі

Оқыту түрі: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2жыл 1 0ай

Базасы: негізгі орта білім базасында жалпы білім


Индекс

Оқу пәндері мен циклдер атаулары

Семестрге бөлінуі

Бақылыу жұмыстарының саны

Сағат саны

Бақылау түрі

Емтихан / Сынақ

Курстық жобалау

барлығы

Соның ішінде

Теориялық сабақтар

Лаборат

Практ. сабақтар

Курсты жобалау

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ООД 00

Жалпы білім беру пәндері15

1668


1320

348
ООД 01

Қазақ тілі (оры тілі)

2/1
2

190

190ООД 02

Қазақ тілі (орыс тілі) әдебиеті

2/1
2

130

130ООД 03

Шет тілі

-/2
1

130

130ООД 04

Казақстан тарихы

1/-76

54

22
ООД 05

Дүниежүзілік тарих

-/248

48ООД 06

Қоғамтану

-/1
1

66

66ООД 07

Математика

3/1,2
2

190

190ООД 08

Информатики

-/1
1

66

34

32
ООД 09

Физика және астрономия

3/1,2
2

160

130

30
ООД 10

Химия

-/2
2

112

80

32
ООД 11

Биология


-/2
1

42

42ООД 12

География

-/2
1

42

42ООД 13

Дене шынықтыру

-/2274

74

200
ООД 14

Алғашқы әскери дайындық

-/2142

110

32
ОПД 00

Жалпы кәсіптік пәндер


444


240

184

20

ОПД 01

Техникалық сызу

-/3

2

52
52
ОПД 02

Техникалық механика

4/3
1

84

44

20

20

ОПД 03

Металл өңдеу станоктары және құралдары

-/3,4
1

68

38

30
ОПД 04

Материалтану және құрастыру материалдарының технологиясы

-/4
1

52

32

20
ОПД 05

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

-/5
2

48

28

20
ОПД 06

Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеу

-/3
1

32

20

12
ОПД 07

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясы негіздері

-/632

22

10
ОПД 08

Қолданбалы информатика

/4,5
1

40

20

20
ОПД 09

Маркетинк және менеджмент негізднрі

-/636

36СД 00

Арнаулы пәндер


30030

СД 01

Әлеуметтік экономика негіздері

-/62

32

12

10

10
Квалификация:

121501 - тігін өндірісінің операторы


268


168


80


20

СД 02

Жабдықты жөндеу технологиясы

4/384

50

34
СД 03

Жеңіл өнеркәсібінің технологиясы

-/5,6
2

44

28

16
СД 04

Жеңіл өнеркәсібінің жабдықтары

6/592

52

20

20

СД 05

Жеңіл өнеркәсіптегі технологиялық үрдісті автоматтандыру

6/-
48

38

10


Квалификация:
121502 – электрлік машиналарды жөндеу бойынша электрдәнекерлеуші, Жеңіл өнеркәсіп өндірісінің жабдықтарын монтаждау


268150

98

20

СД 02

Жабдықты жөндеу технологиясы

5/3,492

60

32
СД 03

Жеңіл өнеркәсібінің жабдықтары

6/5112

50

42

20

СД 04
Жеңіл өнеркәсіптегі технологиялық үрдісті автоматтандыру

4/364

40

24


ДО 00


Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер


72

36

36
ДО 01

Машина бөлшектерінің құрастырылу негіздері

-/5,672

36

36
ПО 00

ПП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік (таныстыру, оқыту, өндірістік, дипломалдындағы)


1728


ПП 01

- оқыту тәжірбиесі


864


ПП 02


Өндірістік технологиялық тәжірбие
576


ПП 03

Өндірістік

Диплом алдындағы тәжірбие


288


ЭС

Емтихандық сессия


108

Аралық аттестация


72

-қортынды аттастация


31-- кәсіби дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау5

Міндетті оқытуға арналған сағаттар саны:


4320К

Консультациялар240


Ф 00

Өндірістік

Диплом алдындағы тәжірбие


200

Барлығы:


4760Оқудың аяқтау түрі:

Қорытынды аттастация:

1. жабдықтарды жөндеу технологиясы

2. жеңіл өнеркәсібінің жабдықтары

3. жеңіл өнеркәсібінің технологиясы<< предыдущая страница