girniy.ru 1 2 3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘКПОӘК 042-18-4.1.22/02-2014

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәнінен студенттерге арналған оқу - әдістемелік кешені

№1 басылым 11.09.2014ж.
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәні бойынша


 1. 5В050900 «Қаржы» мамандығы үшінСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
 1. Семей

 2. 2014


Алғы сөз


 1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН


Құрастырған « 29 » тамыз 2014 ж.

Журтыбаева И.С. _________ Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы, қаржы магистрі.

Токсеитова А.С. _________Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы, экономикалық ғылымдар магистрі.


 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1. «Қаржы» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама №1 , « 29 » тамыз 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі ____________ Ибраимова С.Ж.


2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама №1, « 09 » қыркүйек 2014 ж.

Төраға ____________ Тойкин С.Х.

 1. БЕКІТІЛДІУниверситеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға ұсынылды

Хаттама №1, « 11 » қыркүйек 2014 ж.

ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.


 1. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұныЖалпы ереже


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі


Пәнді зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар


Курс форматы


Курс саясаты


Баға қою саясаты


Әдебиеттер


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ


1.1 Оқытушы туралы және пән бойынша жалпы мәліметтер

 • Оқытушының аты-жөні – Журтыбаева Индира Сапаровна, аға оқытушы, қаржы магистрі;

Токсеитова Асель Сембаевна, аға оқытушы, экономика ғылымдарының магистрі,

 • Кафедра – Қаржы;


 • Байланыс ақпараттары – тел: 53-03-16, оқу ғимараты № 8, кабинет № 229;

 • Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3


1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсы қаржылық – банктік жүйе үшін жоғары мамандандырылған мамандарды дайындауда оқу пәндерінің ішінде маңызды орын алады.

Берілген курс экономикалық профиль студенттерінің алған білімдерін мейлінше дамытатын, нақтылайтын және тереңдететін базалық теориялық пән болып табылады.

«Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу» курсында инвестиция түсінігі, оның типтері, нысандары, инвестициялық қызмет, заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық жобалар, инвестицияны қаржыландыру көздері, жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау қарастырылады.

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсын оқу процесіне еңгізу экономикалық мамандарды дайындауды жақсартудың негізгі қадамы болып табылады.


1.3 Пәнді зерттеу мақсаты:

Пәннің мақсаты болып студенттерді негізгі курс бөлімдерімен таныстыру және инвестиция саласындағы ғылыми - практикалық білімді беру.

- «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курстың мақсаты – мамандар үшін инвестициялық процесті жүзеге асыру және ұйымдастыру;

- қаржылық-несиелік қызмет көрсету аясындағы кәсіби білімді беру;

- ақша және несие жүйесінің әрекет ету негізінің, халықаралық несиелік есеп айырысу мен валюталық қатынастардың, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктерінің теориялық аспектілері бойынша жиынтық білімді кешенді түрде көрсетуге бағытталған.

- пәннің мәнін және мазмұнын сипаттайтын терминологиялық ұғымдық ақпарат беру;

- барлық ұғымдардың өзара байланысын, олардың ішкі мазмұнын ашу.

1.4 Пәнді зерттеудің негізгі тапсырмасы:

- экономикалық категория ретінде инвестиция мәнін ашу;

- олардың макро және микродеңгейде ролін және мағынасын оқыту;

- инвестиция жіктемесі мен олардың құрылымын анықтау;

- капитал жұмсалымды қаржыландыру көздерін және олардың ең арзан, берігін анықтау әдістерін ашу;

- капитал жұмсалымның экономикалық негіздемесінің нұсқасын зерттеу;

- кәсіпорындарда тиімді инвестиция портфелінің қалыптасуын оқыту;

- инвестициялық тәуекелді, олардың бағалануын, алдын-алу немесе төмендету жолдарын анықтау.

- студенттерге инвестиция, олардың қаржыландыру және несиелендіру сызбасын, инвестициялық жобалардың теориясы бойынша тиісті білім беру;

- оларға инвестициялық аясында қызмет ету үшін қажетті практикалық дағдыларды дарыту;

- инвестициялық қызметінің болашақ мамандарына мүмкін болатын жаңалықтар, интернет-технологиялар және басқаларды ескере отырып жұмыстың негізгі бағыттарын белгілеу.


1.5 Оқытудың нәтижесі:


 • инвестициялық қызмет етуі мен теориялық аспектісін, сонымен қатар қазіргі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары мен қаржыландыруды ұйымдастырудың формалары мен принциптерін оқып үйренеді;

 • өз бетінше экономикалық шешім қабылдау және талдау дағдысын, инвестициялық саласында практикалық дағдыларды меңгереді;

инвестиция түсінігінің, оның негізгі түрлерің, несиелендіру негіздерінің, нысандары инвестициялық қызмет, заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық жобалар,

 • инвестицияны қаржыландыру көздері, жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау .негізгідерінің теориялық аспектілерін меңгереді;

