girniy.ru 1
«Муниципалды менеджмент» пәні бойынша


050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығындағы студенттерге арналған курстык жұмыс тақырыптары

ГМУ-31с\к


 1. Баскару процесі басқару қызметінің жүзеге асырылуы ретінде

 2. Басқару теориясындағы ұйымды - мінез-құлықтык тәсіл

 3. Әлеуметтік-экономикалық компетенция ортасы және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының реттеуші функциялары

 4. Жергілікті басқарудың әкімшіл-аумақтық бөлінуі

 5. Әлеуметтік саланың аймақтық дамуының негізгі бағыттары

 6. ҚР-ғы жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-экономикалық негізі

 7. ҚР-ғы өкілетті және атқарушы органдар жүйесі

 8. Қазақстан Республикасындағы өкілетті органдардың функциялары мен окілдігі

 9. Қазақстан Республикасындағы жергілікті атқарушы органдар қызметінің негізгі формалары және ролі

 10. Аймақтық экономика дамуының приоритетті бағыттары

 11. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі

 12. Қазақстан аймақтарындағы бағдарлама-мақсаттық жоспарлау

 13. Жергілікті бюджеттің орындалу, құрылу және қалыптасу қағидалары

 14. Жергілікті бюджеттің кірісі мен шығысының қалыптасуы, олардың рационалды бөлінуі

 15. Жергілікті билік органдарының мақсатты бюджеттен тыс және валюталық қорлары

 16. Қазақстанның мемлекет болып қалыптасуындағы аймақтану және орталықтану диалектикасы

 17. Қазақстан Республикасының саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық мақсаттарын анықтаудағы жалпы мемлекеттік мүдденің артықшылықтары

 18. Жергілікті саясат және шешім қабылдау процесі

 19. Концепция, болжамдар және аймақтық бағдарламалар әлеуметтік-экономикалық бағдардың жүйесі ретінде

 20. Кедейшілік деңгейін төмендетудегі мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігі
 21. Казақстан Республикасындагы жергілікті мемлекеттік басқаруды реформалау


 22. Аймақтық дамудың стратегиялық жоспары және оны болжау

 23. Аймақ территориясындағы экспортқа бағдарланған өндірістің дамуы

 24. Қазақстан Республикасындағы жұмысбастылықтың аймақтық мәселелері

 25. Францияда территориалды басқаруды ұйымдастыру

 26. Жергілікті бюджет және жергілікті салық салу жүйесі

 27. Германияда муниципалды басқаруды ұйымдастыру

 28. АҚШ территориалды басқару және АҚШ-ғы муниципалды менеджментті ұйымдастырудың негізгі типтері

 29. Ресей Федерациясындағы муниципалды баскарудың дамуы

 30. Ресей Федерациясының әкімшіл-аумақтық қалыптасуы