girniy.ru   1 ... 31 32 33 34 35

Мамандығы : 1215000 Жеңіл өнеркәсіп жабдықтарын ұйымдастыру

Калификациясы : 121504 3Техник механик

Оқыту түрі: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2жыл 6 ай

Базасы: негізгі орта білім базасында жалпы білім алуИндекс

Оқу пәндері мен циклдер атаулары

Семестрге бөлінуі

Бақылыу жұмыстарының саны

Сағат саны

Бақылау түрі

Емтихан / Сынақ

Курстық жобалау

барлығы

Соның ішінде

Теориялық сабақтар

Лаборат

Практ. сабақтар

Курсты жобалау

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОГД 00

Жалпыгуманитарлық пәндер


448

80

368
ОГД 01

Кәсіптік қазақ тілі (оры тілі)

2/172
72
ОГД 02

Кәсіптік шет тілі

-/1,272
72
ОГД 03

Қазақстан тарихы

2/172

48

24
ОГД 04

Дене шынықтыру

5/1,2,3,4232

32

200Әлеуметтік –экономикалық пәндер


180

180

СЭД 01

Мәдениеттану


-/140

36СЭД 02

Философия негіздері

-/432

36СЭД 03

Саясаттану мен әлеуметтану негіздері

-/336

36СЭД 04

Экономика негіздерң

-/340

36СЭД 05

Құқық негіздері

-/432

36

ОПД 00


Жалпы кәсіптік пәндер


778

458


290

30

ОПД 01

Техникалық сызу

-/1,2
2

96
96
ОПД 02

Техникалық механика

2/1
1

120

70

20

30

ОПД 03

Металлөңдеу станоктары және құралдары

-/1,2
1

108

58

50
ОПД 04

Материалтану және құрастыру материалдарының технологиясы

-/3,4
1

96

76

20ОПД 05


Жалпы электротехника электроника негіздерімен

-/3,4,5
2

84

54

30
ОПД 06

Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеу

-/1,2
1

72

58

14
ОПД 07

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясы негіздері

-/570

60

10
ОПД 08

Қолданбалы информатика

-/2,3
1

72

22

50
ОПД 09

Маркетинк және менеджмент негізднрі

-/260

60

СД 00


Арнаулы пәндер


634

423

151

60

СД 01

Әлеуметтік экономика негіздері

-/5
2

60

26

14

20

СД 02

Жабдықты жөндеу технологиясы

5/4168

124

44
СД 03

Жеңіл өнеркәсібінің технологиясы

-/3,4120

90

30
СД 04

Жеңіл өнеркәсібінің жабдықтары

5/3,4
2

174

104

30

40

СД 05

Жеңіл өнеркәсіптегі технологиялық үрдісті автоматтандыру


5/4112

79

33
ДО 00

Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер


48

24

24
ДО 01

Машина бөлшектерін құрастыру негіздері

-/348

24

24
ПО 00

ПП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік (таныстыру, оқыту, өндірістік, дипломалдындағы))


1512


ПП 01

- оқыту тәжірбиесі
720


ПП 02


Өндірістік технологиялық тәжірбие


648


ПП 03

Өндірістік

Диплом алдындағы тәжірбие


144


ЭС

Емтихандық сессия


180

Аралық аттестация


108-қортынды аттастация


67

-- кәсіби дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау


5

Міндетті оқытуға арналған сағаттар саны:


3780


К

Консультациялар260


Ф 00

Факультативтік сабақтар


280Барлығы


4320

Қорытынды аттастация:

1. жабдықтарды жөндеу технологиясы

2. жеңіл өнеркәсібінің жабдықтары

3. жеңіл өнеркәсібінің технологиясы


Қосымша С

ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

Техникалық және кәсіби оқу

Өндірістік орта деңгей


Кәсібі және коды: 1200000 - Өндіру, мантаждау, пайдалану және жөндеу ( салалар бойынша )

Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдар технологиясы<< предыдущая страница   следующая страница >>