 • теорияда алған білімдерін практикамен ұштастыра білуді, инвестициялық қызметін жетілдіруге мүмкіндік беретін шараларды өңдеуді уйретеді;
 • «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» пәнінің экономикалық категорияларын, қазіргі заманғы инвестициялық саясатын, инвестициялық операциялардың жүзеге асырырлуының негізгі ережелерін түсініп біледі;


 • пәннің экономикалық категориялары, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негіздері, есептік-несиелік және инвестициялық талдау негіздері туралы, сонымен қатар инвестициялық жобаларды құру негіздері, коммерциялық банктердің инвестициялық қызметтері және инвестициялық нарықтың қызмет ету негіздері және т.б. туралы түсінік алады;

 • өзіндік экономикалық ойлауды, талдау нәтижелерін қорытындылауды, тиімді шешім қабылдау бойынша шараларды өңдеуді үйреніп, практикалық дағдыда меңгеріп, банктік қызмет саласында ерекше арнайы білім алады.

білу:

-Қазақстан Республикасы мен халықаралық қатынастарды реттейтін ҚР конституциясының негіздерді, заңдық нормаларды;

-нақты субъекті мен қоғам, адам мен қоршаған орта арасындағы қатынастарды реттейтін әдептік, құқықтық номаларды;

-гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың даму бағыттарының негіздерін;

-қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, қаржы-банктік жүйенің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметтерін, мемлекеттік қаржы және карпорация қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен қоса нарықты реттеу үшін қаржы-несиелік құралдардыәлемдік тәжірибеде қолдану.

үйрену:

-өзінің білімі мен біліктілігін кәсіби және әлеуметтік қызметінде қолдану;

-кәсіби қызметті жүзеге асырумен байланысты мақсат қойып және тапсырмаларды қалыптастыру;

-тапсырмаларды шешу, аналитикалық тапсырмаларды өз бетінше шеше білу;

-ақша, несие, қаржы, құқық бойынша теориялық білімін өзінің тәжірибелік қызметінде қолдану;

-кез келген қаржы-несиелік мекеменің орнын қаржылық институттар мен банктер жүйесінде бағалау;

-орындаушылар жұмысын ұйымдастыра білу.

құзіретті болу:

-кәсіби қызметке қажетті ақпараттардың компьютерлік әдісін жинау, сақтау және жетілдіру;

-қаржы және несие, заң, бухгалтерлік есеп және аудит, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негізі, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және менеджмент, экономико-математикалық жобалау, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндерді;


-қаржы-бюджеттік, банктік және сақтандру ісінде, салық салу, қор және валита нарықтары салаларында тәжірибелік жұмыс.

-қаржы-банктік заңшығару саласында;

-мемлекеттің ақша-несиелік және фискалды саясаты сұрақтарында;

-шаруашылық тәжірибеде экономикалық талдау әдістерін қолдануда;

-отандық жағдайға шетелдік тәжірибені жалпылау мен бейімделу.

1.6 Курстың прекреквизиторы: қаржы, ақша, несие, банктер, корпоративтік қаржы.


1.7 Курстың постреквизиторы: банк ісі, экономиканы ақша - несиелік реттеу, төлем жүйесі, векселдік несиелендіру, бағалы қағаздар нарығы.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 1Тақырыптың атауы

Сағаттар

Әдебиет

Дәріс

ЛБ

СПС

ООӨЖ

ОӨЖ

1

Тақырып 1. Нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестициялар.

2
1

2

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

2

Тақырып 2. Қазақстандағы инвестициялық қызметті дамуы.

21

2

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

3

Тақырып 3. Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясаты.

2
1

2

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

4

Тақырып 4. Инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері.

2
1

2

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

5

Тақырып 5. Қысқа мерзімді банктік несиелеу инвестициялық обаларды қаржыландыру әдісі ретінде.

2
1

2

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

6

Тақырып 6. Лизинг инвестицияларды қысқа мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде.

2
1

1,5

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

7

Тақырып 7. Ипотекалық несиелеу инвестицияларды ұзақмерзімді қаржылндыру әдісі ретінде.


2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

8

Тақырып 8. Инвестициялық жоба, оның құрылымы және өмірлік циклі.

2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

9

Тақырып 9. Жобалық талдаудың концептуалды негіздері.

2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

10

Тақырып 10. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары.

2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

11

Тақырып 11. Инвестициялық жобалардың микроэкономикалық фундаменталдық талдау.

2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

12

Тақырып 12. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау тәсілдері.


2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

13

Тақырып 13. Инвестициялық жобалардың ақша ағынын бағалау.

2
1

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

14

Тақырып 14. Анықсыздық және тәуекел жағдайларында инвестициялық жобаы бағалау.

1
0,5

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.2

15

Тақырып 15. Қаржылық инвестициялар: табыстылық және тәуекел.

1
0,5

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

16

Тақырып 16. Халықаралық инвестициялар.

1
0,5

1

4

7.2.1

7.2.2

7.3.1

17

Тақырып 17. Евронарық – халықаралық инвестициялардың орталық буыны ретінде.


1
0,5

1

3,5

7.2.1

7.2.2

7.3.1

7.3.230
15

22,5

67,5

следующая страница >>