girniy.ru   1 ... 4 5 6 7 8 9

5.2. Бизнес өкілдерімен кері байланыс жүйесі


Бәсекелестікті дамыту жөніндегі ұсынылатын мемлекеттік шаралардың сапасы мен тиімділігі көбінесе бизнес өкілдерінің аталған бағдарламаны іске асыруға мүдделілігіне байланысты.

Осыдан мемлекет қабылдайтын шаралар, олардың тиімділігі, тұтынушылыққа баламалығы жөніндегі кәсіпкерлердің пікірін есепке алу, сондай-ақ бағдарламаны іске асыру барысында туындайтын проблемалар бойынша уақтылы түзету іс-қимылдарын қабылдау үшін бизнес өкілдерімен кері байланысты қамтамасыз ету шаралары қабылданатын болады.

Бизнес өкілдерімен кері байланысты қамтамасыз ету үшін мынадай шаралар қабылданады:

Агенттік сайтында жүйелі өңделетін, барлық мүдделі тараптардың өтініштері үшін онлайн-портал ашылады;

саланы дамыту проблемалары мен перспективаларын зерделейтін және олар бойынша шешімдер әзірлейтін конференциялар, салалық жұмыс топтарының кездесулері мен отырыстары тұрақты негізде өткізілетін болады;

Агенттік қызметкерлері бағдарламаға әлеуетті және қазіргі қатысушылармен тікелей, телефон және электрондық почта арқылы байланысады;

бизнес және билік өкілдерінің қатысуымен саланы дамыту проблемалары мен перспективаларына арналған телевизиялық бағдарламалар тұрақты негізде өткізіледі;

бизнес өкілдері Агенттік почтасына салаларды дамыту проблемаларымен, ұсыныстарымен және перспективаларды пайымдауымен хат жібере алады.

Монополияға қарсы орган кәсіпкерлермен тығыз іс-қимыл жасайды, себебі ұлттық бәсекеге қабілеттік деңгейін бағалау көбінесе бизнес-қоғамдастық өкілдерінің пікіріне байланысты болады.

Дүниежүзілік экономикалық форумның Ғаламдық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингінде көрсетілген бағалау нәтижелері бәсекелестік дамудың үрдістерін көрсетеді, бұл ұлттық монополияға қарсы саясатты түзетуге көмектеседі.


6. Қажетті ресурстар және қаржыландыру көздері

2011-2014 жылдары Бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджет қаражаты бағытталатын болады.


Республикалық бюджет есебінен қаржыландырудың жиынтық көлемі 132,7 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:

Білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз етуге шығындар көлемі 28,8 млн. теңгені;

дамытуға шығындар көлемі 103,9 млн. теңгені құрайды;

Жылдар бойынша жалпы бөлу:

2011 жылға – 69,7 млн. теңге;

2012 жылға - 43,0 млн. теңге;

2013 жылға - 10,0 млн. теңге;

2014 жылға - 10,0 млн. теңге.


7. Қазақстан Республикасында бәсекелестікті дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары


Р/с

Іс-шара

Аяқтау нысаны

Орын-дау үшін жауап-ты

лар


Орындау мерзімі

Болжанатын шығындар (мың теңге)

Қаржы

ландыру көздері


Бюджет

тік бағдар


лама

ның № (егер бар болса)

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

4-ші жыл


Бар

лығы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Заңнаманы жетілдіру

1. Заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу

1.

«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мемлекеттiк монополия мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының жобасын әзiрлеу және Үкіметке енгізу

Заң жобасы

БҚА

2010 жылғы қазан

Талап етіл-мейді1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

2.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсеке-лестік мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының жобасын әзiрлеу және Үкіметке енгізу

Заң жобасы

БҚА

2011 жылғы қазан

Талап етіл-

мейді2. Жалпы шаралар

3.

Қазақстан Республикасы Бәсекелестiктi қорғау агенттiгiн нормативтік құқық-тық актілердің жобалары міндетті түрде келісілуі тиіс мемлекеттік орган-дардың қатарына енгізу

Үкімет қаулысы

БҚА

2010 жылғы желтоқсанТалап етіл

мейді4.

Монополияға қарсы заңнаманы (бәсекелестік


Үкіметке ақпарат

БҚА

Жыл сайын,

1 сәуір

Талап етіл

мейді1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
мәселелері бойынша сот шешімдерін талдау, сот талқылаулары рәсімдерін жетілдіру және т.б.) қолдану практикасын талдау және қорыту5.

«Заң институты» ММ-мен бірлесіп «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңына түсіндірмелер дайындау

Түсіндірме жинақ


БҚА,

«Заң инсти-

туты» ММ

2013 жылғы желтоқсан

Талап етіл

мейді3. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуын қысқарту

6.

«Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 77, 78-баптарын іске асыру қорытындыларын жүргізу

Үкіметке ақпарат

БҚА

2011 -

2012 жылдар маусым

Талап етіл

мейді4. Бәсекелестікті дамытуға кедергі келтіретін кедергілерді азайтуға бағытталған шаралар

7.

Осындай құрылымдардың

Үкіметке ұсыныстар

БҚА, ККМ,

Жыл сайын,
Талап етіл
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
(көмір, газ және т.б. нарықтардағы) қызметіне тыйым салуды заңнамалық іске асыруды одан әрі қамтамасыз ету мақсатында жаңа ойыншылардың пайда болуына және бәсекелестік ортаны дамытуға елеулі әсер ететін тауар нарықтарына кіру кедергілерін, өнімсіз делдал құрылымдарды анықтау және алып тастау мәніне тауар нарықтарына талдау жүргізу
ИЖТМ, МГМ,

ЭДСМ,

АШМ, ҚжТКШІА

1 қыркүйек


мейді8.

Нормативтік құқықтық базаға бәсекелестікті шектейтін нормаларды анықтау және жою мәніне түгендеу жүргізу

Үкіметке ақпарат (ұсыныстар)

БҚА

Жыл сайын, 2011 жылдан бастап 1 қарашаға
Талап етіл

мейді1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.

Мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларына салаларда бәсекелестiктiң дамуын сипаттайтын индикаторларды және тауар нарықтарындағы шоғырлану деңгейінің төмендеу көрсеткіштерін енгiзу

Үкіметке ұсыныстар

БҚА

2011 жыл

IV тоқсан

Талап етіл

мейді2. Экономиканың негізгі салалары нарықтарында бәсекелестікті дамыту

1. Электр энергетикасы саласында бәсекелестікті дамыту

10.


Электр энергетикасы саласында бәсекелестікті дамыту шараларын әзірлеу

Үкіметке ақпарат

ИЖТМ, БҚА


2011 жыл

Талап етіл

мейді2. Газ саласы аясында бәсекелестікті дамыту

11.

Газ нарығындағы бәсекелестікті дамыту шараларын әзірлеу

Үкіметке ақпарат

МГМ, БҚА

2011 жыл

Талап етіл

мейді1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3. Көмір нарығында бәсекелестікті дамыту


12.

Энергетикалық көмір нарығында бәсекелестікті дамыту шараларын әзірлеу

Үкіметке ақпарат

ИЖТМ, МГМ, БҚА


2011 жыл

Талап етіл

мейді4. Агроөнеркәсіп нарықтарында бәсекелестікті дамыту<< предыдущая страница   следующая страница >>